Zapri meni

Komisija za študijske in študentske zadeve

Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana (KŠŠZ) se sestaja štirikrat na leto. Študenti lahko na komisijo naslovijo naslednje prošnje:

 

 • za vpis v višji letnik brez opravljenih zahtevanih obveznosti;
 • za priznavanje študijskih obveznosti (predmetov, prakse, itd.);
 • za odobritev dispozicije diplomskega ali magistrskega dela;
 • za pristop k zaključnemu izpitu/zagovoru;
 • za podaljšanje veljavnosti teme diplomskega ali magistrskega dela;
 • nadaljevanje oz. zaključek študija po daljši prekinitvi,
 • drugo.

 

Študenti prošnjo z vsemi ustreznimi prilogami in dokazili oddajo preko spletnega obrazca (na voljo ob prijavi v interni del spletne strani) vsaj 5 delovnih dni pred dnevom sklica seje KŠŠZ (sobote, nedelje in prazniki niso všteti). Prosimo vas, da nepopolnih vlog ne oddajate.

Ob oddaji prošnje je potrebno poravnati tudi stroške izdaje sklepov po ceniku SFU Ljubljana:

Izdaja odločb in sklepov (v skladu z veljavnim cenikom)

CENA

Sklep o priznavanju izpitov, opravljenih izven SFU Ljubljana

-

Sklep o priznavanju prakse

-

Sklep o prehodu v višji letnik brez opravljenih obveznosti

50,00 EUR

Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu neposredno v magistrski program in program Psihoterapevtske propedevtike (diferencialni program)

-

Sklep o pogojih za nadaljevanje oz. dokončanje študija (po pavziranju študija več kot 2 leti) 50,00 (PST prope, spec. študij)/100,00 (fakultetni študij) EUR
Izdaja sklepa za Dovoljenje za opravljanje psihoterapevtske prakse v zasebni praksi (veljavno od 1.10.2023 naprej) 100 EUR* 300 EUR*

*V primeru, da SFU Ljubljana specializantu pod supervizijo krije strošek zavarovanja poklicne odgovornosti ter tečaj in izpit iz varstva pri delu v organizaciji SFU Ljubljana (izvaja se enkrat letno), znaša cena dovoljenja 200 EUR. V primeru, da specializant nosi strošek zavarovanja za poklicno odgovornost ter tečaja in izpita varstva pri delu sam, znaša strošek 100 EUR.

 

Študenti vlogi priložijo poravnan plačilni nalog z naslednjimi podatki:

Nalogodajalec: (podatki študenta)

Prejemnik: SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana

Koda namena: KŠŠZ SFU LJ

Znesek: (glej cenik zgoraj)

BIC banke prejemnika: KSPKSI22XXX

IBAN: SI56 3400 0101 5852 361

 

Datumi sklicev rednih sej Komisije za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana v študijskem letu 2023/24:

 

 • sreda, 15. 11. 2023 (rok za oddajo: 8. 11. 2023)
 • sreda, 14. 2. 2024 (rok za oddajo: 7. 2. 2024)
 • sreda, 29. 05. 2024 (rok za oddajo: 22. 5. 2024) zadnja možnost oddaje dispozicije diplomskega dela.
 • sreda, 28. 8. 2024 (rok za oddajo: 21 8. 2024) edina možnost oddaje vlog za priznavanje teoretičnih vsebin prihodnjega letnika.
 • sreda, 18. 9. 2024 (rok za oddajo: 11. 9. 2024) - izključno obravnava vlog za vpis v višji letnik brez opravljenih zahtevanih obveznosti; omenjenih vlog se ne obravnava na drugih sejah.

Sklepi KŠŠZ bodo posredovani študentom po e-pošti v roku 21 dni od datuma sklica sej KŠŠZ.

V primeru, da posamezno prošnjo procesira tudi SFU Dunaj ali druga delovna telesa SFU Ljubljana, je lahko rok izdaje sklepa daljši. V teh primerih lahko študenti preverite status svoje vloge preko e-pošte kssz@sfu-ljubljana.si