Zapri meni

Raziskovanje

SFU na področju svoje osnovne discipline, psihoterapevtske znanosti, izvaja številne raziskave z več težišči.

Tukaj naj izpostavimo dve:

(1) Raziskovanje procesa in izida psihoterapevtskih obravnav, kjer posebno pozornost posvečajo perspektivi pacientov. V različnih psihoterapevtskih pristopih povezujejo kvalitativno metodologijo, ki temelji npr. na intervjujih pacientov, s kvantitativno metodologijo SFU ambulante (v primerjavi z ambulantami partnerskih institucij).

(2) Raziskovanje izobraževanja, pri čemer raziskujejo izhodiščni položaj, razvoj študentov psihoterapevtske znanosti v času študija in diplomantov po končanem študiju. Tudi tukaj uporabljajo različne raziskovalne metodologije in ti. »mešano metodologijo« (angl. »Mixed Method Design«).

 

V sodelovanju s SFU Ljubljana poteka trenutno nekaj raziskav, ki jih izvajajo slovenski doktoranti psihoterapevtske znanosti SFU:

  • Abuse in therapeutic encounter deriving from erotic transference and counter transference (Aleksander Lavrini)
  • The use of Jungian dream analysis and infantile fantasies of clients (ali patients) with obsessive-compulsive disorder (Urška Battelino)
  • Zaznavanje pacientov emocionalne korektivne izkušnje v  psihoanalitični psihoterapiji (Nuša Tojnko)
  • The hidden wounds of war: investigation into the phenomenon of transgenerational trauma. Surviving what you have never experienced (Katarina Možina)

Številni raziskovalni projekti potekajo v sodelovanju z mednarodnimi partnerskimi institucijami oz. s študenti iz različnih držav in sicer z izvajanjem raziskav v posameznih državah (SFU Pariz, SFU Ljubljana, na Hrvaškem, v Srbiji in v Albaniji).

Velik poudarek na SFU dajejo tudi spodbujanju podmladka, torej vključevanju študentov z vseh izobraževalnih stopenj v tekoče raziskovalne projekte in njihovo udeležbo na mednarodnih konferencah.

***

Raziskovalna dejavnost na Univerzi Sigmunda Freuda - spletna stran v angleščini.

Podatkovne baze

SFU zbira podatke o vseh publikacijah izdanih s strani zaposlenih na SFU matici in njenih izpostavah v Publication Database. 

O projektih, ki potekajo v okviru SFU matice in njenih izpostav pa je možno več izvedeti z obiskom Research Project Database.