Zapri meni

Študijski dan SFU Ljubljana

ŠTUDIJSKI DAN SFU LJUBLJANA

Študijski dan je dogodek, ki ga na SFU Ljubljana organiziramo vsako študijsko leto. Namenjen je predstavitvi raziskovalnih del in tem, ki jih predstavijo tako študenti kot predavatelji. Cilj Študijskega dneva SFU Ljubljana je povezovanje študijske skupnosti, širjenje znanja in perspektiv ter deljenje izkušenj.

Naši študenti imajo na Študijskem dnevu priložnost, da pokažejo svoje raziskovalno delo, predstavijo izsledke svojih raziskav in sodelujejo v akademski razpravi. To jim omogoča pridobivanje dragocenih povratnih informacij, izboljšanje raziskovalnih in predstavitvenih veščin ter mreženje s kolegi in strokovnjaki na svojem področju. Poleg tega Študijski dan študentom omogoča vpogled v aktualne raziskave in trende, kar bogati njihovo izobraževanje in poklicni razvoj.

Za predavatelje je Študijski dan priložnost za predstavitev raziskovalnih dosežkov in izmenjavo znanja s kolegi in študenti. Dogodek jim omogoča, da navdihujejo in mentorirajo študente, sodelujejo v strokovnih razpravah in pridobijo nove vpoglede, ki lahko obogatijo njihovo pedagoško delo. Prav tako je to priložnost za krepitev akademske skupnosti, spodbujanje sodelovanja med različnimi disciplinami in ustvarjanje okolja, kjer se znanje in izkušnje delijo ter nadgrajujejo.

 

ŠTUDIJSKI DAN SFU LJUBLJANA (2021/22) 

Prvič smo Študijski dan z naslovno temo: "Psihologija in psihoterapija z roko v roki" organizirali v študijskem letu 2021/2022. Dogodek je bil uspešno izveden, predavatelji in študentje SFU Ljubljana predstavili svoje raziskave in zanimive teme. Poudarek je bil na sodelovanju celotne študijske skupnosti, kar je pripomoglo k raznolikosti in kakovosti dogodka.

Več informacij o dogodku tukaj.

Zbornik Študijskega dneva 2021/2023 »PSIHOLOGIJA IN PSIHOTERAPIJA Z ROKO V ROKI«

 

ŠTUDIJSKI DAN SFU LJUBLJANA (2022/23)

V študijskem letu 2022/2023 je dogodek potekal pod naslovom "Umetnost – pot za izražanje najglobljih misli in občutij". Predstavitve so vključevale povzetke diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, raziskav in delavnic. Posebna pozornost je bila namenjena osrednji temi dogodka, ki jo je predstavila dr. Katarina Kompan Erzar. Dogodek je vključeval okroglo mizo z gosti, izr. prof. dr. Katarino Kompan Erzar, doc. dr. Katarino Habe in Matejo Gomboc.

Več informacij o dogodku tukaj.

Zbornik Študijskega dneva 202/2023 »UMETNOST – POT ZA IZRAŽANJE NAJGLOBJIH MISLI IN OBČUTIJ«

 

ŠTUDIJSKI DAN SFU LJUBLJANA (2023/24) 

V študijskem letu 2023/2024 je bil  poudarek Študijskega dneva na profesionalnem in osebnostnem razvoju psihoterapevtov ter psihologov, z naslovom: "Profesionalni in osebnostni razvoj psihoterapevtov ter psihologov" Osrednji govorec je bil prof. dr. Jochem Willemsen iz Université Catholique de Louvain, Belgija, skupaj s štirimi doktorskimi študenti. Na dogodku sta vzporedno tekli dve sekciji, v prvi sekciji, ki jo je vodila Amal Trivan, so Polipo, de Condé, Agrež in Ihbeisheh predstavili raziskave o kliničnem razmišljanju, usposabljanju terapevtov, zaključevanju terapevtskega procesa in vplivu najzgodnejših izkušenj na odraslost. Drugo sekcijo, ki jo je vodila dr. Danaja Rutar, so obogatili prispevki Boeverjeve o omejitvah obredov v pandemiji, Grudine o izzivih posvojiteljev in Zore Grmekove o osebni odgovornosti v psihoterapiji. Študenti SFU Ljubljana so na ogled pripravili znanstvene posterje na različne teme od bolezni možganov do vpliva ločitve staršev na partnerske odnose v odraslosti. Osrednji govorec izr. prof. Jochem Willemsen je poudaril pomen študij primerov v raziskovanju in kako lahko statistika zgreši specifične življenjske zgodbe posameznikov. Matej Vajda, mag. soc., je predstavil izsledke raziskave mag. Mirana Možine in Schiepkov sinergistični navigacijski sistem, nato pa je vodil okroglo mizo, kjer so gostje delili svoje zgodbe in izkušnje znotraj polja psihoterapije in psihologije.

Več informacij o dogodku tukaj.

NAPOVEDUJEMO 

Študijski dan SFU Ljubljana bo v študijskem letu 2024/25 potekal 18. marca 2025