Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 12. 04. 2021

Novo - Izšla je knjiga Kovčing in sistemska supervizija s srcem, rokami in razumom (Theuretzbacher, Nemetschek)

knjiga KOVČING IN SISTEMSKA SUPERVIZIJA S SRCEM, ROKAMI IN RAZUMOM

Pri založbi Sigmund Freud University Press Ljubljana je v aprilu 2021 izšel slovenski prevod knjige avtorjev Klausa Theuretzbacherja in Petra Nemtschka z naslovom KOVČING IN SISTEMSKA SUPERVIZIJA S SRCEM, ROKAMI IN RAZUMOM Na delovanje usmerjen pristop, razvijanje sistemov.

Ob relativno skromni izbiri strokovnih publikacij v slovenskem jeziku o superviziji v psihoterapiji (npr. Rožič, 2015; Žvelc, 2017), psihološki praksi (Podlesek, 2016; Zabukovec in Podlesek, 2010), kovčingu (Kobolt, 2013; Kobolt in Žorga, 2014), socialnem delu (Miloševič Arnold in dr., 1999), socialni pedagogiki (Kobolt, 2013; Kobolt in Žorga, 1999; Žorga, 2002) in drugih oblikah psihosocialne pomoči (Možina, 2000; Možina in Bonač, 1999; Vodeb Bonač in Možina, 2000) ta monografija ne bo uporabna le v okvirih coachinga in sistemske psihoterapije, temveč za vse, ki jih zanima kovčing in supervizija, saj gre za integrativni model, katerega temeljna načela presegajo okvirje posameznega psihoterapevtskega oziroma coaching pristopa.

Kovčing je v zadnjih dveh desetletjih ena najhitreje rastočih panog. Njegov razcvet je primerljiv z bohotenjem področja informacijskih tehnologij. Razlogov za to je veliko, najpomembnejši pa je, da so zahteve in obremenitve na delovnih mestih in projektih vse večje. Še tako kvalitetno znanje o določenem področju ni dovolj, v vseh delovnih timih so vedno bolj v ospredju vprašanja, kako čim bolje izkoristiti osebne vire zaposlenih in kako čim boljše sodelovati. Tudi direktive in vložki Evropske unije za varstvo zdravja na delovnih mestih prispevajo k temu, da je potreba po različnih oblikah coachinga vse večja.

Na podlagi sistemskega pristopa z osredotočanjem na vire, prihodnost in rešitve, ki ga je razvil Milton H. Erickson, knjiga Kovčing in sistemska supervizija s srcem, rokami in razumom poudarja pomen relacijske in intersubjektivne prakse kovčinga in supervizije. Podobne poudarke najdemo tudi v kovčingu osebnih konstruktov in modelom kovčinga, ki izhaja iz kognitivno-vedenjske in pozitivne psihologije ter v k rešitvi usmerjenem kovčingu in superviziji. Hkrati je Nemetschekov meta model zaradi svoje interdisciplinarnosti uporaben na vseh področjih kovčinga in v superviziji različnih psihoterapevtskih pristopov, kar sta v obsežnih spremnih študijah, ki so vključene v slovensko izdajo knjige, pokazala doc. dr. Daša Grajfoner in mag. Miran Možina. Doc. dr. Daša Grajfoner podaja kvaliteten pregled razvoja in sedanjega stanja raziskovanja kovčinga, mag. Možina pa je Nemetschekov supervizijski model povezal s prakso in raziskavami na področju k rešitvi usmerjene psihoterapije. Hkrati je pokazal, kako sistemski model supervizije prispeva h gradnji transdisciplinarnega, meta supervizijskega modela, ki je uporaben okvir za supervizijo različnih psihoterapevtskih pristopov in različnih praks na področju psihosocialne pomoči.

Knjiga je razdeljena na tri dele. Prvi del z naslovom Kaj pomeni s srcem, rokami in razumom? predstavlja osnovna načela sistemskega modela kovčinga in supervizije Petra Nemetscheka, ki je sicer drugi avtor knjige, vendar je on tisti, ki je v zadnjih 40 letih ta izvirni model razvil. Nemetschek  pojasni prednosti metaforičnega, uprizoritvenega oz. analognega delovanja. Pri tem opiše, kako je njegov veliki navdihovalec psihiater in psihoterapevt Milton H. Erickson s pomočjo nezavednih procesov, osredotočanjem na vire, prihodnost in rešitve, prišel do nepričakovanih načinov reševanja. V prvi vrsti gre za rahljanje rigidnih predstav in konstruktov klienta/ke oz. supervizanta/ke, spreminjanje njihovega odnosa do t. i. »težave«, spremembo razpoloženja, odpiranja različnih zornih kotov s pomočjo časovnice in sistemskih pokrajin. V takšnih delovnih procesih lahko nastanejo rešitve višjega reda, o katerih klienti oz. supervizanti niso zavestno razmišljali.

V drugem delu z naslovom Kovčing – delo na rešitvah z vsemi čuti Nemetschekov učenec Klaus Theuretzbacher opisuje metode dela, na primer delo s časovnicami, izgradnjo sistemskih pokrajin, delo z viri, postavitev odnosnih kipov oziroma instalacij, uporabo verbalnih analogij, analognih eksternalizacij, projekcijskih prostorov, »podobno kot« uprizoritev, metaperspektiv, ritualov, udejanjanja, insceniranja  idr. Ponazarjajo jih vzporedni primeri. Sledijo primeri iz prakse in metodične spodbude za tipične naloge kovčinga: krepitev zahtevnega vsakodnevnega delovanja, razbremenitev v stresnih situacijah, premiki pri zastalih procesih spreminjanja, novi impulzi pri zapletenih situacijah odločanja.

V tretjem delu z naslovom Sistemska supervizija z analognimi sredstvi Nemetschek predstavi nove poti in k rešitvi usmerjene metode. Ponazarja, kako učinkovito usmeriti supervizante v psihosocialnem okolju in kako lahko slednji svoj način dela nadgradijo. Izoblikuje ravnanja in metodiko supervizije primera, skupinske, neposredne in kolegialne supervizije ter jih ponazori s primeri. Nekatera poglavja so enako pomembna tako za supervizijo kot kovčing: razpetost med službo in družino, dinamika spolov v delovnem procesu ter motnje, ki so posledica zasvojenosti ali duševnih motenj. Ker gre za model, ki poudarja analogne metode, je dodana vrednost knjigi tudi bogata in barvita slikovna oprema.

Novosti, ki jih knjiga ponazarja s pomočjo prikazov primerov, so v skladu s sodobnimi trendi v superviziji in kovčingu in jih je možno strniti v naslednje metodološka načela za kovče oziroma supervizorje:

1. Neguj kovčing oz. supervizijski delovni odnos oz. alianso.

2. Poskrbi za varnost, ki olajšuje odprto komuniciranje in primerno samorazkrivanje.

3. Predpostavljaj, da so klienti oz. supervizanti kompetentni IN evalviraj.

4. Posreduj jasno in odkrito povratno informacijo.

5. Dobro oblikuj cilje in ocenjuj napredek.

6. Osredotočaj se na moči in uspehe, vendar ne zanemarjaj poštene ocene slabosti, saj je za klienta oz. supervizanta pomembno oboje.

7. Kovčing oz. supervizijo prilagodi klientu oz. supervizantu glede na njegove potrebe in glede na različne faze supervizijskega procesa.

8. Uporabljaj različne načine, na primer različne tehnike, diskusije, poučevanje, branje literature, modeliranje, igro vlog, analizo video in avdio posnetkov in prikaze primerov.

9. Prosi za povratno informacijo klientov oz. supervizantov in odgovarjaj nanjo.

10. Izražaj spoštovanje do klientov oz. supervizantov.

11. Zavedaj se, da uspešna supervizija ni odvisna od ujemanja med kliničnimi in supervizijskimi pristopi.

12. V proces namerno in vztrajno vključuj poglede in glasove klientov.

13. Do razumevanja pogosto pride, potem ko smo nekaj naredili.

 

O avtorjih...

Klaus Theuretzbacher - Rojen leta 1969, živi v Linzu. Študiral je psihologijo in filozofijo na Dunaju. Kot organizacijski psiholog, coach, organizacijski svetovalec, trener, razvijalec kadrov in organizacij samostojno deluje v raznih organizacijah, od majhnih podjetij do mednarodnih korporacij. Skladno s svojim vodilnim načelom stranke že od nekdaj spremlja z učinkovitimi metodami in intervencijami po konstruktivni poti v smeri rešitev. Izboljšal in obogatil je analogne metode, modele seans idr. na področju coachinga in organizacijskega svetovanja. (www.theuretzbacher.at)

Peter Nemetschek - Rojen leta 1937, živi v Münchnu. Je družinski terapevt (DGSF) in sistemski supervizor. Preden se je posvetil psihoterapiji, je končal Akademijo za likovno umetnost. Najprej je delal kot vzgojitelj na področju specialne pedagogike, od leta 1978 pa deluje kot samostojni družinski terapevt. Dvajset let je bil pedagoški svetovalec v uredništvu otroškega, mladinskega in družinskega programa nemške televizije ZDF. Učil se je pri velikih pionirjih sistemske psihoterapije, kot so: Jay Haley, Cloe Madanes, Jeffrey Zeig, Insoo Kim Berg, Virginia Satir in Miltonu H. Erickson. Razvil je münchensko sistemsko šolo z modelom reke življenja, od leta 1981 izvaja uspešna, v prakso usmerjena dvo- in triletna izobraževanja iz sistemske družinske terapije, supervizije in coachinga. Dvajset let je vodil Društvo za družinsko terapijo VFT, ki je organiziralo ta izobraževanja. Prejel je odlikovanje za svojo angažiranost na področju družinske terapije v novih nemških zveznih deželah po združitvi obeh Nemčij. Je soustanovitelj inštitutov in sooblikovalec programov za podiplomsko izobraževanje iz sistemske psihoterapije v Leipzigu in Ljubljani. (www.familientherapie-peter-nemetschek.de)

 

Za naročilo knjige pišite na knjiznica@sfu-ljubljana.si. V naročilo vključite naslednje informacije: ime in priimek oz. naziv naročnika, naslov, število naročenih izvodov, informacijo ali ste študent SFU (v tem primeru za vas veljajo določeni popusti!) ter način prevzema (osebni prevzem vs. pošiljanje po pošti). Knjigo vam lahko pošljemo po pošti, ob čemer vam bomo zaračunali stroške poštnine. Izdali vam bomo račun, ki ga boste prejeli po e-pošti. Ko boste poravnali račun, vam bomo knjigo poslali po pošti ali pa lahko knjigo dvignete na sedežu SFU Ljubljana, na Trubarjevi 65, 1000 Ljubljana. Prosimo, da se v naprej uskladite s sodelavci na SFU Ljubljana za dan in uro prevzema.

 

Podatki za plačilo: Davčna št.: 38029812, Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361, BIC banke: KSPKSI22, Naziv: SFU Ljubljana, Naslov: Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana

 

Na povezavi si lahko ogledate tudi druge knjige, ki so izšle pri založbi SFU Press Ljubljana.