sl

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija predstavlja psihoterapevtski proces, ki se odvija med člani male skupine, ki šteje od 6-12 članov.

 

Opis skupinske psihoterapije

Skupina v kateri se odvija psihoterapevtski proces predstavlja podobno psihološko okolje družinskemu oz. tistim okoljem, kjer prebijemo čas, ko nismo sami (družina, delovno okolje, prijateljska druženja). Skupinska psihoterapija nima od zunaj postavljene strukture, programa ali vsebine, zato vse to ustvarijo člani skupine, na način, ki je za njih dovolj dober. Skupina soustvarijo prostor zaupanja, razumevanja, podpore in soočanj. Psihoterapevt nevsiljivo skrbi, da procesi v skupini tečejo v smeri napredovanja skupine in posameznika v njej. Skupina omogoča članom, da se aktivno vključujejo takrat in toliko, kot želijo v danem trenutku. Skupinska psihoterapija je primerna za najširši spekter populacije, od zdravih, do posameznikov, ki so v življenski stiski, do tistih, ki potrebujejo podporo kot svojci, kot odvisniki, ki se trudijo za urejenost do tistih, ki imajo težave v duševnem zdravju.

 

Kaj deluje v skupinski psihoterapiji?

V skupini deluje konstruktivna samoustvarjalna energija skupine, sprejetost, povezanost, spoštovanje, soustvarjanje odnosov in pogojev za samorazkrivanje, izražanje lastnih stisk, izkušenj ter mnoštvo povratnih informacij, ki jih člani skupine delijo drug drugemu.

 

Terapevtova vloga

Psihoterapevt v skupinski psihoterapiji skrbi za redno srečevanje skupine, spremlja osebnostni razvoj vsakega posameznika v skupini in skupine kot celote. S svojo prisotnostjo in intervencami spodbuja povezovanje, spoštovanje, ohranjanje mej, ter zaščiti posameznika pred samim seboj ali pred intervenco skupine, kadar bi bilo to zanj nepotrebno ali škodljivo.

 

Pristopi, ki uporabljajo to obliko: vse vrste skupinskih psihoterapij

 

Značilnosti srečanj: gre za dolgotrajnejše oblike psihoterapevtskih obravnav, običajno srečanje traja 90 minut, enkrat tedensko ali dvakrat mesečno, skupina je lahko polodprta, kar pomeni, da se člani lahko med procesom poslovijo in pridejo novi ali zaprta, kar pomeni, da vsi člani na enkrat vstopijo v proces in ga vsi v istem času zaključijo.

 

V mesecu marcu in aprilu 2024 pričnemo z različnimi terapevtskimi skupinami, ki vam bodo pomagale pri premagovanju različnih težav s katerimi se danes soočamo. Verjamemo, da skupinsko delo lahko prispeva k boljšemu razumevanju in premagovanju izzivov, ki jih prinaša življenje.

Terapevtske skupine: (s klikom na ime terapevtske skupine boste prejeli več informacij o začetku, trajanju, ceni, ipd)