sl

Supervizija

Supervizija predstavlja obvezni del izobraževanja in usposabljanja terapevtov - specializantov pod supervizijo, ki po zaključenem teoretičnem izobraževanju, začenjajo svojo psihoterapevtsko pot v Ambulanti SFU Ljubljana in zagotavlja strokovno in kvalitetno obravnavo.  Vsak terapevt – specializant v Ambulanti SFU Ljubljana ima svojega supervizorja, ki redno spremlja njegovo psihoterapevtsko pot, ga uči, ozavešča in ga spodbuja, da ohranja, hkrati strokovni in tudi empatični odnos s klientom.

 

Cilji supervizijskega procesa

so naslednji:

  • ozaveščanje klientovih in terapevtovih skritih vsebin in njihov pomen za osebnostni razvoj,
  • pridobivanje izkušenj o lastnih vsebinah, ki jih terapevt nevede ali hote vnaša v klientov proces,
  • urjenje v vlogi psihoterapevta v varnem okolju skrbi in spodbude supervizorja,
  • učenje novih tehnik in metod dela s klienti,
  • pridobivanje profesionalne identitete in lastne psihoterapevtske drže.

 

Kdo so Supervizorji Ambulante SFU?

Supervizorji Ambulante SFU Ljubljana so izkušeni, certificirani terapevti z dolgoletnimi osebnimi in psihoterapevtskimi izkušnjami ter opravljenim izobraževanjem za to pomembno nalogo, ki so jo prevzeli: učenje novih generacij psihoterapevtov. 

Supervizijo nudimo tudi kot individualno ali skupinsko storitev za psihoterapevte in druge time strokovnih delavcev, ki delujejo izven Ambulante SFU Ljubljana in želijo spremljati svoje delo ter profesionalno napredovati.

Izobraževanje iz supervizije

Potem ko smo septembra 2016 uspešno krenili s prvo generacijo, razpisujemo nov cikel dvoletnega usposabljanja iz supervizije v psihoterapiji.

 

Cilji izobraževanja

 

  • Razvijati skupino supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana.
  • Razširiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana.
  • Spodbuditi razvoj akreditiranih programov izpopolnjevanja in magistrskega študija supervizije v psihoterapiji na SFU Ljubljana.
  • Širiti znanja o superviziji v psihoterapiji v slovenskem prostoru.

 

Več v vabilu spodaj.