Zapri meni

Petra Brne

Petra Brne je zaposlena na Policijski upravi Koper, kot samostojna policijska inšpektorica – psihologinja, kjer zaposlenim nudi psihološka svetovanja, izvaja različne delavnice in predavanja ter sodeluje v kadrovskih in preiskovalnih postopkih. Pred tem je bila zaposlena na probaciji, kjer je delala s storilci kaznivih dejanj. Na UP Famnit kot zunanja izvajalka predava izbirni predmet Forenzična psihologija. Po zaključenem študiju je na italijanski Mednarodni akademiji forenzičnih znanosti opravila specialistično usposabljanje iz forenzične psihologije.

Področje raziskovanja: forenzična psihologija