Kategorija:
Ambulanta
Objavljeno: 02. 06. 2020

Enoletno izobraževanje iz Psihoterapije otrok in mladostnikov (2020/21)

Ambulantna soba

Sedmo leto zapored organiziramo Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov, ki je s strani udeležencev naletelo na pozitiven odziv. K vpisu vabimo vse, ki se ukvarjate z otroki in mladostniki ter bi radi svoja znanja in veščine nadgradili s psihoterapevtskimi.

 

Vsebina izobraževanja

Vsebina je usklajena s študijem psihoterapije otrok in mladostnikov na SFU Ljubljana (bolj podrobno glej http://www.sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/novo-psihoterapija-otrok-mladostnikov):

 

 • Temeljna znanja psihoterapije otrok in mladostnikov
 • Osnove medicine za psihoterapijo otrok in mladostnikov
 • Poglobljena razvojna psihologija
 • Posebne teme s področja otroškega razvoja
 • Razvojna psihopatologija
 • Dejavniki tveganja v otrokovem razvoju
 • Posebna vprašanja psihoterapije otrok in mladostnikov
 • Znanje za ravnanje (prakseologija)

 

Teme izobraževanja

 • Psihoterapija otrok in mladostnikov na začetku novega tisočletja
 • Analogne psihoterapevtske metode za psihoterapijo otrok in mladostnikov: Model Reke življenja
 • V čustva usmerjena psihoterapija otrok in mladostnikov (primeri iz prakse s komentarjem)
 • Uporaba metode Risanja drevesa v psihoterapevtskem procesu
 • Kako razumeti otroka (in kaj ima pri tem njegova diagnoza) za psihoterapevtsko delo?
 • Pomen družinskega sistema za svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki
 • Svetovalne in psihoterapevtske tehnike za delo z otroci in mladostniki
 • Osnovna znanja o zlorabah in zanemarjanju otrok za svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki
 • Svetovanje in psihoterapija otrokom in mladostnikom  z anksioznimi, stresnimi in somatoformnimi motnjami
 • Zaključna evalvacija Izobraževanja

 

Način dela

Delo bo potekalo v skupini z največ 20 udeleženci.

Posamezen seminar bo sestavljen iz:

 • predavanj in/ali predstavitve seminarskih tem, ki jih bodo izbrali udeleženci
 • predstavitve primerov
 • video analiz terapevtskih srečanj z otroki in mladostniki
 • vaj tehnik in metod dela z otroki in mladostniki
 • supervizij in intervizij

 

Tim učiteljev[1]

 • Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, vodja izobraževanja
 • Dr. Albert Mrgole, sociolog in psihoterapevt
 • Heliodor Cvetko, psiholog in psihoterapevt
 • As. Jernej Vidmar, klinični psiholog in kognitivno vedenjski terapevt
 • Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, psihologinja in psihoterapevtka
 • Doc. dr. Andreja Poljanec, psihologinja in specialistka zakonske in družinske terapije
 • Danijela Moškov, dr. med., psihiatrinja ter psihoterapevtka in učiteljica sistemske psihoterapije
 • Univ. dipl. psih. Heliodor Cvetko, integrativni psihoterapevt
 • Dr. med. spec. psihiater Danijela Moškov
 • Univ,. dipl. specialna pedagoginja Polona Greif, Zakonska in družinska terapija

 

Termini izobraževanja

Seminarji bodo potekali enkrat mesečno, ob torkih od 16.30 do 21.00 na SFU Ljubljana na Trubarjevi cesti 65 v Ljubljani. Prvi seminar, ki ga bo vodil mag. Miran Možina, bo v torek 20.10.2020.

Termine za preostale seminarje bomo določili na prvem srečanju.

Skupaj bomo izvedli devet srečanj, enkrat mesečno do vključno junija 2020.

 

Vrednotenje izobraževanja

Na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdila z navedbo vsebin in števila ur. V kolikor bodo nadaljevali z magistrskim ali specialističnim študijem psihoterapije otrok in mladostnikov, bodo lahko uveljavili to kot priznana znanja in prakso, ovrednotena s kreditnimi točkami. Pričakuje se najmanj 80 % udeležba na seminarjih.

 

Cena izobraževanja

je 840 evrov za prijave in plačilo do 15. septembra 2020.

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 17. avgusta 2020 velja 10 % popust, torej je cena 756 evrov.

Udeleženci plačajo znesek na račun SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, 1000 Ljubljana, SI56  3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana, s pripisom Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov.

 

Splošni pogoji

Plačilo: 15% zneska kotizacije je potrebno poravnati ob prijavi, 85% zneska kotizacije se poravna sedem dni pred začetkom prvega seminarja.

 

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom seminarja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Seminarja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov kot prijave.

 

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.

 

Prijave na izobraževanje

Izpolnjene prijavnice pošljite Sari Žvikart sara.zvikart@sfu-ljubljana.si. Za dodatne informacije o izobraževanju pokličite na telefonsko številko 051 382 484.

 

[1] SFU Ljubljana si pridržuje pravico do morebitnih sprememb glede učiteljev, izvajalcev programa, ker vsebino programa prilagajamo vsakokratnim željam in potrebam udeležencev izobraževanja.