Druga izobraževanja

SFU Ljubljana skozi celotno leto organizira različne oblike izobraževanj, vezane na delo in kompetence psihoterapevtov, psihologov ter sorodnih poklicev, ki pomagajo ljudem v stiski. Večinoma so v ta izobraževanja vključene tako teoretične kot izkustvene vsebine s posameznega področja, spodbuja pa se tudi lastno samo-reflektivno delo udeležencev in vzajemno povezovanje spoznanj iz teorije in prakse.

Naša dodatna izobraževanja so lahko celoletna, večletna ali pa so enkratna oz. organizirana v nekaj srečanjih. Izvajajo jih predavatelji ali zunanji sodelavci SFU Ljubljana, ki so strokovnjaki za svoje področje. Po končanem izobraževanju dobijo slušatelji potrdilo o udeležbi s strani SFU Ljubljana.

Enoletno izobraževanje ''Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki'' 2022/23 - I. in II.

SFU Ljubljana bo v letu 2022/23 ponovno izvajala dve enoletni izobraževanji za strokovne delavce, ki se pri delu srečujejo z intenzivnejših delom z otroki in mladostniki:

Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki I: OTROK IN MLADOSTNIK SKOZI PRIZMO ODNOSOV

in

Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki II: POMOČ OTROKU IN MLADOSTNIKU SKOZI ČUSTVENE VIHARJE

Izobraževanji smo zasnovali na podlagi večletnih izkušenj in ju za študijsko leto 2022/23 posodobili in osvežili.  Pri obeh izobraževanjih sodelujejo strokovnjaki različnih profilov - psihoterapevti, psihologi, psihiatri, zdravniki in socialni delavci. Delo na izobraževanjih je osnovano na dinamičnem prepletanju znanj in prakse s strani predavatelja, kot tudi na reševanju primerov s strani udeležencev. Več o vsebini posameznega izobraževanja si lahko preberete v opisu programov (spodaj).

Dvoletno usposabljanje iz supervizije 2023-25

SFU Ljubljana razpisuje dvoletno usposabljanje iz supervizije v psihoterapiji. Prva generacija je usposabljanje uspešno zaključila leta 2018, druga pa ga zaključuje jeseni 2022, ob čemer organizatorji usposabljanja že načrtujemo nov dvoletni cikel usposabljanja, ki se bo začel januarja 2023.

 

Cilj usposabljanja

 

  • Širiti znanja in veščine s področja supervizije v psihoterapiji ter širiti mrežo supervizorjev psihoterapije v slovenskem prostoru;
  • Razvijati tim supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana;
  • Širiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana;
  • Spodbujati dialog med različnimi psihoterapevtskimi pristopi.

 

Prijave na usposabljanje

Rok za oddajo prijave je 31. 10. 2022.

Prijava: izpolnite prijavnico na zadnji strani dokumenta in jo skupaj s prilogami pošljite na: neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

 

Več informacij in prijavnica v vabilu spodaj.

Izobraževanja v okviru Psihološke svetovalnice

V okviru Psihološke svetovalnice letno potekajo različni seminarji in izobraževanja, med drugim npr. seminar ''Z empatijo do telesnega in duševnega zdravja za zdravstvene delavce, vikend oddih za ženske ''Prebujena'', Intenzivni psihoedukacijski seminar – Coaching veščine, seminar za straše in vse zainteresirane ''Vloga odraslih pri razvoju otrokovih možganov'' ter seminarja ''Uglašeno in zavestno starševstvo'' in ''Sledenje telesni inteligenci''.

Izobraževanja in seminarje ter delavnice vodijo strokovnjaki in strokovnjakinje s področja psihologije in psihoterapije.

Več o aktulanih izobraževanjih si lahko preberete na spletni strani Psihološke svetovalnice.

Drugi seminarji v 2022/23

V 2021/22 organiziramo tudi različne krajše seminarje in delavnice - več informacij najdete v aktualnih dogodkih in novicah.

Kontakt

Če vas katerakoli tema zanima in bi se želeli vključiti ali če želite organizirano izobraževanje glede svojega področja dela, nas lahko kontaktirate po e-pošti (neza.kozar@sfu-ljubljana.si) ali nas pokličete na +386 (0)1 425 44 33.