Zapri meni
Kategorija:
Ambulanta
Objavljeno: 02. 06. 2020

Nadaljevalni program izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov (oktober 2020 - junij 2021)

Ambulantna soba

Drage kolegice, dragi kolegi!

Vsako leto od šestih, odkar smo začeli z našim programom Izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov, smo z vaše strani, udeleženk in udeležencev, dobili zelo dobre ocene, v katerih ste nas hkrati mnogi tudi spodbudili, naj omogočimo še poglabljanje vsebin začetnega tečaja. V študijskem letu 2020/20 vam zato ponujamo nadaljevalni program Izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov, nove teme in nadgradnjo  že obstoječega znanja.

K prijavi torej vabimo vse, ki ste v preteklih letih zaključili začetni program izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov. Zbrali smo nov tim predavateljev, v kolikor pa boste zainteresirani, lahko znova povabimo tudi kakšnega od predavateljev, ki ste ga že poslušali in vas je navdušil. Vsak od njih ima namreč še veliko gradiva in tem, s katerim lahko nadgradi tisto, kar ste že obdelali.

 

Vsebina izobraževanja

Kot je bila vsebina začetnega izobraževanja, bo tudi vsebina nadaljevalnega izobraževanja usklajena s študijem Psihoterapije otrok in mladostnikov na SFU Ljubljana (bolj podrobno glej http://www.sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/novo-psihoterapija-otrok-mladostnikov):

 • Temeljna znanja psihoterapije otrok in mladostnikov
 • Osnove medicine za psihoterapijo otrok in mladostnikov
 • Poglobljena razvojna psihologija
 • Posebne teme s področja otroškega razvoja
 • Razvojna psihopatologija
 • Dejavniki tveganja v otrokovem razvoju
 • Posebna vprašanja psihoterapije otrok in mladostnikov
 • Znanje za ravnanje (prakseologija)

Teme izobraževanja

 • Svetovalno in psihoterapevtsko delo z odnosnimi kipi
 • Psihoterapija otrok in mladostnikov z vidika teorije objektnih odnosov
 • Kako sodelovati s šolami v okviru svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki
 • Psihoterapevtsko delo z majhnimi otroki
 • Psihoterapija in svetovanje s pomočjo likovnega medija pri delu z otroci in mladostniki
 • Družinski zaklad - postavitev genograma v psihoterapiji otrok in mladostnikov
 • Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje
 • Psihoterapija otrok in mladostnikov
 • Svetovanje in psihoterapija otrok in mladostnikov s problematiko zasvojenosti
 • Zaključna evalvacija

 

Način dela

Delo bo potekalo v skupini z največ 20 udeleženci.

Posamezen seminar bo sestavljen iz:

 • predavanj in/ali predstavitve seminarskih tem, ki jih bodo izbrali udeleženci
 • predstavitve primerov
 • video analiz terapevtskih srečanj z otroki in mladostniki
 • vaj tehnik in metod dela z otroki in mladostniki
 • supervizij in intervizij
 • intenzivni vikend tečaji

 

Tim učiteljev[1]

 • Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, vodja izobraževanja
 • Marta Jenko, prof. pedagogike in psihoterapevtka
 • Zlatko Vršič, sistemski psihoterapevt
 • Aleksandra Pušnik, Ba. Pth, specializantka sistemske psihoterapije
 • Irena Valdes, mag. likovne terapije
 • Tjaša Bertoncelj, uni. dipl. socialna delavka, specializantka sistemske psihoterapije
 • dr. Milena Košak Babuder
 • Nada Žanko, transakcijska analiza
 • Uroš Metljak, mag. socialne pedagogike in integrativni psihoterapevt

 

Tim učiteljev začetnega tečaja:

 • Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, vodja izobraževanja
 • Dr. Albert Mrgole, sociolog in psihoterapevt
 • Heliodor Cvetko, psiholog in psihoterapevt
 • As. Jernej Vidmar, klinični psiholog in kognitivno vedenjski terapevt
 • Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, psihologinja in psihoterapevtka
 • Doc. dr. Andreja Poljanec, psihologinja in specialistka zakonske in družinske terapije
 • Danijela Moškov, dr. med., psihiatrinja ter psihoterapevtka in učiteljica sistemske psihoterapije
 • Univ. dipl. psih. Heliodor Cvetko, integrativni psihoterapevt
 • Dr. med. spec. psihiater Danijela Moškov
 • Univ. dipl. specialna pedagoginja Polona Greif, Zakonska in družinska terapija

 

Termini izobraževanja

Seminarji bodo potekali enkrat mesečno, ob torkih od 16.30 do 21.00 na SFU Ljubljana na Trubarjevi cesti 65 v Ljubljani (razen intenzivnih vikend tečajev). Prvi seminar, ki ga bo vodil mag. Miran Možina, bo v torek 27.10.2020.

Termine in izbor predavateljev za preostale seminarje bomo določili na prvem srečanju.

Skupaj bomo izvedli devet srečanj, enkrat mesečno do vključno junija 2021.

 

Vrednotenje izobraževanja

Na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdila o udeležbi na Nadaljevalnem programu izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov. V kolikor bodo nadaljevali s specialističnim študijem Psihoterapije otrok in mladostnikov, bodo lahko uveljavili to kot priznana znanja in prakso, ovrednotena s kreditnimi točkami. Pričakuje se najmanj 80 % udeležba na seminarjih.

 

Cena izobraževanja

je 840 evrov za prijave in plačilo do 15. septembra 2020.

Za prijave do 15. avgusta 2020 in plačilo 15 % kotizacije (126 evrov), velja 10 % popust, torej je cena 756 evrov.

Udeleženci plačajo znesek na račun SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, 1000 Ljubljana, SI56  3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana, s pripisom Nad. Izob. PST OM.

 

Splošni pogoji

Plačilo: Pred pričetkom izobraževanje je potrebno poravnati 15% kotizacijo. Preostalih 85% zneska kotizacije se poravna sedem dni pred začetkom prvega seminarja, lahko pa se dogovorite za obročno odplačevanje.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom nadaljevalnega izobraževanja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Izobraževanja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov kot prijave.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.

 

Prijave na izobraževanje

Izpolnjene prijavnice pošljite na sara.zvikart@sfu-ljubljana.si Za dodatne informacije o izobraževanju pokličite na telefonsko številko 051 382 484.

 

[1] SFU Ljubljana si pridržuje pravico do morebitnih sprememb glede učiteljev, izvajalcev programa, ker vsebino programa prilagajamo vsakokratnim željam in potrebam udeležencev izobraževanja.