Zapri meni

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu

Milton H Erickson- hipnoza v psihoterapiji

»Vsak človek je enkraten. Zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb, ne pa ga skušati stlačiti v Prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju.«

Milton H. Erickson (1901-1980)

 

Možnost za vpis v enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije se s šolskim letom 2023/24 odpira v okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

 

Glavna cilja izobraževanja sta, da udeleženci po zaključku izobraževanja:

  • integrirajo osnovna znanja in veščine s področja hipnoze v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove klinične prakse);
  • hipnozo uporabljajo za razvijanje učinkovitejše klinične prakse v kateremkoli psihoterapevtskem pristopu.

Poleg tega je namen izobraževanja:

  • popularizirati znanstveno utemeljeno hipnozo, hipnoterapijo in hipnopsihoterapijo v slovenskem prostoru;
  • širiti mrežo psihoterapevtov različnih psihoterapevtskih pristopov, ki pri svojem delu uporabljajo hipnozo;
  • širiti mrežo supervizije za uporabo hipnoze v psihoterapiji in za hipnopsihoterapijo.

Več informacij o vsebini, pogojih za vključitev v izobraževanje, načinu dela in obveznostih udeležencev izobraževanja, kraju in terminih ter obsegu izobraževanja, učiteljskem timu, vrednotenju itd. pa si lahko preberete v vabilu.

 

Cena izobraževanja

Cena izobraževanja je 1.400 eur. V ceno so vključeni organizacijski stroški, stroški skupinskih srečanj, blok seminarjev, kolokvija in izpita.

Stroške supervizije (tudi supervizije v živo), ki jih bodo izvedli supervizorji, bodo udeleženci izobraževanja poravnali sami po individualnem dogovoru s supervizorjem.

Udeleženci plačajo kotizacijo na transakcijski račun SFU Ljubljana (Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana): SI56 3400 0101 5852 361 (Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana) s pripisom  »Uporaba hipnoze«.

 

Prijave in dodatne informacije o izobraževanju

Skrajni rok za oddajo prijave je 15. september 2023. Ob prijavi je potrebno plačilo 10 % kotizacije v znesku 140 Evrov.

V prijavi mora kandidat predložiti pismo, v katerem opiše motiv za izobraževanje in predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Za vsa vprašanja v povezavi s prijavo se lahko obrnete na Mojco Robas, ki je dosegljiva na soj@sfu-ljubljana.si. Za dodatne vsebinske informacije je na voljo Maruša Zalokar, marusa.zalokar@gmail.com041 830 851.

 

Dodatne informacije si lahko preberete na povezavi.

 

Splošni pogoji

Plačilo: Ob prijavi na izobraževanje je potrebno poravnati 10% zneska kotizacije v znesku 140 Evrov. 

V primeru plačila izobraževanja v več obrokih, udeleženec kontaktira računovodstvo SFU Ljubljana, Mojco Tompa na elektronski naslov mojca.tompa@sfu-ljubljana.si.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 10% kotizacije, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali polovično kotizacijo. Izobraževanja se lahko udeleži drug kandidat, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na elektronski naslov soj@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zbrisali.