Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 05. 02. 2021

V 2021/22 prvič vpis v magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana!

psihologija vpis sfu

V letu 2021/22 bomo na SFU Ljubljana vpisovali prvo generacijo v magistrski študij Psihologije!

Preberite si več o magistrskem študiju Psihologije na SFU Ljubljana na povezavi.

 

Z veseljem najavljamo, da z naslednjim študijskim letom (2021/22) ponujamo študij psihologije tudi na drugi bolonjski, torej magistrski stopnji. Študent lahko znotraj programa Psihologije izbere klinično ali poslovno in ekonomsko psihologijo.

Predmeti iz klinične psihologije se bodo v celoti izvajali v Ljubljani, medtem ko se bodo predmeti iz poslovne psihologije delno izvajali na Dunaju, v sodelovanju s tujimi predavatelji. Na Dunaju bodo predavanja potekala v angleškem jeziku in se bodo izvedla v nekaj intenzivnih predavateljskih sklopih tekom študijskega leta.

Matična Univerza na Dunaju slovenskim študentom ponuja mednarodno udejstvovanje v psihološkem kontekstu. Gre za mednarodni program psihologije s poudarkom na Poslovni in ekonomski psihologiji, v katerega se lahko vpišete prek slovenske podružnice Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. S prednostjo mednarodnega mreženja, sodelovanja s tujimi profesorji in študenti zagotavljamo šolnino po ceniku SFU Ljubljana. 

Na magistrski študij se lahko vpišejo posamezniki z diplomo iz psihologije ali tisti, ki imajo zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo katere druge sorodne smeri v kolikor opravijo diferencialni program.

Študij psihologije na SFU Ljubljana drugače poteka po bolonjski shemi 3 + 2 in je akreditiran v Avstriji.

Psihologija je veda, ki se povezuje z mnogimi drugimi znanostmi, tako so psihologi nepogrešljivi v šolstvu, zdravstvu, sociali, svetovanju, gospodarstvu, marketingu, športu in še na mnogih drugih zanimivih področjih. To je poklic s široko paleto možnosti, ki se sproti tudi neprenehoma razvijajo.

 

Več o magistrskem programu Psihologije

Nov magistrski študij Psihologije omogoča, da študentje znotraj študijskega programa Psihologije izberejo poudarek na specifičnih vsebinah iz: klinične psihologije ali poslovne in ekonomske psihologije. Pridobljeni naziv je enoten – magister psihologije.

Magistrski program Psihologija s poudarkom na Klinični psihologiji je zasnovan kot odgovor na potrebe posameznikov in ljudi v različnih skupnostih, ki se znajdejo v zelo različnih duševnih stiskah. Izziv psihologa pri delu z ljudmi je prepoznati čustvena stanja in vedenja, ki posameznika v življenju kakorkoli ovirajo. Psiholog težavo po potrebi diagnosticira, ter na podlagi pogovora in učenja veščin ter spretnosti, ljudi opremi za funkcionalno reševanje stisk, spoprijemanje s stresom in s tem odpira možnosti za doseganje večjega blagostanja posameznika in skupnosti. Po potrebi lahko usmeri po pomoč k drugim strokovnjakom s področja duševnega zdravja (psihiatrom, psihoterapevtom, kliničnim psihologom).

Magistranti pridobijo specifična znanja in veščine z udejstvovanjem pri predmetih kot npr.:  Abnormalna psihologija, Biološka psihologija, Rehabilitacija kroničnih bolezni, Skupinske intervence in supervizija, Zdravstvena psihologija, Psihološka diagnostika in ocenjevanje, … Po zaključku študija so posebej opremljeni za delo na področjih: zdravstva, šolske psihologije, socialnega varstva, športne psihologije, za delo v mladinskih organizacijah, v varstvenih ustanovah (vrtci, domovi za starejše občane, mladinski domovi, …), v raziskovalnih institucijah, …

Vsebina specifičnih predmetov iz Klinične Psihologije in splošnih predmetov iz Psihologije se v celoti izvaja na SFU Ljubljana.

Magistrski program Psihologija s poudarkom na Poslovni in ekonomski psihologiji je zasnovan kot odgovor in izziv, kako prihajajoče generacije poslovnih psihologov pripraviti na vse večjo digitalizacijo in internacionalizacijo ter razvoj akademskih veščin znotraj stalnih sprememb v poslovnem okolju.

Medkulturna komunikacija predstavlja sodobni izziv, ki pri študiju programa Poslovna in ekonomska psihologija postane sestavni del akademskega procesa. Že v prvem letniku so študentje vključeni v mednarodno akademsko mrežo sodelovanja med posameznimi podružnicami in s tujimi profesorji iz različnih držav.

Magistranti pridobijo specifična znanja in veščine z udejstvovanjem pri predmetih kot npr.:  Raziskovalne paradigme v poslovni in ekonomski psihologiji, Psihologija dela, Socialna in organizacijska psihologija, Psihologija potrošnikov in trga, Kadrovska psihologija, Tržne raziskave, Reševanje konfliktov v organizacijah, Vedenjska ekonomija, …. Po zaključku študija so posebej opremljeni za delo na področjih vodenja kadrov, analitike tržnih raziskav, prodaje, kot strokovnjaki za upravljanje sprememb, strokovni trenerji (coachi), organizacijski psihologi, …

Znanja in veščine Poslovne in ekonomske psihologije študent pridobi znotraj mednarodnega sodelovanja, saj predmeti s specifičnimi vsebinami potekajo v angleščini. Del programa se izvaja na Dunaju, nekaj prek spleta, splošni predmeti se izvajajo v Ljubljani, praksa pa po dogovoru. Za študente, ki se vpišejo na SFU Ljubljana, velja vpisnina po slovenskem ceniku.

 

Na magistrski programi Psihologija na SFU Ljubljana je možen vpis tudi iz drugih dodiplomskih programov!

Na magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana se lahko vpišejo študentje z diplomo iz psihologije ali tisti, ki imajo zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo katere druge sorodne smeri, npr. socialno delo, specialna pedagogika, biopsihologija, socialna pedagogika in podobni sorodni študiji. Pogoj je, da dodiplomski program, ki je diplomant že zaključil, vsebuje vsaj 50 KT psiholoških vsebin. Diplomantom drugih sorodnih študijskih smeri potem komisija na Fakulteti za psihologijo določi diferencialni program, ki je v takih primerih pogoj za vpis na magistrski študij Psihologije.  

Več o pogojih za vpis na povezavi.

 

Na vprašanja o študiju Psihologije na SFU Ljubljana je za spletno stran student.si odgovarjala vodja študijskega programa Psihologija, doc. dr. Andreja Poljanec. Več si lahko preberete na povezavi.
 

Magistrski Program Psihologije omogoča posamezniku, da razvije spretnosti in kompetence, s  katerimi se bo celostno in suvereno znašel v svojem pestrem in lepem poklicu psihologa.