sl

Geštalt psihoterapija

gestalt 1

 

Osnovna misel, ideja pristopa je holistična, kar pomeni, da vključuje čustva, um, telo in kontekst, usmerjena k temu, da posameznik krepi lastne zmožnosti soočanja z življenjskimi problemi in svobodno, pristno ter ustvarjalno izrazi sebe v svetu.

Cilji psihoterapije po pristopu Geštalt psihoterapija

Gestalt terapija omogoča osebi prepoznavanje, kako deluje v sedanjosti in kako zaradi preteklih izkušenj sooblikuje svojo trenutno realnost. Po končani terapiji mnogi povedo, da se počutijo bolj živi in da čutijo zaupanje vase in v življenje.

Tehnike dela po po pristopu Geštalt psihoterapija

Osrednja metoda dela je pogovor, vključuje pa se tudi nebesedne oblike dela, kot so izrazne ustvarjalne tehnike, delo z različnimi materiali (glina, barve, lutke),  telesno gibanje, delo s sanjami ipd.

Pričakovanja glede vloge, udeleženosti klienta/terapevta

Psihoterapevt v terapevtskem odnosu (so)oblikuje varen in obenem odprt prostor za raziskovanje in preizkušanje, nekakšen 'laboratorij' za prepoznavanje in ustvarjanje novih, drugačnih izkušenj. S svojimi intervencijami nudi možnosti izkustvenega učenja, da posameznik prihaja do uvidov in prepoznavanja svojih neučinkovitih vzorcev ravnanja, in hkrati podpira posameznika pri ustvarjanju novih načinov.

Na srečanjih terapevt skupaj s klientom izhaja iz neposrednega doživljanja v sedanjem trenutku, podpira raziskovanje, da oseba uvidi, kako doživlja sebe in svet in kakšne pomene pripisuje konkretnim življenjskim situacijam. Pomembno načelo v geštalt pristopu je nudenje prave mere izzivov in hkrati podpore človeku, da lahko v življenju svobodno izbira, se sooča z izzivi in vse bolj prevzema odgovornost za svoje življenje.

Potek psihoterapije

Psihoterapevtska srečanja potekajo 50 minut enkrat tedensko skozi dogovorjeno časovno obdobje – trajanje terapije je od nekaj mesecev, pa tudi leto in več.

Geštalt terapija je lahko individualna, delo v paru, družinska, skupinska. Obstaja tudi gestalt pristop za delo v organizaciji.

Geštalt psihoterapija je primerna
  • za osebe v duševni stiski, na primer: problemi v medosebnih odnosih, soočanje s čustvenimi stiskami zaradi pomembnih sprememb v življenju (obdobja prehoda) in doživljanje težav ob prilagajanju na spremembe, pri občutenju močnih čustvenih obremenitev, ob duševnih stiskah zaradi bolezni, izgube službe, razvezi, žalovanju, itn.
  • za osebe, ki želijo ozaveščati vzorce svojega ravnanja in spoznavati sebe v svoji trenutni življenjski situaciji, npr. težave v neposrednem odnosu z bližnjimi  in drugimi pomembnimi osebami npr. v delovnem okolju,
  • za osebe, ki občutijo izgubo smisla in imajo željo po spremembi in izboljšanju svojega življenja v smeri bolj polnega doživljanja in pristnega ter svobodnega izražanja.
Posebnost pristopa Geštalt psihoterapija, po katerih se pristop loči od drugih pristopov

Posebnost pristopa je usmerjenost v zavedanje tukaj in zdaj in v proces, izkustveno delo in iskanje novih načinov odzivanja v smeri večje avtentičnosti in notranje svobode. Terapevt je vodnik, ki je velikokrat potoval, je sopotnik in podpornik, ki vas spremlja na poti raziskovanja, širjenja zavedanja in opolnomočenja za nove izzive, ki jih prinaša življenje.