Psihologinja Poljanec: Iščimo pozitivne stvari

andreja poljanec
Medij
gov.si
Datum objave

Psihologinja Andreja Poljanec je ljudem posredovala nekaj spodbudnih besed o načinih soočanja premagovanja stisk in negativnih čustev kot sta jeza in žalost. Spodbuja jih, naj v vsakdanjiku iščejo stvari, za katere so lahko hvaležni - kot je to jesen, dobra soseda, hišni ljubljenček, da se lahko naučijo kaj novega skuhati. S tem iskanjem pozitivnosti se spodbuja treniranje možganov za občutja sreče, zadovoljstva in optimizma

Na posnetku v 45’30''.