Zapri meni
Kategorija:
Fakultetni študij
Objavljeno: 25. 01. 2018

NOVO - študij Psihologije na SFU Ljubljana

obrazi

V študijskem letu 2018/19 z veseljem najavljamo vpis v NOVI fakultetni študijski program PSIHOLOGIJE na SFU Ljubljana!

 

SFU Ljubljana v študijskem letu 2018/19 razpisuje nov študijski program PSIHOLOGIJA, ki bo potekal na 1. in 2. stopnji. Izvajanje programa je potrjeno s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklep št. 6033-4/2015/9 z dne 19.1.2017 in s strani Avstrijskega akreditacijskega organa AQ Austria (dne 12. 9. 2018). Program Psihologije na prvi stopnji se bo začel  izvajati oktobra 2018.

Cilj novega SFU študijskega programa je v premiku težišča na  kulturološko in družbeno perspektivo,  s čimer se širi področje  mainstream psihologije, kjer prevladujejo standardi naravoslovnih  znanosti. Večji poudarek daje filozofsko epistemološki refleksiji,  sociologiji, kulturologiji, antropologiji, zgodovini in s tem  vključevanju novih konceptov, npr. tistih, ki presegajo paradigmo ene  osebe. V samem izhodišču zavrača vrzel med »posameznikom« in »družbo«, s  tem ko vključuje teorije, ki jih v obstoječih programih psihologije  običajno ne najdemo oziroma so bolj v ozadju in spodbuja k reševanju  aktualnih družbenih problemov. Ključni cilji so tudi neposredno povezovanje akademskega dela / poučevanja in raziskovanja s psihološko prakso ter spodbujanje osebne rasti študentov z delom na sebi na  podoben način, kot je to običajno v študijih psihoterapije.

 

**************************************************************************************************************

Prednosti študija na SFU Ljubljana:

 

  • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA)
  • Angažirano poučevanje in raziskovanje
  • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju
  • Učenje v manjših skupinah
  • Oseben kontakt z učitelji
  • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte
  • Praktično usposabljanje iz psihološkega svetovanja od prvega semestra dalje
  • Učna izkušnja (delo na sebi, osebna terapija)
  • Pridobivanje praktičnih izkušenj na področju klinično-psihološke diagnostike in svetovanja v SFU psihoterapevtski ambulanti

 

***************************************************************************************************************

 

Več o študiju na 1. stopnji (Bakalavreat) in 2. stopnji (Magisterij).

Vabimo vas tudi, da se oglasite na informativna dneva 9. in 10.2.2018, na Gimnaziji Šentvid ob 12.00 uri.