Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 05. 07. 2023

Mednarodno usposabljanje v okviru Projekta Potni list Erasmus +

Potni list Erasmus +

Projekt Potni list Erasmus +

 

V sklopu projekta Potni list Erasmus + se je na SFU Ljubljana, 15. 5. 2023 - 17. 5. 2023 odvijalo mednarodno usposabljanje o duševnem zdravju, travmah in biblioterapiji skozi prizmo medkulturnosti.

Prvi dan smo se pogovarjali o duševnem zdravju, travmi in posttravmatskem stresnem sindromu. Spoznavali smo najpogostejše motnje pri življenjskih katastrofah, simptome in značilnosti. Učili smo se prepoznavati krizne situacije (samomorilno razmišljanje in vedenje, akutni stresni odzivi, napadi panike…) in se primerno odzivati nanje.

Drugi dan smo preučili metodo neformalne biblioterapije. O njenem zdravljenju in podpori, o pomen telesnega doživljanja med branjem in kakšna je vloga biblioterapevta.

Tretji dan smo posvetili družbeno-strukturirani neenakosti. Skozi različne postavitve, življenjske zgodbe in aktivno vlogo smo reflektirali in razumevali lastne stereotipe in predsodke.