sl

Psihoterapija družine

Družinska psihoterapija predstavlja psihoterapevtski proces, ki se odvija med člani družine.

 

Opis psihoterapije družine

Družina predstavlja osnovni sistem, v katerem sobivajo člani različnih starosti z namenom, da odrasli člani zagotovijo pogoje za rast in razvoj mlajšim ali šibkejšim članom, ki predstavljajo odvisni del družine. V družino se rodimo in je ne izberemo, niti ne izberemo zavestno vloge, ki jo imamo v družini. Družina kot sistem se razvija in raste. Ko se zamaje en člen, zaniha cel družinski sistem, ko so ta nihanja zelo močna, takšna družina ne omogoča več dobrih pogojev za rast in razvoj najšibkejših članov.  V psihoterapevtski družinski situaciji, terapevt vstopi v družino in znotraj sistema opazuje dinamiko te družine z namenom, da soustvarja okoliščine, v katerih bo mogoče ponovno vzpostaviti takšno dinamiko, da se bodo posamezniki lahko razvijali, osebnostno rasli in da bo rasla tudi družina, kot sistem.

 

Kaj deluje v družinski psihoterapiji?

Sodelovanje dobronamerne, strokovne, nevtralne osebe v družino, ki jo predstavlja psihoterapevt, sproži pozitivno strukturno spremembo v delovanju družine, znotraj katere se ustvarijo pogoji za optimalnejši razvoj otrok in ranljivejših članov družine, medtem ko zunanje meje družine ostanejo zaščitene, kar omogoča varnost družinskim članom.

 

Terapevtova vloga

Psihoterapevt v psihoterapiji družine skrbi za komunikacijo med družinskimi člani, da ohranjajo medsebojno povezanost tudi v težkih obdobjih. Družina v psihterapevtskem procesu živi svojo siceršnjo dinamiko in s tem  prinaša vsebino v proces, ki jo s pomočjo terapevta razrešujejo v dobro vsakega posameznika in sistema kot celote.

 

Pristopi, ki uporabljajo to obliko: sistemska – družinska psihoterapija, gestalt, psihoterapija otrok in mladostnikov.

 

Značilnosti srečanj: običajno 90 minut, enkrat tedensko ali dvakrat mesečno, lahko se timsko vključujejo tudi drugi deležniki (zdravnik, šola, drugi strokovnjaki), traja lahko dokler trajajo težave oz. kot daljši trajnejši proces.