Gradnja samostojnosti in samopodobe

Samostojnost otroka pri vsakodnevnih aktivnostih
Medij
Babybook.si
Datum objave

V članku dr. Andreje Poljanec, vodje oddelka za psihologijo na SFU Ljubljana, ta poudari, da sta razvoj zdrave samostojnosti in pozitivne samopodobe pri otrocih ključna cilja starševstva. Avtorica opozarja, da zgolj postavljanje navodil in zahtev ne bo razvilo prave samostojnosti pri otrocih, temveč je zato potreben pozoren in sočuten odnos staršev. Obenem pa poudari, da se zdrava samostojnost in pozitivna samopodoba otrok razvijata v odnosu s starši, ki otroku omogočajo občutek varnosti, sprejemajo njegova čustva ter nanje primerno reagirajo. Tak odnos gradi zaupanje, povezanost in občutek lastne vrednosti pri otroku.

Vabljeni k branju!