Zapri meni
Kategorija:
Specialistični študij
Objavljeno: 11. 02. 2022

NOVO - INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA nova smer specialističnega študija psihoterapije na SFU Ljubljana

cvetlice

SFU Ljubljana s študijskim letom 2022/23 razpisuje novo smer specialističnega študija psihoterapije - INTEGRATIVNO PSIHOTERAPIJO.

Predstavitev pristopa bo potekala 13. 4. 2022 od 18.00 - 20:00 ure. Več o dogodki in prijave nadete na povezavi.

Integrativna psihoterapija je psihoterapevtski pristop, ki na odnosu, kot osnovnem temelju, združuje, povezuje in prepleta različne poglede delovanja človeka. Tako uporablja znanja različnih pristopov in teorij, poseben poudarek pa daje mehanizmu navezanosti kot graditelju posameznikove drže v odnosu do sebe, drugih in sveta ter oblikovalcu terapevtskega odnosa.

 

Posebnosti programa integrativne psihoterapije na SFU Ljubljana:

V procesu psihoterapije, na samih srečanjih s klienti, se ob osvojeni teoriji in praktičnih spretnostih še pomembneje odraža kakovost terapevtove drže. Gre za globok stik, ko je terapevt resnično prisoten s sabo, s svojim notranjim svetom in s klientom, v katerega svet vstopi in pri tem zmore biti ranljiv, da se ga klient s svojimi vsebinami lahko dotakne - takrat se zgodi odnos, ki zdravi. Zato študijski proces daje poseben poudarek na zorenje in oblikovanje psihoterapevtove drže. Poleg tega pa izobraževalni program odlikujejo še nekatere druge posebnosti:

  1. Izobraževanje poteka procesno, to pomeni enkrat tedensko in kontinuirano skozi celotno študijsko leto, učne vsebine pa se stopnjujejo od temeljnih k vedno bolj specifičnim. S tem študentom omogočimo postopno ponotranjenje psihoterapevtskega dela, postopkov in dinamik ter omogočimo izkušnjo, kako pomembna je struktura za varno okolje v psihoterapevtskem procesu.
  2. Pristop poučevanja je zastavljen na način, da je osvajanje vsakega teoretičnega znanja naslonjeno na izkustvo – tako študent preko izkustvenega dela lažje in kvalitetneje osvaja in vpleta teoretične koncepte v prakso.
  3. Študent je vključen v redno reflektiranje svojega osebnega in profesionalnega razvoja, z rednimi intervizijskimi skupinami pa krepi tudi znanje, povezanost in strokovno sodelovanje z drugimi študenti.
  4. V zadnjem letniku lahko študent izbira med tremi usmeritvami, ki bi jih želel dodatno poglobiti: psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki, psihoterapevtsko delo s skupino in psihoterapevtsko delo s pari.

 

V štiriletni neformalni specialistični študij se lahko vpišejo študenti po opravljenem programu Psihoterapevtske propedevtike ter študenti diferencialnega programa Psihoterapevtske propedevtike (to so diplomanti sorodnih smeri - socialno delo, socialna pedagogika, psihologija, biopsihologija, medicina in drugih sorodnih poklicev). Več o pogojih za vpis na specialistični študij najdete na povezavi.

Specialistične vsebine iz integrativne psihoterapije si lahko študenti izberejo tudi v okviru študija Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana. Po drugem letniku fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti na prvi stopnji, se lahko študent odloči za smer integrativne psihoterapije, ki jo potem nadaljuje in konča na magistrski stopnji.

 

Več informacij o pristopu Integrativne psihoterapije na SFU Ljubljana najdete na povezavi.