Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 29. 03. 2023

Izobraževanja v študijskem letu 2023/24

Canva.com

S ponosom najavljamo, da na SFU Ljubljana kot na projektu Psihološka svetovalnica v študijskem letu 2023/24 pripravljamo naslednja izobraževanja:

 

On-line Psihoterapevtska propedevtika

Psihoterapevtska propedevtika je uvod v specialistične študije psihoterapije in obsega osnovno izobraževanje iz psihoterapije, ki traja eno leto. V študijskem letu 2023/24 ponujamo možnost študija na daljavo.

 

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapiji po Miltonu H. Ericksonu

Glavna cilja izobraževanja sta, da udeleženci po zaključku izobraževanja integrirajo osnovna znanja in veščine s področja hipnoze v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove klinične prakse) ter da hipnozo uporabljajo za razvijanje učinkovitejše klinične prakse v kateremkoli psihoterapevtskem pristopu.

 

Enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki I: Otrok in mladostnik skozi prizmo odnosov

K vpisu vabimo vse, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki ter bi radi svoje znanje in veščine nadgradili z znanjem svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki. Izobraževanje ponuja specifična znanja za razumevanje otrokovega notranjega sveta in nabor določenih tehnik s katerimi si lahko pomagamo, kadar delamo z otroki in mladostniki v stiski ali v preventivnih aktivnostih krepitve čustvenega zorenja.

 

Enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki II: Pomoč otroku in mladostniku skozi čustvene viharje

Z izobraževanjem želimo podpreti strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju, na centrih za socialno delo in v drugih ustanovah, kjer se intenzivno ukvarjajo z otroki, mladostniki ter njihovimi starši. S teoretičnimi in praktičnimi vsebinami za preventivno delovanje bodo udeleženci pridobili konkretna znanja in veščine s področja svetovanja in psihoterapije, ki jih bodo lahko uporabili neposredno pri svojem delu za celostno podporo otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam.

 

Z empatijo do telesnega in duševnega zdravja

Seminar, namenjen strokovnim in zdravstvenim delavcem, o ohranjanju čustvenega ravnovesja in zadovoljstva pri delu s pacienti. Na seminarju bodo udeleženci s teoretičnimi poznavanji kot praktičnimi izkustvi krepili spretnosti prepoznavanja občutkov, postavljanja mej ter spretnosti empatičnega odnosa do pacienta. Potekal bo med 9. in 11. novembrom 2023.

 

Simpozij Psihoterapije otrok in mladostnikov: Kje smo in kam gremo

Prvi simpozij o psihoterapiji otrok in mladostnikov je namenjen vpogledu v nastalo stanje in potrebe otrok, mladostnikov in njihovih staršev v doseganju boljšega duševnega zdravja na eni strani, ter na drugi stanje in potrebe stroke, ki jih obravnava. Namen simpozija je, da skupaj poiščemo stičišča strokovnih služb, še posebej priložnosti povezovanja s psihoterapevtskimi podpornimi oblikami, ki so prisotne v slovenskem prostoru. Dogodek bo 3. oktobra 2023.

 

Vir fotografije: Canva.com