sl

Naročanje

Na psihoterapijo se lahko naročite vsak delavnik med 9:00 in 16:00 uro:

 

Termin uvodnega pogovora si zagotovite s potrdilom na mail in plačilom (v roku dveh dni) na: 


SFU Ljubljana
Trubarjeva cesta 65
1000 Ljubljana

SI56 3400 0101 5852 361

Koda namena: UP in ime in priimek tistega, ki bo obiskoval uvodni pogovor (primer: UP Janez Novak)

 

Od uvodnega pogovora do terapije

Pred pričetkom vključitve v terapevtski proces vas povabimo na uvodni pogovor. Gre za informativni pogovor, kjer skupaj ugotovimo, kako bi lahko terapija pomagala in kakšna so pričakovanja, ter se dogovorimo za začetek. Po opravljenem uvodnem pogovoru v živo se dogovorimo za nadaljnjo obravnavo in vam v roku dveh tednov zagotovimo specializanta, s katerim pričnete psihoterapevtsko obravnavo.

Uvodni pogovor z vami bosta opravila certificirana psihoterapevtka/psihologinja in študent v specializaciji. Smo univerza, ki nudi študentom praktično usposabljanje, zato je s tem namenom na uvodnem pogovoru prisoten tudi študent v specializaciji.

Za termin uvodnega pogovora se dogovorite preko telefona 031 366 011 (vsak delavnik med 9:00 in 16:00 uro) ali preko e-naslova ambulanta@sfu-ljubljana.si.

Odpovedi

V kolikor na termin ne boste mogli priti, nas o tem obvestite najmanj 2 dni pred terminom, drugače se plačilo ne povrne oz. prestavi na nov termin. V primeru, da bi želeli odpovedati termin uvodnega pogovora v času sobote ali nedelje, to sporočite na e-mail naslov (ambulanta@sfu-ljubljana.si), kjer bo razvidna ura odpovedi.

Raziskovalna in izobraževalna dejavnost

SFU Ljubljana je izobraževalna in raziskovalna ustanova, zato klienti v obravnavi v Ambulanti SFU Ljubljana v ta namen izpolnjujejo vprašalnike. Analiza podatkov SFU Ljubljana služi tako za spremljanje kvalitete dela in storitev kot tudi za raziskovalne namene, z namenom razvoja področja psihoterapije in psihologije. Na uvodnem pogovoru so prisotni tudi študenti v okviru izobraževalne prakse.

Psihoterapijo izvajajo specializanti psihoterapije, ki so pridobili dovoljenje SFU Ljubljana za opravljanje psihoterapevtskega dela. Celotno njihovo izobraževanje in pridobivanje kompetenc je skrbno spremljano s strani izkušenih psihoterapevtov in supervizorjev.

 

Zaupnost podatkov: Vsi pridobljeni podatki so strogo zaupni in ne bodo nikoli povezani z vašim lastnim imenom in priimkom. Prav tako so vsi zaposleni, specializanti pod supervizijo, psihoterapevti in supervizorji zavezani k varovanju zaupnih podatkov.

Zavezanost k zaupnosti, varovanju osebnih podatkov in pravic klientov

Klientom in uporabnikom storitev Ambulante SFU Ljubljana zagotavljamo zanesljiv odnos, varovanje zaupnosti in identitete v skladu z GDPR in pravilniki Ambulante SFU Ljubljana. Pravice klientov so opredeljene v Pravilniku za zaščito pravic klientov. 

Specializanti pod supervizijo in certificirani terapevti so zavezani k spoštovanju pravilnikov in Etičnega kodeksa psihoterapevtske dejavnosti na SFU Ljubljana.

Etično zaobljubo o molčečnosti je terapevt dolžan prelomiti samo v dveh situacijah in sicer, če obstaja nevarnost, da bi ogrozili svoje življenje ali življenje drugega ali če bi storili kaznivo dejanje.

Jezik terapije

Terapijo nudimo v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi v angleščini, nemščini, italijanščini, hrvaščini in srbščini. 

Cenik storitev

Navedene cene veljajo za terapije, ki jih izvajajo specializanti pod supervizijo SFU Ljubljana:

 

Uvodni razgovor*

45,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Individualna psihoterapija

50,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Partnerska psihoterapija

60,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Družinska psihoterapija

70,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Skupinska psihoterapija

20,00 EUR/osebo

1 srečanje

(90 min)

Psihoterapija na domu**

55,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapija na domu***

55,00 EUR +

potni stroški

1 srečanje

(45 min)

 

*Cena storitve uvodnega razgovora se poravna v enkratnem znesku.

**Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški.

*** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,43 eur/km.

 

Cene terapij pri certificiranih psihoterapevtih in supervizorjih in druge storitve Ambulante SFU so navedene v ceniku na povezavi oz. v tabeli spodaj:

 

Individualna psihoterapija

70,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Partnerska psihoterapija

90,00 EUR

1 srečanje

 (45 min)

Družinska psihoterapija

90,00 EUR

1 srečanje

 (45 min)

Skupinska psihoterapija

25,00 EUR/osebo

1 srečanje

(90 min)

Krizna intervencija (psihoterapevtska/ psihološka/socialno delavska)

90,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapevtsko/psihiatrično mnenje

70,00 EUR - 350,00 EUR

odvisno od zahtevnosti in obsega mnenja

Psihiatrični prvi pregled

120,00 EUR

1 srečanje

 (90 min)

Psihiatrično svetovanje

80,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapija na domu*

90,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapija na domu**

90,00 EUR +

potni stroški

1 srečanje

(45 min)

 

Razbremenilni pogovori za podjetja

 

70,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

 

Supervizije – skupinska supervizija za organizacije*

 

160,00 EUR 

1 srečanje

 (90 min)

Supervizije – skupinska supervizija za organizacije**

160,00 EUR + 

potni stroški

1 srečanje

(90 min)

Interdisciplinarna supervizija za specializante SFU Ljubljana

150,00 EUR

10 srečanj

(10x90 min)

*Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški.

** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,43 eur/km.