Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 30. 07. 2020

UČNA IN PSIHOSOCIALNA POMOČ UČENCEM MED EPIDEMIJO COVID-19

UČNA IN PSIHOSOCIALNA POMOČ UČENCEM MED EPIDEMIJO COVID-19

Koronavirus nas je v začetku leta 2020 presenetil na vseh področjih življenja in povzročil veliko neugodnih posledic pri prebivalstvu. Z zaprtjem šol je odločilno prizadel otroke in mladostnike, ki jih v demokratičnih družbah odrasli načeloma lahko zavarujejo pred večjimi izgubami. Poleg visoke stopnje obolevnosti in smrtnosti, je povzročil množični strah, gospodarsko krizo, velike finančne izgube, tako na osebnem, kot na družbenem nivoju. Veliko razsežnost s psihološkimi posledicami je povzročila tudi socialna izolacija. Povečalo se je število ločitev, izgub zaposlitev in število ljudi z duševnimi stiskami. Obremenilno je vplivalo tudi bivanje vseh družinskih članov v majhnih stanovanjih.

Eden izmed ukrepov, ki so nam spremenile način in kvaliteto življenja, je bila karantena. Zaprte šole in vrtci so povečale stisko otrok, mladostnikov in staršev. Učenje na daljavo je postala nova realnost, s katero, nihče od učiteljev, staršev in učencev, ni imel izkušenj. Starši so čez noč postali učitelji, mentorji, ter po malem tudi strokovnjaki za računalniške aplikacije in iskalci računalniške opreme. Težava z računalniško opremo se je pojavila predvsem v družinah z večjim številom otrok, saj en družinski računalnik za delo od doma in učenje, enostavno ni bil dovolj. Omenjene težave so lažje premagovali višje izobraženi, finančno močnejši in bolj funkcionalni starši, ki so lahko razlagali učno snov, pomagali pri motivaciji, načrtovanju, učenju in preverjanju znanja. Starši, otroci in mladostniki, so se v kriznih razmerah zelo hitro morali učiti novih veščin, kar je lahko prineslo v družine veliko nesigurnosti in zmede, lahko pa tudi nove poglede na družinsko življenje, ter na učenje in delo od doma. Večja fizična bližina družinskih članov je na eni strani, lahko utrdila in izboljšala interakcijo in povezanost, na drugi strani, pa so konflikti lahko povzročili nepopravljiv razdor med družinskimi člani, agresijo, umik v svoj notranji svet ali odmik od realnega življenja, ki se je izkazoval na različne disfunkcionalne načine vedenja posameznikov.

 

UČNA POMOČ ŠTUDENTOV SFU LJUBLJANA V ČASU KARANTENE

SFU Ljubljana se je pridružila reševanju krize s pomočjo družinam, ki niso bile kos zahtevam izobraževanja na daljavo. Družinam v stiski so študenti SFU Ljubljana ponudili učno pomoč na domu. Po podpisu pisnega soglasja staršev in otrok, so študenti večkrat na teden prihajali na dom družin in pomagali vsem otrokom pri njihovem šolskem delu. Pomoč je bila raznovrstna:

  • razlaga učne snovi za posamezne predmete;
  • urejanje zapiskov;
  • pomoč pri sestavljanju seminarskih in projektnih nalog;
  • učenje metod in tehnik učenja;
  • motivacija, načrtovanje, spodbujanje in vzdrževanje pozornosti;
  • spremljanje učenja in učnega napredka;
  • priprava na kontrolne naloge;
  • učenje ravnanja z e-aplikacijami in računalniško opremo;
  • nudenje učne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Ob učni pomoči so pogosto prihajale na dan tudi osebne stiske otrok, mladostnikov in staršev, ki so jih študenti pomagali blažiti s podporo, opolnomočenjem in optimizmom. Pomembna je bila kontinuiteta, ki je pomenila pozitiven in ustvarjalen odnos med študenti in otroki. Tudi po rahljanju ukrepov in delni vrnitvi v nazaj šolo, so študenti ostali podporniki družinam z obljubo, da ob morebitnih ponovnih zaprtjih šol, nadaljujejo z dobro prakso tudi vnaprej.

Študenti so vse aktivnosti izvajali pod mentorstvom in supervizijo strokovnjakov SFU Ljubljana. Vzporedno, s pomočjo na domu, je potekala tudi evalvacija, ki so jo izvajali študenti SFU Ljubljana pod mentorstvom. Tristo ur pomoči na domu je od meseca marca do konca maja izvajalo deset študentov prve bolonjske stopnje Psihoterapevtske znanosti.

 

RAZULTATI EVALVACIJE

Približno 50% otrok, ki so sodelovali v tem projektu, je bilo starih med 6 in 8 let, 38% je bilo tistih med 12. in 14. letom, ostali pa so bili srednješolci. Učna pomoč za posamezni predmet je v povprečju trajala od 30 do 60 minut. 10% študentov je  poročalo, da so z otroki delali tudi več kot 2 uri na srečanje.

Vrste učnih pomoči, katerih so se naši študenti največkrat posluževali, so bile razlage snovi za izbrane šolske predmete. V procentualnem deležu so ji sledile: motivacija, načrtovanje, spremljanje, metode in tehnike učenja, tehnična pomoč in pomoč pri uporabi e-gradiv.  

Študenti so opolnomočili otroke in mladostnike tudi v občutkih osamljenosti, o kateri je poročalo 40% sodelujočih. 80%  vseh intervencij sta sestavljala podporna empatičnost in pomiritev. Pogovor s starši je pripomogel k občutku večje kompetentnosti in obvladovanja učne in COVID situacije.

 

KAKO NAPREJ

Epidemija COVID-19, bo pustila posledice, katerih razsežnosti si še ne moremo popolnoma predstavljati ali jih opredeliti. Hitro ukrepanje različnih segmentov družbenih akterjev, empatični, razumevajoč odnos do šibkih in ranljivih skupin prebivalstva, sta lahko začetek blaženja posledic. Pozitivna in ovrednotena izkušnja učne pomoči na domu v času krize, prinaša znanje in možnost za učinkovito ukrepanje v morebitnih podobnih situacijah v prihodnosti.

SFU Ljubljana je s fleksibilnim odzivom na koronavirus ustvarila novo celovito storitev za otroke in mladostnike v pomoč njim in njihovim staršem. Študenti so se izkazali kot odlični pomočniki, ki jih je bilo zaradi njihove naklonjenosti, življenjske energije in empatije, lahko sprejeti v svoj dom. Dokler bo učna pomoč na domu potrebna, bo ostala v programu psihosocialne prakse študentov SFU Ljubljana in njihovih mentorjev.

 

 

Ljubljana, 30. 07. 2020                                                                                                                                

Skušek Matic (študent SFU Ljubljana) in Neža Kožar (strokovna sodelavka SFU Ljubljana)

Vir slike: cottonbrowww.pexels.com