sl

Specializanti pod supervizijo

Na objavljenih seznamih so navedeni specializanti pod supervizijo, ki pod okriljem SFU Ljubljana opravljajo psihoterapevtske obravnave v Ambulanti SFU Ljubljana in njenih izpostavah v Mariboru, Kopru in Ptuju (Seznam 1) ali v zasebni praksi (Seznam 2).

 

Seznam 1 - Specializanti pod supervizijo v Ambulanti SFU Ljubljana in izpostavah

 

Seznam 2 - Specializanti pod supervizijo z zasebno prakso