Pravni akti

Splošno
 1. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 2. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov SFU Ljubljana
 3. Pravilnik o oglaševanju
Študij
 1. Pravilniki Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - Fakulteta za psihologijo (Faculty for Psychology Sigmund Freud University):
  • Pravilnik fakultete (Faculty regulations)
  • Pravilnik o študiju (Study regulations)
  • Pravilnik o izpitnem režimu (Examination regulations)
  • Pravilnik o vpisu (Admission regulations)
 2. Pravilniki Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - Fakulteta za psihoterapevtsko znanost (Faculty for Psychotherapy Sciences Sigmund Freud University):
  • Pravilnik fakultete (Faculty regulations) - ang jezik
  • Pravilnik o študiju (Study regulations) - ang jezik
  • Pravilnik o izpitnem režimu (Examination regulations) - ang jezik
  • Pravilnik o vpisu (Admission regulations) - ang jezik
 3. Študijski red o dodiplomskem in podiplomskem (magistrskem) študiju Psihoterapevtske znanosti SFU Ljubljana
Etični kodeksi
 1. Etični red SFU Ljubljana - ETIČNI KODEKS SFU LJUBLJANA in ETIČNA NAČELA DEJAVNOSTI SFU LJUBLJANA
 2. Pravilnik o delu Častnega razsodišča SFU Ljubljana
 3. Informacije o Odboru za enake možnosti (povezava na SFU Dunaj)

 

Etični komisiji na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju.

Zaposleni
 1. Pravilnik o notranji ureditvi in sistemizaciji delovnih mest