Zapri meni
Kategorija:
Fakultetni študij
Objavljeno: 17. 09. 2018

Podaljšan vpis za študij Psihologije (1. bolonjska stopnja) - 25. 9. 2018

razpis

SFU Ljubljana podaljšuje vpis v študijski program Psihologija (1. bolonjska stopnja) za študijsko leto 2018/19. Vpisni rok se zaključi 25. 9. 2018!

Za vse informacije lahko kontaktirate Referat SFU na referat@sfu-ljubljana.si ali +386 (0)1 425 44 33.

 

*****************************************************************************************************************************

SFU Ljubljana v letu 2018/19 razpisuje nov fakultetni študijski program Psihologija. Izvajanje programa je potrjeno s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklep št. 6033-4/2015/9 z dne 19.1.2017 in s strani Avstrijskega akreditacijskega organa AQ Austria (dne 12. 9. 2018). študijski program Psihologije na prvi bolonjski stopnji se bo začel  izvajati oktobra 2018.

Fokus novega SFU študijskega programa je na aplikativni/ uporabni vlogi psihološkega raziskovanja in poučevanja. To neposredno povezovanje psihološke prakse z akademskim delom spodbuja tako poklicno kot osebno rast študentov in omogoča boljšo pripravo na kasnejšo zaposlitev. Eden izmed ključnih ciljev je ponuditi študentom  široko perspektivo in teoretični kontekst, ki zajema filozofsko epistemološko refleksijo,  sociologijo, kulturologijo, antropologijo in zgodovino ter s tem  vključevanje novih konceptov, npr. tistih, ki presegajo paradigmo ene  osebe in spodbujajo k reševanju  aktualnih družbenih problemov.

*****************************************************************************************************************************

 

Vabljeni k vpisu!Več o študijskem programu Psihologija (1. stopnja).

Navodila glede postopka vpisa v študijske programe.