sl

Jungovska analitična psihologija

jung 1

 

Človek skozi življenje stremi k uresničenju samega sebe – da se individuira in da najde ravnotežje med različnimi nasprotji znotraj sebe. Če/ko mu uspe, najde svoj notranji mir. Psihoterapevt se ne postavlja nad klienta, pač pa je zgolj spremljevalec njegove psihe na poti do njene uresničitve.

Cilji psihoterapije po pristopu Jungovska analitična psihologija

Cilj psihoterapije je stik s svojim notranjim bistvom, uravnoteženo življenje na vseh življenjskih področjih, torej ne popolnost, ampak polnost naše psihe.

Tehnike dela v pristopu Jungovska analitična psihologija

Pogosto uporabljamo simboliko iz sanj, pravljic ali bolezenskih simptomov, da bi razumeli bistvo psihičnega neravnovesja v posamezniku. Tako uporabljamo analizo sanj, pravljic, terapijo z mivko, umetnost, avtentično gibanje in podobne tehnike, da se približamo pomenu simbolov klientove psihe. Bogat vir naših informacij je delo s transferom in kontratransferom Redkeje uporabljamo tudi aktivno imaginacijo, kjer v simboliko aktivneje posegamo s pomočjo aktivne domišljije.

Primer intervence

V primeru depresije klientu postavljamo vprašanja, namenjena ugotavljanju, kje v nezavednem se zadržuje ali je vkleščena njegova življenjska energija. S počasnim ozaveščanjem se ta življenjska energija vrača zavestnemu egu, ki pridobiva na moči in volji ter motivaciji v vsakdanjiku.

Pričakovanja glede vloge, udeleženosti klienta/terapevta

V terapiji se pričakuje aktivnost klienta in njegova zavesta odločitev k spremembi. Terapevt zagotovi varno in zaupno okolje za terapevtski odnos, vendar o sebi ne govori, pač pa omogoča različne projekcije, ki mu pomagajo k boljši zaznavi in občutenju dejanske težave klienta.

Setting, frekvenca

Terapevtska ura običajno traja 45-50 min, predlagano je vsaj 1x tedensko ali 1x na 14 dni. Pri jungovski analizi ne gre za tipično psihoanalitično ležanje na kavču, ker se zahteva aktivnost in budnost klienta tekom analize.

Trajanje procesa

Proces traja zelo različno, odvisno od posameznika. Trajanje določa vsebina težav klienta, nedvomno pa ji botruje globina procesa. Skozi proces se sprožajo močna čustva, zato tu ne gre za kratkoročni ampak bolj dolgoročni proces z določeno stopnjo transformacije.

Oblike: individualna, skupinske, pari, družine

Najpogosteje gre za individualno terapijo, vendar se dela tudi partnerska, družinska in skupinska terapija.

Za koga ali za katere težave ali za kakšno rast je primeren pristop Jungovska analitična psihologija

Jungovska analitična psihologija lahko pomaga pri različnih nevrozah (depresijah, paničnih napadih, nespečnosti, žalovanju, izgorelosti, odvisnostih, travmah in post-travmatskih motnjah, občutkih izgubljenosti oz. osamljenosti), mejnih motnjah kot tudi psihozah. Pomembno pa je, da klient terapevta začuti, da bi z njim lahko prehodil določeno pot.

Posebnost pristopa Jungovska analitična psihologija , po katerih se pristop loči od drugih pristopov

Od drugih pristopov se ločujemo predvsem v večjem poudarku na sanjah in občutkih, tudi kolektivnih vsebinah, zanima nas globina teh pomenov. Čeprav imajo prednost asociacije klienta, ko so le-te pri klientu izčrpane, terapevt klienta izobraževalno sprašuje o morebitnih drugih pomenih določenega simbola iz zgodovine, kulture, verske dediščine, kar imenujemo amplifikacija. Na komplekse gledamo kot nekaj vsakdanjega, kar nas sili v delovanje. Vsi jih imamo, a če ne delamo na njih, imajo kompleksi nas.