Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 03. 10. 2023

Simpozij o psihoterapiji otrok in mladostnikov. Pogledi in izzivi na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov

Simpozij POM

Na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana smo danes izvedli Simpozij o psihoterapiji otrok in mladostnikov pod naslovom "Kje smo in kam gremo?" V okviru dogodka so strokovnjaki medicinske, socialne, psihoterapevtske, pedagoške in psihološke stroke naslovili različne teme ter s svojih strokovnih vidikov osvetlili problematiko pri obravnavanju otrok in mladostnikov z duševnim stiskami. Simpozij je združil izjemno znanje in bogate izkušnje, s katerimi se soočamo pri obravnavi naraščajočih izzivov na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Dr. Andreja Poljanec, vodja oddelka za psihologijo na SFU Ljubljana je na plenarnem predavanju simpozija izpostavila pomen povezanosti v mladostništvu kot enega od ključnih temeljev za zdrav in poln razvoj. Obenem pa je opozorila na problematiko nepovezanosti med strokovnjaki, ki delujejo na področju obravnav stisk otrok in mladostnikov.

Dr. Denis Baš, specialist pediater, ZD Kamnik je poudaril, da se pediatri in šolski zdravniki v okviru rednih preventivnih pregledov ali pa ob obisku ambulante pogosto srečajo z duševnimi težavami otrok in mladostnikov v obliki akutnih stanj. Tovrstne situacije zahtevajo  ustrezno poglobljeno diagnostiko in terapevtsko obravnavo, izvedeno v doglednem času  z vključitvijo vseh kvalificiranih strokovnjakov. Spodbudil je tudi k razvoju brezplačnih programov za krepitev starševske skrbi.  

Žiga Sernec, pedopsihiater in specializant integrativne psihoterapije, ZD Celje, je izpostavil pomen ozaveščanja o anksioznih motnjah pri otrocih in mladostnikih, dobrega razločevanja med običajnimi frustracijami, s katerimi se v povprečju večina otrok in mladostnikov srečuje (npr. strah pred nastopanjem), in težavami z anksioznostjo kot resno duševno motnjo. Poudaril je ključno vlogo zgodnje prepoznave in intervencije.

Irena Velič iz Centra za socialno delo Šiška je izpostavila zaskrbljujoč porast težjih ukrepov, po katerih morajo posegati pri obravnavi stisk otrok in mladostnikov. Takoj za številom obravnav zaradi težav v odraščanju je na drugem mestu ukrep trajnejšega značaja (UTZ) – namestitev otroka v zavod.

Dr. Helena Jeriček Klanšek iz NIJZ  je predstavila najnovejše podatke iz mednarodne raziskave HBSC 2022, ki so jih objavili danes, o duševnem zdravju mladostnikov v Sloveniji. Podatki iz raziskave: »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju« kažejo na poslabšanje večine kazalnikov zadnjih raziskav, med drugimi je zaskrbljujoč porast količine predpisanih antidepresivov in antipsihotikov.

Dr. Mojca Čerče, profesorica psihologije, izvajalka izobraževanj in delavnic za krepitev duševnega zdravja,  pa je izpostavila številne priložnosti, ki jih ponuja šolski kontekst za razvoj duševnega zdravja mladih. Poudarila je kako je ključno opremiti učitelje s temeljnimi znanji na področju duševnega zdravja ter jih spodbujati in podpirati pri suportivni in kakovostni krepitvi in razvijanju duševnega zdravja mladih.

Simpozij smo zaključili z okroglo mizo, ki jo je vodila doc. dr. Tatjana Rožič, vodja oddelka za raziskovanje na SFU Ljubljana. Skupna spoznanja so nas pripeljala do zaključka, da se stiske otrok in mladostnikov povečujejo, čakalne vrste za strokovno obravnavo pa so nesprejemljivo dolge. Izpostavljena je bila tudi želja po obravnavanju, ne le otrok in mladostnikov, temveč celotnih družin, za otroško ali mladostniško stisko namreč pogosto stoji ranjena, disfunkcionalna družina, ki kot celota potrebuje strokovno pomoč. Druge ključne točke okrogle mize so bile večje povezovanje in medinstitucionalno sodelovanje, optimiziranje obravnav, kadrovska okrepitev poklicev za delo z otroki in mladostniki. Ena od pobud je bila tudi, da  se  vsebine o skrbi za duševno zdravje, tako lastno kot otrokovo oz. mladostnikovo, vključi v predmetnik fakultetnega študija na vseh smereh, ki usposabljajo za delo z otroki in mladostniki. SFU Ljubljana bo na pristojna ministrstva v prihodnjih dneh podal pobude zbrane na današnjemu simpoziju za ureditev tega področja.