Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 03. 06. 2024

Odprli smo prijave na izobraževanje: Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki I in II

SFU Ljubljana - Izobraževanje - Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroci in mladostniki

Odprli smo prijave na enoletno izobraževanje: Svetovalno delo z otroci in mladostniki: 

1. Otrok in mladostnik skozi prizmo odnosov -  (oktober 2024 - junij 2025) 
2. Pomoč otroku in mladostniku skozi čustvene viharje - (oktober 2024 - junij 2025) 

OTROK IN MLADOSTNIK SKOZI PRIZMO ODNOSOV

Program ponuja specifična znanja, ki vam bodo pomagala razumeti otrokov notranji svet, in nabor določenih tehnik, s katerimi lahko pomagamo otroku in mladostniku v stiski ali pa krepi čustveno zorenje. Cilj izobraževanja je opremiti udeležence s teoretičnim znanjem in praktičnimi veščinami, ki so potrebne za učinkovito delo v svetovalnem in terapevtskem kontekstu.

Program je zanimiv in raznovrsten ter ponuja različne vpoglede v obravnavano tematiko. Namenjen je dodatnemu pridobivanju specialnih znanj za delo z otroki in mladostniki, zato se programa udeležijo v večini osebe, ki so na tem področju že aktivne – delajo v šoli, svetovalnih službah, v nevladnih organizacijah, osebe, ki se ukvarjajo z mladimi in svetovanjem, ipd. Izobraževanja pa se udeležijo tudi osebe, ki nimajo osnovne izobrazbe iz tega področja, a si vsebine želijo poslušati zaradi svojega osebnega razvoja.

Več informacij, urnik in prijavnica TUKAJ>>

*********************************************************************************************************

POMOČ OTROKU IN MLADOSTNIKU SKOZI ČUSTVENE VIHARJE

Izobraževanje "Pomoč otroku in mladostniku skozi čustvene viharje" je rezultat večletnih izkušenj in sodelovanja vrhunskih strokovnjakov iz različnih področij – psihoterapije, psihologije, psihiatrije, medicine in socialnega dela.

Naš program je zasnovan na dinamičnem prepletanju teoretičnih znanj in praktičnih veščin, ki jih predavatelji prenašajo skozi izkustvene delavnice in reševanje konkretnih primerov. V današnjem času, ko spremembe načina življenja, digitalizacija, družbene spremembe in posledice epidemije koronavirusa vse bolj vplivajo na življenja, so otroci in mladostniki še posebej ranljivi. Njihov razvoj in duševno zdravje sta pogosto postavljena na preizkušnjo, kar zahteva od strokovnih delavcev dodatne specifične spretnosti in znanja.

Strokovni delavci, ki delujejo v vzgoji, izobraževanju, socialnem varstvu in drugih ustanovah, se srečujejo z izzivi, ki presegajo običajno strokovno znanje. Na SFU Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za psihoterapijo že četrto leto ponujamo izobraževanje, ki udeležencem prinaša poglobljena znanja in tehnike, oblikovane na podlagi realnih potreb. Naš cilj je podpreti strokovnjake s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami, ki so ključne za preventivno delovanje ter učinkovito pomoč otrokom in mladostnikom v stiski.

Več informacij, urnik in prijavnica TUKAJ>>

*********************************************************************************************************

K vpisu vabimo vse, ki se pri svojem delu srečujete z otroki in mladostniki ter bi radi svoje znanje in veščine nadgradili z znanjem svetovalnega in psihoterapevtskega dela. Izobraževanje je posebej primerno za:
- Učitelje in vzgojitelje
- Svetovalne delavce
- Psihologe
- Socialne delavce
- Terapevte in druge strokovnjake, ki delajo z otroki in mladostniki
- Starše in vse, ki jih tematika zanima

NOVOST!  Izobraževanje je vpisano v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) za šolsko leto 2024/2025, za katerega prejmete 2,5 točke. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje katalog objavlja z namenom, da strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju omogoči uveljaviti pravico do izobraževanja in v zvezi s tem povezano pravico do napredovanja v naziv.