Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 19. 05. 2021

TABOR SAMOSTOJNOSTI IN POVEZANOSTI - Od 1. - 10. julija 2021, Camp Zalaze ob Idrijci - SFU Ljubljana in Zavod Neva

taborni ogenj fotografija pexels snejina nikolova

Zavod Neva za razvoj otrok in mladostnikov organizira poletni tabor za otroke in mladostnike že sedmo leto. V letu 2021 je ponudila roko za sodelovanje ljubljanska podružnica Univerze Sigmunda Freuda (SFU Ljubljana), ki v svojem okviru ponuja programe izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov in ambulantno psihoterapevtsko, psihološko, psihiatrično in socialnodelavsko pomoč za otroke, mladostnike in njihove starše. Na ta način smo okrepili skupino prostovoljcev, študentov in študentk SFU Ljubljana z učitelji in psihoterapevti SFU Ljubljana.

Vodstveni strokovni tim letos sestavljajo razni strokovnjaki, ki so hkrati psihoterapevti (glej spodaj vodstveni tim). Med prostovoljci prevladujejo študenti/ke psihoterapije in psihologije SFU Ljubljana. Tabora se bo udeležilo okoli 20 prostovoljcev ter 30 otrok in mladostnikov.

 

Namen in cilj tabora

Namen naših taborov je razvijanje prirojene težnje po odnosih, po povezovanju in hkrati po samostojnosti, po samoti in hkrati vključenosti v skupino. Otroci naj bi se učili o skupinskih pravilih in normah, ki omogočajo ustvarjalno sožitje. Razvijali naj bi svoje sposobnosti, vire, kompetence, frustracijsko toleranco, čustveno in hkrati socialno inteligenco z občutkom družbene odgovornosti.

 

Prijave in dodatne informacije

Irena Kuntarič Žibert, zibert.irena@gmail.com, +386 (0)40 601 977

Jasna Možina, jasna.mozina@sfu-ljubljana.si, +386 (0)41 928 984

 

Priprave na tabor in analiza tabora

Pred taborom potekajo priprave za prostovoljce, ki se v obliki poldnevnih srečanj vrstijo enkrat mesečno v pomladnih mesecih. Prve priprave so namenjene medsebojnemu spoznavanju preko predavanj in pogovorov v skupini. Na drugih pripravah strokovno vodstvo tabora posreduje znanja o vodenju skupine, skupinskem procesu in dinamiki v obliki predavanj, video analiz in izkustvenih pogovornih skupin. Na tretjih pripravah pa se prostovoljci soočijo s temami, ki so pomembne za razumevanje odnosne dinamike otrok na taboru, in uporabnimi intervencijami. Prostovoljci si tudi razdelijo vloge na taboru in nakažejo, s kom bi želeli sodelovati v malih skupinah. V mali skupini poglobljeno predelujejo teme s področja skupinskega dela, psihoterapije, razvojne psihologije in psihopatologije. Zadnje priprave pred taborom bodo v četrtek, 24. junija 2021 na SFU Ljubljana, Trubarjeva 65 v predavalnici 7, kamor bodo vabljeni vsi starši in otroci od 18.00 do 19,30.

Pred vsakim taborom opravijo vodje tabora pogovore s starši, rejniki in/ali skrbniki ter raznimi strokovnjaki, v kolikor je otrok v obravnavi (npr. z vzgojitelji, socialnimi delavci, psihologi, zdravniki, psihoterapevti, specialnimi pedagogi). Cilj pogovorov je pridobiti osnovne informacije o otrokovi intrapsihični dinamiki in odnosni situaciji ter preveriti, ali je za danega otroka terapevtski tabor primerna oblika pomoči. Hkrati vodje tabora tudi osebno posredujejo pomembne informacije o življenju na taboru in vzpostavijo stik z možnostmi za nadaljnje sodelovanje. Tik pred taborom in v jeseni po taboru organizirajo prostovoljci tudi skupno družabno srečanje za otroke in starše.

Tabor se za sodelavce ne zaključi s koncem taborjenja, temveč z dvodnevno analizo v septembru. Podobno kot na pripravah je glavni poudarek na skupinskih pogovorih, kjer osvetljujemo ključne dogodke s poletnega tabora, analiziramo video posnetke, reflektiramo terapevtske procese otrok in mladostnikov ter procese osebnostne rasti pri prostovoljcih.

Model dela na taboru

Glavni teoretični model za organizacijo, razumevanje in izvedbo taborov taboru je sistemski model, ki spodbuja povezovanje posameznika in skupnosti, intrapsihičnega in medosebnega, samostojnosti in povezanosti. Temeljna metoda pa je skupinsko delo s ciljem oblikovanja skupnosti s terapevtskimi učinki, ki omogočajo osebno rast in v primeru duševnih motenj tudi izboljšanje simptomatike. Hkrati se za otroke s posebnimi potrebami oblikujejo individualni načrti pomoči. Ključnega pomena je, da se med otroki oziroma mladostniki in prostovoljnimi sodelavci najprej in čimprej razvije občutek varnosti in zaupanja, ki omogoči drugačen, kvalitativno nov prostor za čustveno in socialno učenje otrok in prostovoljnih sodelavcev. S tem naj bi se obogatila tudi slika (zemljevid) sveta, ki otrokom služi za orientacijo v vsakdanjem življenju. Otroci naj bi se učili prepoznavati tudi svoje omejitve ter izražati svoje potrebe po sodelovanju in pomoči drugih ljudi (vrstnikov in odraslih).

Struktura in program tabora

Strukturo in program tabora se skrbno pripravlja skozi več mesecev pred začetkom tabora. S pomočjo bogatega strukturiranega programa otrokom lažje zagotovimo varno izkušnjo sobivanja na taboru.

Dan na taboru se začne ob šestih zjutraj s sestankom za prostovoljce, kjer poročajo o dogajanju v taboru v večernih urah prejšnjega dne in ponoči. Osvetljujejo medosebno dinamiko s posameznimi otroci in dogajanje med otroki ter se pripravijo na naloge tekočega dne. Sledi bujenje otrok, jutranja telovadba, umivanje, zajtrk, pospravljanje in ocenjevanje šotorov ter zbor, ko se zbere v krogu cela taborna skupnost. Vodje malih skupin poročajo o načrtovanem programu dela v malih skupinah, ki se bo odvijalo dopoldan. Prav tako lahko vsak član taborne skupnosti podeli, kar se mu zdi pomembno. Zbor se zaključi z dviganjem zastave in petjem taborne himne.

Nato male skupine – vodi, ki so sestavljeni iz otrok in prostovoljcev, odidejo v vodov kotiček – prostor v gozdu, ki si ga skupina uredil kot svoj prostor. V vodovem kotičku se lahko igrajo, pogovarjajo, rišejo, pripravljajo točke za nastop ob kresu ipd, ob tem pa se med njimi tke odnosna mreža. Dvakrat v času tabora osvetljujejo medosebne odnose v mali skupini kot tudi v timu prostovoljcev s sociogrami. Vodniki in njihovi pomočniki posebno pozornost namenjajo skupinski dinamiki svojega voda, tako da lahko otroci uveljavljajo svoje ideje, predloge, pobude za delo v vodu. Vodi imajo možnost predstavitve svojega dela na zborih celotne taborne skupnosti pa tudi na velikih kresovih in skupnih družabnih večerih. Vsak dan se določi t. i. »dežurni vod«, ki pomaga v kuhinji in vseh drugih opravilih, ki so pomembni za vzdrževanje tabornega reda in strukture (npr. pobiranje smeti, čiščenje skupnih prostorov, nabiranje drv za taborni ogenj itn.).

Po zaključenem delu v vodovih kotičkih sledi kosilo in po kosilu sestanek prostovoljcev, kjer osvetljujejo dopoldansko dogajanje v malih skupinah, odnose med sovodji. Otroci imajo medtem počitek, dežurni prostovoljci pa spremljajo dogajanje med njimi. Vodje tabora ali supervizorji lahko pripravijo tematski sestanek in pogovor o popoldanskih aktivnostih ali posebnih projektih. Po sestanku prostovoljcev potekajo različne delavnice: športna, dramska, plesna, glasbena, novinarska, likovna, fotografska, kuharska, masažna, ipd., kjer se spodbuja ustvarjalnost. Pred večerjo se še enkrat sestane taborna skupnost, kjer prostovoljci skupaj z otroki poročajo o dopoldanskih in popoldanskih aktivnostih. Tudi večerni zbor se zaključi s petjem himne, medtem ko se spušča zastava. Po večerji so na vrsti socialne igrice in druge dejavnosti okrog tabornega ognja.

Pomemben del tabornega programa oz. strukture je uspavanje, ko prostovoljci poskrbijo za otroke tako, da jim berejo pravljice, se pogovarjajo, jih masirajo. Večina prostovoljcev tudi spi skupaj v šotoru z otroki in mladostniki. Mir v taboru je odrejen od desete ure zvečer do sedmih zjutraj. Ponoči prostovoljci izmenično stražijo ob tabornem ognju ter s tem zagotovijo mir, varnost in pomoč v nočnih urah.

V prvih dneh tabora je poudarek na spletanju socialne mreže, zato je program kljub jasni dnevni strukturi manj natrpan. Vodje prostovoljce bolj izrazito spodbujajo k budnemu spremljanju otrok, k iskanju bolj pristnih stikov z njimi in k razvijanju iniciativ, ki jih dajo otroci sami. Pomembna faza v razvoju taborne skupnosti je, ko se po okoli dveh dneh poveča konfliktnost, nemir in nestrpnost otrok, ko začnejo preizkušati meje, prostovoljci pa začutijo utrujenost, ki je pogosto povezana z nemočjo ob raznih oblikah kaotičnega dogajanja, ko otroci poskušajo z raznimi oblikami »soliranja«. V tej fazi je npr. med drugim pomembna organizacija rokoborb, katerih cilj je konstruktivno preokvirjanje borbenosti in organizacija iger brez meja, kjer se destruktivni potencial otrok prevesi v konstruktivno tekmovalnost in sodelovanje. V nadaljevanju tabora sledijo tudi večji projekti, ki vključujejo celotno taborno skupnost, npr. priprave velikih kresov z nastopi malih skupin in posameznikov (dvakrat v času tabora), indijanski dan, izlet, orientacijski pohod, dan ljubezni, bivakiranje idr. Organiziranje teh projektov temelji na izkušnjah terapevtskega skupinskega dela, kjer je glavni cilj pomoč skupini, da sodeluje na določenem projektu, ob tem pa se odigravajo različne intrapsihične in medosebne nezavedne teme. V interakcijah tu in zdaj imajo prostovoljci možnost, da otroku neposredno pomagajo do nove izkušnje sebe in drugega. 

Vodstveni tim tabora

Starešina tabora: Irena Kuntarič Žibert (diplomantka psihoterapevtske znanosti in specializantka psihoterapije otrok in mladostnikov, vodja Zavoda Neva)

Taborovodja: Jasna Možina (ekologinja)

Pomočnica taborovodje: Silvija Gregorčič (specializantka psihoterapije)

Mentorici vodnikov in prostovoljnih sodelavcev: Bernarda Konjar (socialna delavka in psihoterapevtka), Mojca Lorbek (psihologinja in psihoterapevtka)

Supervizorja: Nataša Leban (socialna pedagoginja in psihoterapevtka) in Miran Možina (psihiater in psihoterapevt)

Lokacija in logistika tabora

Taborni prostor se nahaja ob reki Idrijci na Kmetiji - Camp Zalaze.

Gre za čudovito lokacijo med Idrijo in Tolminom, ki vodi skozi kraj Krka. Tik ob travniku, kjer bo tabor, teče reka Idrijca, ki nam bo tako omogočala ohladitev v vročih poletnih dneh. Na travniku bomo postavili šotore, v katerih bomo tudi bivali. Prav tako je na lokacijo napeljana pitna voda, postavljen je manjši leseni objekt, kjer bomo postavili kuhinjo, prav tako pa je poskrbljeno za osnovne potrebe z nekaj poljskimi stranišči. Naravno okolje okoli travnika omogoča raznolike dejavnosti. Dostop z avtomobilom na travnik ni mogoč. Od bližnjega manjšega parkirišča lahko na travnik pridemo po pešpoti, ki vodi skozi gozd in nam vzame 10 min hoda ali preko reke Idrijce.

Seznam potrebščin in oblačil (glej prilogo 1). Posebej naj poudarimo, da mobilni telefoni, tablične naprave in računalniki niso dovoljeni! Za informacije v času tabora sta na voljo Irena Kuntarič Žibert in Jasna Možina.

Letos si želimo, da prav vsi otroci dobijo izkušnjo šotorjenja. Vsi, ki imate doma šotore, naj jih otroci prinesejo s seboj, saj je spanje v šotorih posebna izkušnja, nad katero so navadno vsi zelo navdušeni. Zato vas prosimo, da v kolikor imate doma šotor, to tudi sporočite Ireni Kuntarič Žibert najkasneje do 31. maja 2021.

V primeru, da bomo potrebovali zdravniško pomoč, jo imamo v Zdravstvenem domu Idrija.

Pred odhodom Ireni Kuntarič Žibert do 31. 5. 2021 oziroma najkasneje pred skupnim srečanjem, ki bo v četrtek, 24. junija 2021, sporočite vse morebitne zdravstvene (npr. alergije, bolezni ali posebnosti glede prehrane vašega otroka idr.) ali druge posebnosti, za katere želite, da bi bili v času tabora še posebej pozorni.

Vse potrebne obrazce v zvezi z dovoljenjem o uporabi vaših in otrokovih podatkov v času tabora ter o dovoljenju fotografiranja vašega otroka boste lahko podpisali pred pričetkom tabora.

Srečanje celotne taborne ekipe s starši in otroci bo v četrtek, 24. junija 2021 na SFU Ljubljana, Trubarjeva 65 v predavalnici 7, od 18.00 do 19,30. To bo priložnost za spoznavanje in uglaševanje pred odhodom na tabor.

Otroke pripeljite na lokacijo tabora v četrtek 1. 7. 2021 ob 13h (v primeru, da otrok ne boste mogli pripeljati v dopoldanskem času, prosimo, sporočite Jasni Možina, kdaj jih boste lahko pripeljali). Po otroke se vrnete v soboto 10. 7. 2021 ob 11h. Poskušajte biti čim bolj točni, saj vas bodo otroci že težko pričakovali.

Cena

Tabornina znaša 390 Evrov in jo je potrebno poravnati ob prijavi, najkasneje pa do 15. 6. 2021 oz. do zapolnitve mest, ki je omejeno na 30. Tabornino je potrebno plačati na račun Zavoda Neva, ki bo naveden na računu, ki ga boste prejeli, 1.6. s pripisom Za tabor 2021. Potrdilo o plačilu je potrebno poslati na isti naslov kot prijave, zibert.irena@gmail.com.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave po prvem srečanju vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% tabornine, v primeru kasnejše odpovedi, po roku valute pa vam bomo zaračunali celotno tabornino. Tabora se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov kot prijave.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali. Pred samim pričetkom tabora boste skupaj z računom prejeli tudi obrazce GDPR, katere je potrebno predhodno izpolniti in vrniti nazaj po elektronski pošti ali navadni pošti na naslov zavoda Neva:

 

Zavod Neva

Ulica Pohorskega bataljona 26,

1000 Ljubljana

Naslovna fotografija: Snejina NIkolova, Pexels