Zapri meni

Doc. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih.

Doc. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih., je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani magistrirala leta 2007, doktorirala leta 2015 s temo Dejavniki, povezani z družino, in raba drog pri mladostnikih. Je raziskovalka na ZRC SAZU, na Družbeno medicinskem inštitutu. 
Znanstveno in strokovno se ukvarja z duševnim zdravjem aktivne populacije. Raziskovala je zdravje delavcev v procesih prestrukturiranja podjetij, psihosocialna tveganja, izgorelosti ter motivacijo delavcev za spremembe, ki so v korist zdravju. V UKC Ljubljana je uvedla supervizijske skupine za zaposlene v zdravstvu, po razvojno-edukativnem modelu. V obdobju pandemije covid-19 je organizirala in koordinira psihološko podporo zaposlenim v organizaciji. Je avtorica ali soavtorica več strokovnih in znanstvenih člankov ter monografij.