Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 05. 08. 2021

Nadaljevalno izobraževanje iz Psihoterapije otrok in mladostnikov

as
okt 12
12. 10. 2021 at 16:30
SFU Ljubljana

Strokovni delavci v vzgoji,  izobraževanju, na centrih za socialno delo in v drugih službah, kjer se pri svojem delu srečujejo neposredno z otroki in mladostniki ter njihovimi starši, so pogosto postavljeni pred izzive, ki zahtevajo več kot le poznavanje strokovnih vsebin. 

Epidemija koronavirusne bolezni je v zadnjem letu globoko zaznamovala več segmentov  naše družbe, močno pa je vplivala tudi na slabše duševno zdravje celotne družbe, med katerimi so  posledice najbolj očitne ravno pri otrocih in mladostnikih.

Negotovost, omejitve socialnega življenja, strah pred izgubo službe in šolanje na daljavo so spremenile življenje družin. Veliko število otrok in mladostnikov je pri tem izgubilo podporo odraslih in sovrstnikov, ki je ključnega pomena za zdrav razvoj. Ob tem pa so se v prvi podporni liniji pogosto znašli prav svetovalni in pedagoški delavci, ki so pogosto ob tem začutili potrebo po novih znanjih in veščinah, saj so zaradi kompleksne problematike, tako na psihosocialnem kot učnem področju, ostali brez zadostne podpore in znanj za preventivno delovanje. 

Na SFU Ljubljana v študijskem letu 2021/22 zato prvič organiziramo Nadaljevalno izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov s poudarkom na psihoterapevtski podpori za svetovalno delo z otroki in mladostniki. Skozi izkustvene delavnice, ki smo jih oblikovali na podlagi realnih potreb strokovnjakov in jih združili v tri module, bodo strokovnjaki pridobili konkretna znanja in veščine s področja psihoterapije, ki jih bodo lahko uporabili neposredno pri svojem delu za celostno podporo otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam.

 

Vsebina izbraževanja

 

 • MODUL 1 (asist. Polona Greif): KAKO RAZUMETI OTROKE IN MLADOSTNIKE – Osnovna izhodišča za svetovalno delo z otroki in mladostniki

 

Torek, 12.10.2021

DELAVNICA 1: Kako razumeti otroke in mladostnike: miti in dejstva

 • nova odkritja o razvoju otrok in mladostnikov z vidika razvojne psihologije in nevrobiologije;
 • opredelitve svetovalnega in terapevtskega dela: »Svetujem ali terapiram?«

 

Torek, 9.11.2021

DELAVNICA 2: Relacijski pogled na otroke in mladostnike

 • vloga in vpliv odraslih na razvoj in delovanje otrok in mladostnikov;
 • razumevanje mreže relacij, ki oblikuje in spremlja otroka;
 • čustven stik med otroci, mladostniki in odraslimi;
 • navezanost otrok in mladostnikov v odnosu s starši in strokovnim delavcem;
 • znanja za ravnanje v konkretnih primerih za razvijanje sodelovanja z otrokom in mladostnikom.

 

Torek, 7.12.2021

DELAVNICA 3: Zanimati se za otroka/mladostnika

 • tehnike in pristopi za odpiranje in vodenje svetovalnega pogovora;
 • uporabni pripomočki in mediji za individualno in skupinsko svetovalno delo z otroki in mladostniki  (lutke, fotografije, glina, pravljice …).

 

 

 • MODUL 2 (dr. Albert Mrgole): PRIMERI IZ SVETOVALNE PRAKSE Z OTROKI IN MLADOSTNIKI

 

Torek, 11.1.2022

DELAVNICA 1: Svetovalno delo z otroki do druge triade

 • prikaz sistemskih pristopov in tehnik v konkretnih primerih s pomočjo igre vlog;
 • pomoč otrokom s težavami osredotočanja, vedenjskimi težavami (hiperaktivnost, meje, pravila, avtoriteta) in impulzivnimi odzivi;
 • pomoč otrokom za razvijanje veščin za učinkovito socialno sobivanje v razredu;

 

Torek, 15.2.2022

DELAVNICA 2: Svetovalno delo z najstniki: prikazi primerov in igra vlog

 • čustvena regulacija in uporaba modela v čustva usmerjene terapije za svetovanje;
 • svetovalno delo z zahtevnejšimi primeri: samopoškodbe, depresivnost, samomorilnost, motnje hranjenja;
 • razumevanje potreb najstnikov kot izhodišče za svetovalno delo.

 

Torek, 15.3.2022

DELAVNICA 3: Svetovalno delo s starši

 • dinamika odnosov, v katerih imajo starši največji vpliv;
 • pomoč staršem pri krepitvi vzgojnega vpliva;
 • pot do sodelovanja in empatije s starši.

 

 • MODUL 3 (Tjaša Bertoncelj) : PSIHOTERAPEVTSKE TEHNIKE, KI SO NAM LAHKO V POMOČ PRI VODENJU SVETOVALNEGA PROCESA

 

Torek, 12.4.2022

DELAVNICA 1: Elementi in faze k rešitvam usmerjenega svetovanja otrokom, mladostnikom in njihovim staršem

 • vzpostavljanje stika in razvijanje svetovalnega delovnega odnosa;
 • opredelitev problema in oblikovanje svetovalnega dogovora;
 • uporaba virov;
 • dobro oblikovanje ciljev;
 • uporabna vprašanja za svetovalno delo;
 • stabiliziranje vzorcev rešitve;
 • proslavljanje in zaključevanje;
 • vprašanje čudeža, vprašanja za aktivacijo virov in dobro oblikovanje ciljev, vprašanja o izjemah, spodbujajoča vprašanja, krožna vprašanja, lestvična vprašanja, odprta vprašanja;
 • hvaljenje in spodbujanje.

 

Torek, 10.5.2022

DELAVNICA 2: Odkrivanje »družinskega zaklada« s pomočjo genograma

 • genogram kot orodje za raziskovanje družinske odnosne dinamike: struktura in viri družine, biološke vezi in medosebni odnosi, družinsko drevo, zavezništva in meje v družini, transgeneracijski prenos virov in travm;
 • risanje genograma, postavljanje genograma s pomočjo lutk, projekcijsko polje, pomen lastne izkušnje, usmerjenost na vire in rešitve.

 

Torek, 14.6.2022

DELAVNICA 3: Uporabna vprašanja za svetovalno delo z otroki, mladostniki in njihovimi starši

 • kdaj in kako postavljati vprašanja;
 • k virom in rešitvam usmerjena vprašanja: vprašanje čudeža, vprašanja za aktivacijo virov in dobro oblikovanje ciljev, vprašanja o izjemah, spodbujajoča vprašanja, krožna vprašanja, lestvična vprašanja, odprta vprašanja idr.;
 • hvaljenje in spodbujanje.

 

 

Oblika dela

 

Delavnice bodo potekale kot učenje ob konkretnih primerih iz prakse, ob katerih se bodo udeleženci preizkusili z delom ob igri vlog in vajami v trojkah (vloga svetovalca, vloga klienta in vloga opazovalca). Udeleženci bodo lahko aktivno sodelovali v vlogi svetovalcev v izbranih primerih, kjer bomo analizirali različne pristope in uporabljene tehnike. Možno bo tudi pripraviti vprašanja iz lastne prakse, ki jih bodo predavatelji obravnavali na način supervizijske podpore.

 

 

O predavateljih

 

Asist. Polona Greif deluje na Študijsko-raziskovalnem centru za družino, kjer za otroke, mladostnike in njihove družine izvaja programe svetovanja in psihoterapije ter supervizijo. Svoje svetovalne in terapevtske veščine razvija v okviru številnih projektov, kot so npr. otroške in mladinske delavnice, skupine, tabori in poletna letovanja. Kot asistentka sodeluje na Fakulteti za uporabne družbene študije, s predavanji in delavnicami pa že nekaj let tudi na SFU Ljubljana. Njeno strokovno delo temelji na relacijski paradigmi in prepričanju, da so odnosi, v katere smo vpeti, pomembni oblikovalci življenjskih procesov, zato jih je vredno oblikovati tako v domačem okolju kot pri strokovnem delu z uporabniki.

 

Dr. Albert Mrgole več kot 30 let deluje v svetovalni in psihoterapevtski praksi, od dela v vzgojnem zavodu, kot šolski svetovalni delavec in zadnjih 15 let kot psihoterapevt v zasebni praksi. Njegove delavnice so posredovanje izkušenj iz bogate prakse, so kot vstop v terapevtsko sobo, kjer se udeleženci učijo iz izkušenj konkretnega dela: ali na način poskusov in napak na lastni koži ali pa na podoben način ob opazovanju drugih v skupini. 

 

Tjaša Bertoncelj je socialna delavka in absolventka sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana ter pod supervizijo že 8 let izvaja psihoterapijo. Njena posebna nadarjenost se kaže na področju psihoterapije otrok in mladostnikov. Svetovalno delo z družinami je pred tem opravljala kot socialna delavka v programu PUM, kriznem centru za ženske in otroke žrtve nasilja, v dnevnem centru za otroke ter na centru za socialno delo. Delavnice vodi na način, ki udeležencem omogoča povečevanje prožnosti pri njihovem delu in širjenje možnih izbir v stikih in svetovanju otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

 

Termini delavnic

 

Delavnice bodo potekali enkrat mesečno, ob torkih od 16.30 do 21.00 na SFU Ljubljana na Trubarjevi cesti 65 v Ljubljani. Prvi seminar, ki ga bo vodila asist. Polona Greif, bo potekal v torek, 12.10.2021 (termini so navedeni ob posameznih delavnicah).

 

Skupno bo izvedenih devet srečanj, enkrat mesečno, do vključno junija 2022.

 

 

Prijave na izobraževanje

 

Prijave na izobraževanje sprejemamo preko spletnega obrazca: https://forms.gle/w4xqyy6NVDVv968U9

 

Število mest je omejeno na 20 udeležencev.

 

Vrednotenje izobraževanja

 

Na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na izobraževanju. V kolikor bodo nadaljevali z magistrskim ali specialističnim študijem psihoterapije otrok in mladostnikov, bodo lahko uveljavili to kot priznana znanja in prakso. Pričakuje se najmanj 80 % udeležba na seminarjih.

 

Cena izobraževanja

 

Cena enoletnega izobraževanja znaša 840 evrov za prijave in plačilo do 15. septembra 2021.

 

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 25. avgusta 2021, velja 10 % popust, torej je cena 756 evrov.

 

Udeleženci plačajo znesek na transakcijski račun SFU Ljubljana: SI56  3400 0101 5852 361, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana (Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana), s pripisom namena Izobraževanje POM 2021/22.

 

Splošni pogoji

 

Plačilo: Za rezervacijo mesta na izobraževanju, je potrebno 15% zneska kotizacije poravnati ob prijavi, 85% zneska kotizacije se poravna najkasneje sedem dni pred začetkom prvega seminarja.

 

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom seminarja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Seminarja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na naslov: ambulanta@sfu-ljubljana.si.

 

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.

 

Izvedba izobraževanja (Covid-19): Pri izvajanju svojih dejavnosti,  SFU Ljubljana sledi preventivnim ukrepom s strani NIJZ za preprečevanje ponovnega širjenja virusa. V primeru bistvenih sprememb in prepovedi izvajanja izobraževalnih dejavnosti v živo za večje število udeležencev, bo izobraževanje potekalo preko spletne aplikacije Zoom.

 

Za dodatne informacije o izobraževanju, pokličite na telefonsko številko: 051 382 484.