Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 12. 03. 2021

Magistrski program PSIHOLOGIJE na SFU Ljubljana - smer KLINIČNE ali POSLOVNE psihologije - preberite več!

sfu

Več o magistrskem programu Psihologije

 

Nov magistrski študij psihologije omogoča, da študentje znotraj študija izberejo smer: klinično psihologijo ali poslovno in ekonomsko psihologijo. Pridobljeni naziv obeh smeri je enoten – magister psihologije.

 

Magistrski program Poslovna in ekonomska psihologija je zasnovan kot odgovor in izziv, kako prihajajoče generacije poslovnih psihologov pripraviti na vse večjo digitalizacijo in internacionalizacijo ter razvoj akademskih veščin znotraj stalnih sprememb v poslovnem okolju.

Medkulturna komunikacija predstavlja sodobni izziv, ki pri študiju programa Poslovna in ekonomska psihologija postane sestavni del akademskega procesa. Že v prvem letniku so študentje vključeni v mednarodno akademsko mrežo sodelovanja med posameznimi podružnicami in tujimi profesorji iz različnih držav.

Magistranti pridobivajo specialna znanja in veščine z udejstvovanjem pri predmetih kot so:  Raziskovalne paradigme v poslovni in ekonomski psihologiji, Psihologija dela, Socialna in organizacijska psihologija, Psihologija potrošnikov in trga, Kadrovska psihologija, Tržne raziskave, Reševanje konfliktov v organizacijah, Vedenjska ekonomija in drugih. Po zaključku študija so posebej opremljeni za delo na področjih vodenja kadrov, analitike tržnih raziskav, prodaje in kot strokovnjaki za upravljanje sprememb, strokovni trenerji (coachi), organizacijski psihologi …

Program Poslovna in ekonomska psihologija je zasnovan mednarodno in za vse specialne predmete poteka v angleščini. Del programa se izvaja na Dunaju, nekaj prek spleta. Splošni predmeti in praksa pa se izvajajo v Ljubljani. Za študente, ki se vpišejo na SFU Ljubljana, velja vpisnina po slovenskem ceniku.

Magistrski program Klinična Psihologija je zasnovan kot odgovor na potrebe posameznikov in ljudi v različnih skupnostih, ki se znajdejo v zelo različnih duševnih stiskah. Izziv psihologa pri delu z ljudmi je prepoznati čustvena stanja in vedenja, ki posameznika v življenju kakorkoli ovirajo. Psiholog težavo po potrebi diagnosticira, ter na podlagi pogovora in učenja veščin in spretnosti, ljudi opremi za funkcionalno reševanje stisk, spoprijemanje s stresom in s tem, omogoča večje blagostanje posameznika in skupnosti. Po potrebi lahko usmeri po pomoč k drugim strokovnjakom s področja duševnega zdravja (psihiatrom, psihoterapevtom, kliničnim psihologom).

Magistranti pridobivajo specialna znanja in veščine z udejstvovanjem pri predmetih kot so:  Abnormalna psihologija, Biološka psihologija, Rehabilitacija kroničnih bolezni, Skupinske intervence in supervizija, Zdravstvena psihologija, psihološka diagnostika in ocenjevanje, … Po zaključku študija so posebej opremljeni za delo na področjih: zdravstva, šolske psihologije, socialnega varstva, športne psihologije, v mladinskih organizacijah, v varstvenih ustanovah (vrtci, domovi za starejše občane, mladinski domovi, …), v raziskovalnih institucijah, …

Program Klinična Psihologija se v celoti izvaja na SFU Ljubljana.

 

Magistrska Programa Psihologije omogočata posamezniku, da razvije spretnosti in kompetence, s  katerimi se bo celostno in suvereno znašel v svojem pestrem in lepem poklicu psihologa.