Zapri meni

doc. dr. Tatjana Rožič

univ. dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka

vodja raziskovanja na oddelku za Psihoterapevtsko znanost, vodja dodiplomskega študija Psihoterapevtske znanosti

 

Tatjana Rozic

Doc. dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. del., spec. zakonske in družinske terapije je na SFU Ljubljana docentka za področje psihoterapije, predavateljica, vodja dvoletnega usposabljanja iz supervizije v psihoterapiji, vodja dodiplomskega študija Psihoterapevtske znanosti, so-koordinatorka integrativnega pristopa in vodja znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Soustanovila je Študijsko-raziskovalni center za družino, kjer dela na javnem socialnovarstvenem programu za žrtve nasilja. Je supervizorka z licenco v socialnem varstvu in metasupervizorka; v okviru ZZDTS ima naziv terapevtka in supervizorka. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter znanstvene monografije Supervizija v psihoterapiji: regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji. 

Vodstvo

izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS
izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS / vodja magistrskega študija Psihologija
gerhard benetka
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Benetka, dekan Fakultete za Psihologijo, Predsednik Akademskega Senata
Lokacija: Dunaj
jutta fiegl
Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl, prorektorica SFU, Dekanica Fakultete za Psihoterapevtsko znanost
Lokacija: Dunaj
Miran Možina
mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor / direktor SFU Ljubljana, vodja oddelka za Psihoterapevtsko znanost
dr. Andreja Poljanec
dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka / vodja oddelka za psihologijo, vodja dodiplomskega študija Psihologija
prof. dr. Alfred Pritz, gostujoči predavatelj
prof. dr. Alfred Pritz, rektor SFU
Lokacija: Dunaj
Anja Štrukelj Kozina
doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, prof. šp. vzg., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka
vodja študijskih programov psihoterapije, vodja magistrskega študija Psihoterapevtske znanosti, vodja tima SFU Ljubljana

Več