sl

Psihiatrične storitve

V Ambulanti SFU Ljubljana se je možno oglasiti tudi na psihiatrični pregled in svetovanje ter psihiatrično obravnavo.

 

Psihiatrični pregledi in svetovanje vključujejo enkratna ali večkratna srečanja za izdajo različnih psihiatričnih mnenj o delazmožnosti, učni sposobnosti, invalidnosti, upokojitvi in glede upravičenosti do različnih oblik pomoči pri starostnikih, kot je dodatek za pomoč in postrežbo ali mnenje o načrtovanem sprejemu v dom upokojencev idr. V prvem psihiatričnem pregledu opredelimo težave. S pomočjo dodatnih diagnostičnih preiskav postavimo diagnozo ter svetujemo primeren način obravnave. Ob kontrolnih pregledih je možno zdravljenje nadaljevati pri nas, vključuje splošno psihiatrično obravnavo in svetovanje, pri vseh duševnih motnjah. Kadar je primerna psihoterapevtska obravnava, vas lahko usmerimo na ustrezne psihoterapevte. Psihiatrični pregled lahko opravite tudi za pridobitev drugega mnenja glede ustreznosti zdravljenja vaše duševne motnje.

Psihiatrične obravnave vključujejo zdravljenje vseh psihiatričnih motenj s poudarkom na stresnih, depresivnih, tesnobnostnih in bipolarnih motnjah. Možna je vključitev v začetno ambulantno psihiatrično obravnavo, prav tako pa v nadaljevalno in tudi dolgotrajno vodenje.

Vzporedna psihoterapevtska in psihiatrična obravnava je še posebej dragocena oblika obravnave. V Ambulanti SFU Ljubljana obstaja možnost dvojne, vzporedne psihoterapevtske in psihiatrične obravnave, v kolikor je poleg pomoči s pogovori potrebna tudi pomoč z zdravili.

 

Cenik storitev je na voljo na povezavi.

Psihiatrične storitve izvaja psihiater mag. Miran Možina, dr. med..