Zapri meni

mag. Peter Markič, univ. dipl. psih.

Mag. Peter Markič je po osnovni izobrazbi je univerzitetni diplomirani psiholog. Leta 1997 je zaključil magistrski študij Komunikologije - smer tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede in postal magister komunikologije. Od leta 2011 je bil zaposlen na Šoli za ravnatelje, kjer je predaval predmete Vodenje sebe in sodelavcev in Motivacija sebe in sodelavcev. Predava tudi na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled in sicer predmet Osebni management. Kot predavatelj je vodil številne seminarje in delavnice s področja psihologije prodaje, poslovnih pogajanja, etike, vodenja in komunikacije za različna podjetja in ustanove. Je član državne enote za psihološko pomoč udeležencem množičnih nesreč. Sodeluje pri izobraževanju zaupnikov. Izvaja skupinske in individualne razbremenilne pogovore za gasilce in druge reševalne službe po težjih intervencijah. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolski učitelj pri predmetu Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi. Je avtor več višješolskih učbenikov in poglavij o etiki v priročniku Kompetence za 21.stoletje in v monografiji Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi.