Zapri meni
Kategorija:
Ambulanta
Objavljeno: 09. 04. 2020

Dvoletno usposabljanje iz supervizije v psihoterapiji (2020-2022)

Drevo in sončni zahod

OBVESTILO: rok za prijave na izobraževanje je podaljšan do 15.5.2020, na voljo so še tri prosta mesta.

Potem ko je leta 2018 uspešno zaključila z dvoletnim usposabljanjem prva generacija, razpisujemo nov cikel dvoletnega usposabljanja iz supervizije v psihoterapiji.

 

Cilj izobraževanja

 • Razvijati skupino supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana.
 • Razširiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana.
 • Spodbuditi razvoj akreditiranih programov izpopolnjevanja in magistrskega študija supervizije v psihoterapiji na SFU Ljubljana.
 • Širiti znanja o superviziji v psihoterapiji v slovenskem prostoru.

 

Vsebina izobraževanja

Vsebine izobraževanja so razdeljene na skupne in specifične vsebine (mišljeno je skupne glede na različne psihoterapevtske pristope supervizorjev v usposabljanju). Taka delitev ustreza sodobnim spoznanjem o pomenu skupnih dejavnikov v psihoterapiji, ki bolj kot posamezne metode in tehnike prispevajo k izidu terapevtskega procesa.

V prvem desetmesečnem ciklusu udeleženci izobraževanja skozi teoretičen del spoznajo naslednje skupne vsebine:

 • kontekst supervizije in njen pomen
 • supervizija v psihoterapiji (definicije, specifičnosti)
 • temeljni modeli supervizije
 • temeljne vloge in naloge supervizorja
 • vzporedni proces in preplet odnosov v superviziji
 • pomagajoči in ovirajoči dejavniki v superviziji
 • pomembni dogodki v superviziji
 • model supervizijskih faktorjev
 • načini vodenja supervizije in supervizijske intervencije
 • supervizijska aliansa in supervizijski odnos; motnje v aliansi in popravek motenj
 • individualna, triadična in skupinska supervizija
 • refleksija v superviziji
 • etika v superviziji.

V drugem desetmesečnem ciklusu izobraževanja udeleženci spoznajo naslednje skupne vsebine:

 • skupinska supervizija,
 • omejujoči dejavniki v superviziji, slaba/dobra supervizija,
 • (ne)razkrivanje v superviziji.

Sicer pa je v drugem ciklusu poudarek na spoznavanju specifičnih vsebin, vezanih na poglobljeno predstavitev posameznih modelov različnih psihoterapevtskih pristopov, znotraj katerih delajo supervizorji v izobraževanju.

 

Pogoji za vključitev v usposabljanje

Vključijo se lahko kandidati, ki so:

 • končali s specializacijo iz psihoterapije (po merilih za samostojen poklic) in
 • pridobili certifikat krovne organizacije pristopa ali opravili specialistični izpit in
 • po izpitu nabrali dve leti izkušenj oziroma so opravili najmanj 600 ur psihoterapevtskega dela s pacienti. Izjemoma se lahko vključijo tudi kandidati pred pretekom dveh let, v kolikor so opravili najmanj 900 ur psihoterapevtskega dela s pacienti;
 • izpolnili morebitne dodatne pogoje za vključitev v usposabljanje glede na psihoterapevtski pristop.

 

Več v vabilu spodaj.