sl

Ambulanta za otroke in mladostnike

ambulanta za otroke in mladostnike

 

Kotiček za mladostnike

Kotiček za starše in otroke

 

V Ambulanti za psihoterapijo otrok in mladostnikov (POM) nudimo psihoterapevtsko in socialno varstveno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom v stiski. Vodja Ambulante POM je mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt.

Naš glavni cilj je zagotoviti takojšnjo, strokovno in finančno dostopno individualno ali drugo obliko psihoterapije za vse otroke in mladostnike v stiski, da bi dosegli dolgoročno izboljšanje njihovega psihofizičnega počutja in socialne vključenosti. Zato po potrebi psihoterapevtsko pomoč dopolnjujemo s socialno delavsko pomočjo.

Pomemben cilj ambulante je sodelovanje s starši in z vsemi ljudmi, ki z otroki in mladostniki živijo in delajo, da bi skupaj soustvarili rešitve in spremenili obremenilne stresne situacije.

 

Na nas se lahko obrnete v naslednjih primerih:

 

 • težave v družini  
 • težave v šolskem okolju
 • vedenjske težave (npr. agresivnost, nasilnost, hiperaktivnost, ustrahovanje idr.) in čustvene težave (npr. tesnobnost, strah, depresivnost, samomorilnost idr.)
 • travmatski dogodki (npr. nasilje v družini, zanemarjanje, zloraba, nesreča idr.) 
 • psihosomatske motnje
 • motnje pomanjkanja pozornosti
 • odvisnosti
 • motnje hranjenja
 • soočanje s hudo boleznijo, dolgotrajnim zdravljenjem, hendikepiranostjo
 • žalovanje po izgubi starša
 • predelovanje ločitve staršev
 • kriza pubertete
 • boleče izkušnje v ljubezni
 • nihilizem oz. izguba smisla med mladimi
 • odvisnost od računalnika in novih informacijskih tehnologij

 

Dejavnosti:

 

 • individualna psihoterapija otrok in mladostnikov
 • družinska psihoterapija
 • skupinska terapija in skupinska psihosocialna pomoč
 • obravnava na domu
 • pojasnila in svetovanje za starše
 • socialno delavska pomoč otrok, mladostnikom in njihovim družinam

 

Več o psihoterapiji otrok, mladostnikov in njihovih družin

PSIHOTERAPIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Za pomoč otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami razpolaga psihoterapija s široko paleto oblik, metod in tehnik. Vedno pa je razvijanje zaupnega psihoterapevtskega odnosa ključen dejavnik, ki olajšuje nastanek sprememb v otrokovem ali mladostnikovem doživljanju, čustvovanju in vedenju.

Pri delu z otroki in mladostniki terapevt uporablja specifičen pristop, kjer je v primerjavi s psihoterapijo odraslih manjši poudarek na verbalni komunikacij in večji poudarek na uporabi kreativnih medijev, kot so risanje, igra z lutkami, figuricami, peskom in simboli, sestavljanje in zidanje, igranje vlog, pripovedovanje pravljic, zgodb, pesmi idr. za spodbujanje izražanja čustev in za razreševanje težav.

Psihoterapija otrokom in mladostnikom pomaga na različne načine, da npr. dobijo podporo za ravnanje s težkimi situacijami, za reševanje konfliktov z njim pomembnimi ljudmi, za razumevanje čustev, za preizkušanje novih rešitev za stare težave idr.

Cilje terapije, kot so npr. sprememba vedenja, boljši odnosi s prijatelji ali družino, zmanjšanje tesnobe, izboljšanje učnega uspeha idr., soustvarjamo skupaj s tistimi, ki se na nas obrnejo po pomoč in ki so soudeleženi v problemu in iskanju rešitev. Ključnega pomena za zdrav razvoj je, da otrok ali mladostnik v procesu terapije izboljša samopodobo in bolje izkoristi socialne vire, predvsem odnose z bližnjimi.

DRUŽINSKA TERAPIJA

Družine otrok in mladostnikov imajo pri izboljšanju njihovih težav ključno vlogo. Razvoj posameznika je namreč odvisen od okolja oz. odnosnega sistema, v katerem je odraščal. Družina igra pomembno vlogo v posameznikovem duševnem, telesnem in duhovnem razvoju, ker vsak član družinskega sistema vpliva na drugega in drugi nanj.

Delo s celotno družino je lahko enako ali v številnih primerih celo bolj učinkovito kot delo s posamezniki. Ko namreč napreduje celotna družina, je bolje tudi vsakemu posameznemu članu.

 

SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUGIMI POMEMBNIMI OSEBAMI OTROK IN MLADOSTNIKOV

Starši ali skrbniki so po našem mnenju največji eksperti za svoje otroke, toda tudi eksperti kdaj pa kdaj potrebujejo pomoč. Pri svetovalnem delu skupaj s starši poskušamo prepoznati in razumeti težavo ter soustvariti možne rešitve.

Pokličete nas lahko na primer, kadar:

 • imate vprašanja v zvezi s šolanjem ali vzgojo, ko se ukvarjate s postavljanjem omejitev, z jezo, strahom, spanjem idr.;
 • imate vprašanja v zvezi z otrokovim psihosocialnim razvojem;
 • potrebujete pomoč pri reševanju težav v družini, kot je recimo rivalstvo med sorojenci, prihod novega družinskega člana;
 • obstajajo težave v šoli ali vrtcu;
 • se vam zdi, da vas vaši otroci več ne poslušajo in ubogajo;
 • se mora vaša družina prilagoditi novim okoliščinam (npr. smrt v družini, huda ali kronična bolezen družinskega člana, selitev, ločitev, nova partnerska zveza idr.)

 

SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA IN SKUPINSKA PSIHOSOCIALNA POMOČ

Srečevanje v skupini lahko na vse udeležence deluje zelo terapevtsko. Predvsem na otroke in mladostnike, saj je za njihov zdrav osebnostni razvoj pomembno druženje in sodelovanje s sovrstniki v skupini. Posamezniku skupina omogoča varno okolje za pridobivanje edinstvenih izkušenj, preko katerih se uči o sebi, drugih in odnosih.

Skupina ima v primerjavi z individualno terapijo posebne prednosti, saj omogoča:

 • empatijo članov skupine,
 • občutek, da tvoj problem ni edinstven,
 • povratne informacije, kako naše vedenje in čustvovanje doživljajo drugi,
 • izkušnjo vzajemne pomoči,
 • krepitev upanja,
 • razvoj socialnih ali socializacijskih veščin, ki nam pomagajo v vseh drugih odnosih,
 • medosebno učenje,
 • prakticiranje novih vedenj in ravnanj,
 • občutek povezanosti, občutek »mi«.
Naročanje

V Ambulanti za psihoterapijo otrok in mladostnikov SFU Ljubljana, nudimo različne oblike pomoči otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

Pokličete nas ali nam pišete. Z vami se bomo pogovorili o vaši situaciji in se dogovorili za uvodno srečanje.

Po telefonu smo tukaj za vas od ponedeljka - petka od 09h-16h.

Osebna srečanja potekajo po dogovoru.

Kontakt in več o postopku naročanja.