Zapri meni

Nina Bras Meglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Nina Bras Meglič deluje kot klinična psihologinja na področju zdravstva, nevropsihologije in rehabilitacije v Centru za poklicno rehabilitacijo Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta URI-Soča ter v okviru klinično psihološke ambulante SFU. Ukvarja se z obravnavo odraslih, otrok in mladostnikov. Ima dolgoletne izkušnje pri delu s široko populacijo oseb z različnimi psihičnimi in telesnimi motnjami. Deluje tako na področju psihodiagnostike, kot tudi svetovanja in psihoterapije. Pri slednji uporablja integrativni pristop različnih z dokazi podprtih psihoterapevtskih šol: od kognitivno-vedenjske, do skupinske psihoanalize in razvojno analitičnih, pa tudi relacijskih in sistemskih pristopov. Educirana je tudi za obravnavo travmatskih izkušenj po psihoterapevtskih principih EMDR in "Brainspotting". Poleg tega je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov ter poglavja v Monografiji z naslovom: Psihologija v rehabilitaciji oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo. 

Na dodiplomskem študiju psihologije je samostojna predavateljica pri predmetih: Nevroznanost in kognitivne znanosti 2 ter Psihološka diagnostika 2, na magistrskem študiju psihologije pa pri predmetih: Rehabilitacija kroničnih bolezni in Anamneza ter kot so-predavateljica pri predmetih: Paradigme klinične psihologiji in Intervencije v klinični psihologiji. 

Ukvarja se tudi s psihoterapijo z umetnostjo, zlasti z muzikoterapijo.