Zapri meni

Etična komisija

Komisija za (raziskovalno) etiko oz. Etična komisija je kot presojevalni organ odgovorna za etična vprašanja raziskovalnih projektov. Pred začetkom raziskovalnega projekta preveri, ali le-ta izpolnjuje zahteve raziskovalne etike, vključno s Helsinško deklaracijo.


Etična komisija ocenjuje raziskovalne projekte na ljudeh ali z ljudmi, tj. raziskave, ki bi lahko ogrozile telesno ali duševno celovitost, pravico do zasebnosti, druge subjektivne pravice ali prevladujoče interese udeležencev raziskave.


Komisija za etiko mora tudi preveriti, ali sta pri raziskovalnih projektih, ki vključujejo uporabo živali na način, ki presega zgolj opazovanje, ustrezno zagotovljena varnost in dobro počutje živali ter skladnost načrta študije z zahtevami zakona o zaščiti živali.


Etična komisija ni odgovorna za zagotavljanje spoštovanja etičnih pravil pri praktičnem delu študentov, razen če je to raziskovalna vsebina raziskovalnega projekta.

Dobra znanstvena praksa § 3

Etična komisija je odgovorna za zagotavljanje dobre znanstvene prakse. V ta namen SFU upošteva veljavne smernice Avstrijske agencije za raziskovalno integriteto (OeAWI).


Avstrijska konferenca zasebnih univerz (ÖPUK) je pridružena članica Avstrijske agencije za raziskovalno neoporečnost.
Na predstavnika, ki ga imenuje senat, se lahko obrnete anonimno. Kljub temu da predstavnik ni dolžan poročati o morebitnih kršitvah, mora poročati senatu fakultete.

Povezava do vloge na komsijo za raziskovalno etiko >>TUKAJ.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani SFU.