Zapri meni

Članstvo in cenik

V knjižnico SFU se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki so stari nad 18 let.

Članstvo v knjižnici SFU je brezplačno za študente, zaposlene in sodelavce SFU Ljubljana, vsi ostali pa morajo za pridobitev članstva poravnati strošek letne članarine. Vsi člani so dolžni poravnati tudi stroške medknjižnične izposoje in drugih plačljivih storitev, ki so določene v veljavnem ceniku knjižnice SFU Ljubljana (glej spodaj).

Član knjižnice ob vpisu podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s Pravilnikom knjižnice in Knjižničnim redom ter da dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z zakonom.

Vse spremembe svojih osebnih podatkov mora član sporočiti izposojevalcu ob prvem obisku knjižnice po spremembi.

Študenti SFU Ljubljana za člansko izkaznico knjižnice SFU Ljubljana uporabljajo študentsko izkaznico SFU Ljubljana, ki jo dobijo v začetku študijskega leta. Članska izkaznica ni prenosljiva na druge osebe. Zaposleni in sodelavci SFU Ljubljana si lahko gradivo izposojajo oz. svoje članstvo dokazujejo s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta.

 

CENIK Knjižnice SFU Ljubljana (dostopen tudi na povezavi)

 

LETNA ČLANARINA

Študenti SFU, sodelavci in zaposleni na SFU

Brezplačno

Vsi ostali (fizične osebe)

20 €

ZAMUDNINA (enota na dan)

Izposoja na dom

0,20 €

Neprevzeto naročeno oz. rezervirano gradivo

0,30 €

Pri izposoji iz čitalnice

6,00 €

OPOMINI

1. Opomin (po elektronski pošti)

0,50 €

2. Opomin (po elektronski pošti)

1,00 €

3. Opomin (pismeno in po elektronski pošti)

3,00 €

IZGUBLJENA LITERATURA

Stroški nabave

Dejanski stroški

Stroški obdelave

10,00 €

Bančni in dobavni stroški pri naročilu iz tujine

20,00 €

KAVCIJE IN ODŠKODNINE

Odškodnina za poškodovano gradivo

Dejanski stroški

Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti

Stroški izvoda s podobno vsebino (po dogovoru s knjižnico SFU Ljubljana)

Nadomestna izkaznica

5,00 €

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz knjižnice SFU

Izposoja enote knjižnega gradiva

9,00 €

Fotokopija na stran, do 20 strani

5 €

Vsaka naslednja stran

0,15 €

Članek poslan elektronsko

4,00 €

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz slovenskih in knjižnic v tujini

Izposoja enote knjižnega gradiva

Stroški dobavitelja

Članek

Stroški dobavitelja

Članek poslan elektronsko

Cena dobavitelja

FOTOKOPIRANJE študijskega gradiva

Do 10 strani

Brezplačno

Vsaka naslednja stran

0,10 €

 

*Plačilo vseh storitev je možno le v knjižnici SFU Ljubljana, v prostorih SFU Ljubljana na Trubarjevi cesti 65, 1000 Ljubljana.

*Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (94. člen ZDDV-1, UR.L. 117/2006, 16. 11. 2006).