Zapri meni

mag. Miran Možina - bibliografija

ZNANSTVENE IN STROKOVNE OBJAVE

1991 - 2000

STRITIH, Bernard, MOŽINA, Miran, NORELL, Jack. Zapis udeleženca drugega srečanja Balintove skupine na poletni šoli s sistemsko teoretičnim komentarjem. Socialno delo. 1992, 31, št. 1/2, str. [98]-117. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 71282944]

MOŽINA, Miran, STRITIH, Bernard. Narcizem kot metafora o drami individuacije nadarjenih, pridnih in ubogljivih ljudi v zahodni kulturi. In: MILLER, Alice. Drama je biti otrok in iskanje resnice o sebi. Ljubljana: Tangram. 1992, str. 155-215. Zbirka Naravno učenje. ISBN 86-81845-12-8. [COBISS.SI-ID 576613]

STRITIH, Bernard, MOŽINA, Miran. Avtopoeza: procesi samoorganiziranja in samopomoči. Socialno delo. 1992, 31, št. 1/2, str. [18]-73. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 71261440]

MOŽINA, Miran, RAMOVŠ, Jože. Ob stikih s "Centro Italiano di Solidarieta". Socialno delo. 1992, 31, št. 1/2, str. [171]-179. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 71288320]

MOŽINA, Miran and STRITIH, Bernard. Autopoiesis Self-organization and self-help 
This text is unpublished and represents English translation of the part of the article with the same title Stritih, B. and Možina, M. (1992). Avtopoeza: procesi samoorganiziranja in samopomoči. Socialno delo, 31, 1-2, 18-73.

STRITIH, Bernard, MOŽINA, Miran, RAMOVŠ, Jože. Uvod. Socialno delo. 1992, 31, št. 1/2, str. [7]-17. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 71260928]

MOŽINA, Miran. School of psychotherapy cybernetics introduces itself : effective organisation of effective psychotherapy. Psychiatria Danubina : an international multidisciplinary journal. str. 63-69. ISSN 0353-5053. [COBISS.SI-ID 577381]

MOŽINA, Miran. Metalogue : what is the school of psychotherapy cybernetics all about?. Psychiatria Danubina : an international multidisciplinary journal. str. 63-69. ISSN 0353-5053. [COBISS.SI-ID 577637] 

MOŽINA, Miran, STRITIH, Bernard. Prispevek psihoterapije in novih družbenih gibanj k razumevanju družine : (esej ob knjigi Robina Skynnerja in Johna Cleesa Družine in kako v njih preživeti). In: STRITIH, Bernard (ed.). Prispevki za študij socialnega dela. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, junij 1994. 16 str. [COBISS.SI-ID 2555493]

STRITIH, Bernard, MOŽINA, Miran. Sistemski pogled na družino. In: RAMOVŠ, Jože (ed.). Družina : zbornik predavanj in razprav na osrednjih strokovnih prireditvah v Sloveniji v letu družine v Cankarjevem domu v Ljubljani, 25. in 26. oktober 1994. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno, 1995. Str. 289-321. ISBN 961-6128-05-1. [COBISS.SI-ID 580709]

MOŽINA, Miran, STRITIH, Bernard. How to help children and adolescents with psychosocial problems. In: DYCK, Robert G. (ed.), MULEJ, Matjaž (ed.). Self-transformation of the forgotten four-fifths. Preliminary ed. Dubuque: Kendall/ Hunt, 1998. Str. 195-207. ISBN 0-7872-4499-6. [COBISS.SI-ID 11238361]

MOŽINA, Miran, VODEB BONAČ, Marta. Kako naj izpraznim nahrbtnik: porajanje novih svetov v skupinski superviziji mentoric in mentorjev prostovoljnega dela (prikaz primera). In: et al. Supervizija - znanje za ravnanje : priročnik za supervizijo kot proces učenja za strokovno ravnanje in osebni razvoj. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 1999. Str. 127-142. Zbirka Socialni izziv. ISBN 961-90697-0-6. [COBISS.SI-ID 602981]

MOŽINA, Miran. "Črne luknje", samopomoč in osebnostna rast prostovoljcev. In: MARTELANC, Tomo (ed.), SAMEC, Tatjana (ed.). Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri. Ljubljana: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2000. Str. 57-74. ISBN 961-90578-3-X. [COBISS.SI-ID 576869]

MOŽINA, Miran. Sodelovanje s klientskim sistemom in socialno podporno mrežo v primeru nujnegasprejema v psihiatrično bolnico. In: ŠVAB, Vesna (ed.). Vloga psihoterapije pri skrbi za osebe s psihotičnimi motnjami. Ljubljana: Šent, 2000. Sr. 14-17. [COBISS.SI-ID 514917]

STRITIH, Bernard, MOŽINA, Miran. Social work with psychiatric patients in Slovenia : the dialectic between control strategy and strategy of help. In: Schizophrenia and borderline disorders : a challenge for science and society : abstracts. Berlin: Humboldt University, 1999. [COBISS.SI-ID 2553445]

MOŽINA, Miran. Vem, da ne veš, da veš - kako se učimo v superviziji za mentorje prostovoljnega dela z otroki. In: MARTELANC, Tomo (ed.), SAMEC, Tatjana (ed.). Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri. Ljubljana: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2000. Str. 75-84. ISBN 961-90578-3-X. [COBISS.SI-ID 578149]

STRITIH, Bernard, MOŽINA, Miran. Narcistične motnje, duševne krize in ekološka suportivna pomoč v starosti. Socialno delo. avg./okt. 2000, letn. 39, št. 4/5, str. 263-286. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 129308416]

2001 - 2010

MOŽINA, Miran, KRAMER, Marija. Reka življenja: prikaz modela sistemske družinske terapije po Petru Nemetscheku. In: BOHAK, Janko (ed.), MOŽINA, Miran (ed.). Dialog : zbornik Prvih študijskih dnevov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, 8.-9. junij 2001, Rogla, Slovenija. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2002. ISBN 961-90999-0-7. [COBISS.SI-ID 602725]

MOŽINA, Miran. Can we remember differently? A case study of the new culture of memory in voluntary organisations. International journal of social welfare. 2002, letn. 11, št. 4, str. 310-320. ISSN 1369-6866. [COBISS.SIID 17028057], [JCR, SNIP, Scopus up to 3. 12. 2019: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2]

MOŽINA, Miran. Samoorganizacija in sodelovanje. In: DETELA, Andrej (ed.), et al. Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 = Cognitive science = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002. Str. 89-92. ISBN 961-6303-44-9. [COBISS.SI-ID 697701]

BOHAK, Janko, MOŽINA, Miran. Slovenia. In: PRITZ, Alfred (ed.). Globalized psychotherapy. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels, cop. 2002. Str. 283-299. ISBN 3-85076-605-5. [COBISS.SI-ID 602469]

MOŽINA, Miran. O prisotnosti, pristnosti in trenutkih srečanja odraslih z otroki. In: AŽMAN, Renata (ed.), et al. Lahko vzgojim uspešnega otroka? : priročnik za starše, vzgojitelje in učitelje. Ljubljana: Epta, 2003. Str. 13-39. ISBN 961-6375-22-9. [COBISS.SI-ID 797797]

MOŽINA, Miran, SOLAROVIĆ, Jasna. Sistemska psihoterapija je učinkovita in uspešna. In: BOHAK, Janko (ed.), MOŽINA, Miran (ed.). Kaj deluje v psihoterapiji : novejše raziskave njene uspešnosti : zbornik prispevkov. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2003. Str. 155-173. ISBN 961-90999-1-5. [COBISS.SI-ID 16405977]

MOŽINA, Miran. Kako plesati življenje in kako živeti ples : predstavitev plesa za razvijanje identitete. In: BOHAK, Janko (ed.), MOŽINA, Miran (ed.). Kompetentni psihoterapevt : prispevki na naslovno temo, druge delavnice, prispevki iz drugih virov. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2004. Str. 125-133. ISBN 961-90999-2-3. [COBISS.SI-ID 1237605]

KOBAL, Leonida, MOŽINA, Miran. Razvijanje sistemske kompetentnosti in sistemske psihoterapije v okviru društva Odmev. In: BOHAK, Janko (ed.), MOŽINA, Miran (ed.). Kompetentni psihoterapevt : prispevki na naslovno temo, druge delavnice, prispevki iz drugih virov. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2004. Str. 19-28. ISBN 961-90999-2-3. [COBISS.SI-ID 1236837]

MOŽINA, Miran. Stalna skupnostna skrb za uporabnike psihiatrije : prikaz primera. In: LEŠNIK, Bogdan (ed.). Lokalno - globalno - socialno : zbornik abstraktov. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 2002. Str. 126. ISBN 961-91026-0-6. [COBISS.SI-ID 788581]

MOŽINA, Miran, FLORJANČIČ KRISTAN, Julijana. Ples za razvijanje identitete kot psihoterapevtska metoda in kot izkustvo osebne rasti. In: BOHAK, Janko (ed.), MOŽINA, Miran (ed.). Kompetentni psihoterapevt : prispevki na naslovno temo, druge delavnice, prispevki iz drugih virov. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2004. Str. 134-138. ISBN 961-90999-2-3. [COBISS.SI-ID 1238117]

MOŽINA, Miran, ŠUGMAN BOHINC, Lea. Sistemska psihoterapija hudih in ponavljajočih se duševnih motenj. In: AVBERŠEK, Slavica, ŠVAB, Vesna. Psihosocialna rehabilitacija. Ljubljana: Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, 2004. Str. 110-117. ISBN 961-91304-0-5. [COBISS.SI-ID1161317]

MOŽINA, Miran. Is it sbout homosexuality or is it about theory?. Transactional analysis journal. 2005, vol. 35, no 3, str. 291-293. ISSN 0362-1537. [COBISS.SI-ID 2531173]

MOŽINA, Miran, KOBAL, Leonida. Razvijanje stališča udeleženosti v psihoterapiji. Časopis za kritiko znanosti. 2005, letn. 33, št. 221, str. 195-205. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 2424165]

MOŽINA, Miran, KORDEŠ, Urban. Obiranje sadov z drevesa spoznanja : spremna beseda. In: MATURANA, Humberto R., VARELA, Francisco J. Drevo spoznanja. 2. natis. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2005. Str. 219-248. Studia humanitatis. ISBN 961-6262-08-4. [COBISS.SI-ID 2552933]

MOŽINA, Miran. Zavest in psihoterapija. In: BOHANEC, Marko (ed.), et al. Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006 = Proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-14th October 2006, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2006. Str. 380-383. Informacijska družba. ISBN 961-6303-82-1, ISBN 978-961-6303-82-8. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 2606949]

MOŽINA, Miran. Slovenska psihoterapija na prelomnici. Dialogi. 2006, letn. 42, št. 9, str. 15-29. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 2604645]

MOŽINA, Miran. O Kairosu. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 1, št. 1/2, str. 3-5. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2722405]

MOŽINA, Miran. V Sloveniji se je začel fakultetni študij psihoterapije = Faculty study of psychotherapy has started in Slovenia. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 1, št. 1/2, str. 83-97. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2724965]

MOŽINA, Miran. Psychotherapy as integral part of comprehensive health care. In: KOVAČIĆ, Luka (ed.), ZALETEL-KRAGELJ, Lijana (ed.). Management in health care practice : a handbook for teachers, researchers and health professionals. Lage: Hans Jacobs Publishing Company, 2008. Str. 642-659. ISBN 978-3-89918-175-3. [COBISS.SI-ID 25014489]

MOŽINA, Miran, BOHAK, Janko. Na poti k slovenskemu zakonu o psihoterapevtski dejavnosti. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2008, zv. 2, št. 3/4, str. 119-140, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3112805]

MOŽINA, Miran. Študent psihiatrije naj bo!. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. 2009, letn. 10, št. 5/6, str. 50-54. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 3183973]

MOŽINA, Miran. Pridi k meni : o odločanju, kairosu in trenutkih srečanja v psihoterapiji. In: BOHANEC, Marko (ed.), et al. Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A = Proceedings of the 12th International Multiconference Information Society - IS 2009, October 12th-16th, 2009, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009. Str. 336-341. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-010-1. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 3282533]

MOŽINA, Miran. Tudi jaz sem lahko žrtev! : verbalno in fizično nasilno vedenje klientov do socialnih delavk/cev. Socialni izziv. jun. 2009, letn. 15, št. 29, str. 5-14. ISSN 1408-9483. [COBISS.SI-ID 270124544]

MOŽINA, Miran. Etika udeleženosti : problem ni, kdo ima prav ali kaj je res, problem je zaupanje = Ethics of participation : the problem is not being right or wrong or what is truth, the problem is trust. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 3, št. 3/4, str. 115-149. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3286885]

MOŽINA, Miran, RUS-MAKOVEC, Maja. Sistemska psihoterapija. In: LOJK, Bosiljka (ed.). Psihoterapija na Slovenskem : pregled psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Psihoterapija na Slovenskem, Bled 26.-28. februar 2010. Kranj: Inštitut za realitetno terapijo, 2010. Str. 195-224. ISBN 978-961-92814-0-6. [COBISS.SI-ID 3357285]

MOŽINA, Miran. Za psihoterapijo kot samostojen poklic : kaj se dogaja v Evropi? = For psychotherapy as an autonomous profession: what is happening in Europe. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 4, št. 3/4, str. 63-104, tabele. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3599205]

MOŽINA, Miran. Za psihoterapijo kot samostojen poklic : kaj se dogaja v Evropi? = For psychotherapy as an autonomous profession: what is happening in Europe. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 4, št. 3/4, str. 63-104, tabele. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3599205]

MOŽINA, Miran. Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri = Psychotherapy in Slovenia today and tomorrow. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 4, št. 1/2, str. 133-166, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3416165]

ERIĆ, Ljubomir (editor). Psihodinamična psihiatrija. Del 2, Teorije strahu in stanja strahu. Ljubljana: Hermes IPAL, 2010. 678 str., ilustr. ISBN 978-961-92488-8-1. [COBISS.SI-ID 252766464]

2011 - 2020

MOŽINA, Miran. Uvodnik : Kraljev govor o poti iz tesnobe in depresivnosti. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 5, št. 1/2, str. 5-8. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3673445]

MOŽINA, Miran. Prispevek sistemske psihoterapije k evoluciji psihoterapije. In: ŽVELC, Maša (ed.), MOŽINA, Miran (ed.), BOHAK, Janko (ed.). Psihoterapija. Ljubljana: IPSA, 2011. Str. [504]-536. Zbirka Psihoterapevtske študije. ISBN 978-961-92206-1-0. ISSN 2232-2876. [COBISS.SI-ID 45761122]

MOŽINA, Miran. Orodja za učinkovito izobraževanje, terapijo in raziskovanje : poročilo iz 6. srečanja učiteljev sistemske psihoterapije v Bruslju od 30. septembra do 2. oktobra 2011 = Tools for effective training, therapy and research: report from the 6th meeting of trainers of systematic psychotherapy in Brussels from the 30th of September till the 2nd of October 2011. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 5, št. 3/4, str. 155-166, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3806053]

MOŽINA, Miran. Kratka zgodovina psihoterapije na Slovenskem. In: ŽVELC, Maša (ed.), MOŽINA, Miran (ed.), BOHAK, Janko (ed.). Psihoterapija. Ljubljana: IPSA, 2011. Str. [11]-55. Zbirka Psihoterapevtske študije. ISBN 978-961-92206-1-0. ISSN 2232-2876. [COBISS.SI-ID 45684834]

MOŽINA, Miran, ŠTAJDUHAR, Dinko, KAČIČ, Marino, ŠUGMAN BOHINC, Lea. Sistemska psihoterapija. In: ŽVELC, Maša (ed.), MOŽINA, Miran (ed.), BOHAK, Janko (ed.). Psihoterapija. Ljubljana: IPSA, 2011. Str. [415]-501. Zbirka Psihoterapevtske študije. ISBN 978-961-92206-1-0. ISSN 2232-2876. [COBISS.SI-ID 45760610]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o hvalnici Alojzu Ihanu = Editorial about hymn to Alojz Ihan. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 6, št. 3/4, str. 5-9. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3953253]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o družbenih dimenzijah psihoterapije = Editorial about social dimensions of psychotherapy. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 6, št. 1/2, str. 5-10. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3856997]

MOŽINA, Miran, SCHIEPEK, Günter. Osebnost in identiteta z vidika sistemske znanosti = Personality and identity from the perspective of systemic science. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 6, št. 3/4, str. 13-32, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3950693]

PAJNTAR, Marjan, AREH, Igor, MOŽINA, Miran. Ali je hipnoza učinkovita pri zdravljenju telesnih in duševnih težav? = Is hypnosis effective in the treatment of somatic and mental disorders?. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 7, št. 1/2, str. 19-31. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2605290]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o ranljivosti = Editorial about vunerability. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 7, št. 3/4, str. 5-22. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 4141925]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o hvalnici telesu = Editorial about hymn to the body. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 7, št. 1/2, str. 5-15. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 4025701]

PAJNTAR, Marjan, AREH, Igor, MOŽINA, Miran. Ali je hipnoza učinkovita pri zdravljenju telesnih in duševnih težav? = Is hypnosis effective in the treatment of somatic and mental disorders?. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 7, št. 1/2, str. 19-31. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2605290]

MOŽINA, Katarina, MOŽINA, Miran. Partnerski odnos in trikotniki v očeh sistemskih psihoterapevtov = Couple relationship and triangles from the perspective of systemic psychotherapists. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 8, št. 3/4, str. 111-132. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 298401536]

MOŽINA, Miran. Vzgoja in psihoterapija za skupnost po sistemsko. In: LOJK, Bosiljka. Vzgoja v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Vzgoja v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 28. februar - 1. marec 2014. Kranj: Evropski inštitut za realitetno terapijo, 2014. Str. 215-251. ISBN 978-961-92814-2-0. [COBISS.SI-ID 4151141]

MOŽINA, Miran. Ljubezen pri psihoterapevtu : esej k drami Andrewa Bovlla Samba lantana. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. 2013/2014, letn. 64, št. 10, str. 27-39, ilustr. ISSN 1580-9609. [COBISS.SI-ID 4165477]

MOŽINA, Miran. Partnerski odnos v očeh psihoterapevta. In: LOJK, Bosiljka. Partnerski odnos v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Partnerski odnos v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 10.-11. oktober 2014. Kranj: Evropski inštitut za realitetno terapijo, 2014. Str. 127-160. ISBN 978-961-92814-3-7. [COBISS.SI-ID 4259941]

MOŽINA, Miran, ŽVELC, Maša, ČERNETIČ, Miha, KOZINA, Anja, POLJANEC, Andreja, ŽVELC, Gregor. Psihoterapevtska raznolikost : koliko pristopov potrebujemo? : poročilo iz 8. evropske konference o raziskovanju psihoterapije od 24. do 26. septembra 2015 v Celovcu = Psychotherapy diversity : how many psychotherapy modalities do we need? : report from the 8th conference on psychotherapy research, 24th to 26th September 2015 in Klagenfurts. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 9, št. 4, str. 147-157. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 62226018]

MOŽINA, Miran, MARINŠEK, Darja. Sistemski pristop k težavam na delovnem mestu. In: LOJK, Bosiljka. Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 6. in 7. marec 2015. Kranj: Evropski inštitut za realitetno terapijo, 2015. Str. 87-120. ISBN 978-961-92814-4-4. [COBISS.SI-ID 4291173]

ORAVECZ, Robert, MOŽINA, Miran. A szlovén pszichoterápia múltja és konfliktusokkal teli jelene. Pszichoterápia. 2015, évfolyam 24, sz. 2, str. 108-113. ISSN 1216-6170. [COBISS.SI-ID 39474693]

MOŽINA, Miran. Esej o umiranju in oživljanju na obroke = Essay on death and resuscitation. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 8, št. 3/4, str. 229-231. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 299357696]

MOŽINA, Miran. O shizofrenskih motnjah s psihiatričnega in psihoterapevtskega vidika : kvalitativne študije primerov iz psihiatrične klinike Chestnut Lodge = Schizophrenic disorders from a psychiatric and psychotherapeutic point of view : qualitative case studies from the Chestnut Lodge psychiatric clinic. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 9, št. 3, str. 117-127, tabela. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 4408677]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o tehtni besedi = Editorial about the cogent word. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 8, št. 3/4, str. 5-16. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 292775680]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o psihoterapiji na odru = Editorial about psychotherapy on stage. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 9, št. 4, str. 5-13. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 302954240]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o duhovnih darovih = Editorial about the spiritual gifts. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 9, št. 1/2, str. 5-22. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 4323173]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o empatiji in moralnosti = Editorial about empathy and morality. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 9, št. 3, str. 5-22. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 4407397]

BENEDETTI, Gaetano. Individualna psihoterapija pacientov s shizofrensko motnjo = Individual psychotherapy for patients with a schizophrenic disorder. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 8, št. 3/4, str. 187-194. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 299122432]

FIEGL, Jutta. Tako mlad pa že psihoterapevt : empirična raziskava o neposrednem akademskem študiju psihoterapije. 1. izd. Ljubljana; Vienna: Sigmund Freud University Press, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-93861-2-5. [COBISS.SI-ID 285458688] 

NEMŠKI PREVOD - FIEGL, Jutta. Tako mlad pa že psihoterapevt : empirična raziskava o neposrednem akademskem študiju psihoterapije. 1. izd. Ljubljana; Vienna: Sigmund Freud University Press, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-93861-2-5. [COBISS.SI-ID 285458688]

MOŽINA, Miran. Ni vse zlato, kar se sveti : esej o igri Bella Figura Yasmine Reza. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. 2016/2017, letn. 67, št. 2, str. 13-20, ilustr. ISSN 1580-9609. [COBISS.SI-ID 2048490300]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o melanholiji = Editorial about melancholy. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 9, št. 3/4, str. 5-30. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 304765952]

NEMETSCHEK, Peter (author, photographer). Sistemska družinska terapija z otroki, mladostniki in starši : model reke življenja in analogne metode. 1. izd. Ljubljana; Vienna: Sigmund Freud University Press, 2016. 457 str., ilustr. ISBN 978-961-93861-1-8. [COBISS.SI-ID 284426240]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o spolnosti in psihoterapiji = Editorial about sex and psychotherapy. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 9, št. 1/2, str. 5-19. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2048486204]

LATINI, Alen, MOŽINA, Miran. Hipnoanaliza in hipnopsihoterapija kot dialoški praksi = Hypnoanalysis and hypnopsychotherapy as dialogical practices. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 10, št. 3/4, str. 163-191. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 304769280]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o depresiji = Editorial about depression. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 11, št. 1/2, str. 5-51, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 304812800]

MOŽINA, Miran, KRANJC, Urška. Uveljavljanje psihoterapije kot samostojnega poklica : kaj se lahko naučimo na primeru Nizozemske = Asserting psychotherapy as an autonomous profession : what can we learn from Netherlands. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 13, št. 1/2, str. 171-207, tabele. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2048577596]

MOŽINA, Miran. Tartifovstvo nekdaj in danes : intervju z Molièrom. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. sezona 2018/2019, letn. 69, št. 8, str. 19-26, ilustr. ISSN 1580-9609. [COBISS.SI-ID 2048578108]

MOŽINA, Miran. Uvodnik o milini, estetski občutljivosti in Gregoryju Batesonu = Editorial about grace, aestetic sensibility and Gregory Bateson. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 13, št. 1/2, str. 7-23, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2048577340]

MOŽINA, Miran. Gregory Bateson : glasnik nove paradigme v znanosti = Gregory Bateson : forerunner of the new paradigm in science. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 13, št. 1/2, str. 211-237, portret g. batesona. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 2048577852]

http://www.sfu-ljubljana.si/sites/default/files/sfu_public_files/pages/sfu_ljubljana/Objave%20sodelavcev/Miran%20Mo%C5%BEina/Znanstvene%20in%20strokovne%20objave/2011%20-%202020/Miran_Mozina_Epistemology_of_hallucinations_and_hearing_voices.pdf

 

POLJUDNE OBJAVE

1991 - 2000
2011 - 2020

MOŽINA, Miran (interviewee), CVETKO, Barbara (interviewer). Hipnoza v terapevtskem delu z otroki in mladostniki ter uporabnost hipnoze v osnovnih šolah : intervju z psihoterapevtom Miranom Možino v Ljubljani, 8. marca 2012. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 6, št. 1/2, str. 115-122. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 3858533]

126. MOŽINA, Miran (interviewee). "Ljubezen je glavna tema mojega življenja in ena ključnih tem psihoterapije" = "Love is the main theme of my life and one of the main topics of psychotherapy" : intervju z Miranom Možino. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 8, št. 1/2, str. 175-215. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 515602572]

MOŽINA, Miran (interviewee). "Za Avstrijo zaostajamo 30 let". Zurnal24.si : časnik, ki se ne pusti kupiti. [Spletna izd.]. 8. feb. 2015, portret. ISSN 1855-0959. http://www.zurnal24.si/prihodnost-je-integrativna-clanek-244841. [COBISS.SI-ID 4277349]

MOŽINA, Miran (interviewee). Če otrok zboli za rakom : intervju z Miranom Možino = If a child gets cancer : interview with Miran Možina. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 10, št. 1/2, str. 245-249. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 304761856]

MOŽINA, Miran (interviewee). Hipnoza ni nič magičnega ali nadnaravnega : intervju z Miranom Možino = Hypnosis is nothing magical or supernatural : interview with Miran Možina. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 11, št. 1/2, str. 239-250. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 304832512]​​​​​​​

MOŽINA, Miran (interviewee). Ni potrebe, da smo idealni starši : intervju s psihiatrom in psihoterapevtom Miranom Možino = There is no need to be an ideal parent : interview with psychiatrist and psychotherapist Miran Možina. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 12, št. 3/4, str. 211-220. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 305034496]​​​​​​​