sl
Kategorija:
Ambulanta
Objavljeno: 09. 02. 2024

Težave s spanjem pri majhnih dojenčkih ter duševno in telesno zdravje mater

Otrok spanec

V prispevku bom predstavila članek z naslovom Težave s spanjem pri majhnih dojenčkih ter duševno in telesno zdravje mater, avtorej v Jordana K Bayer,Harriet Hiscock, Anne Hampton in Melissa Wake, objavljenega leta 2007 v reviji Journal of Pediatrics and Child Health.*

Za drugo polovico življenja dojenčkov (po 6. mesecu starosti) je značilno, da imajo pogosto težave s spanjem. Do tretjina staršev v Avstraliji in tujini poroča, da ima v tem obdobju težave z uravnavanjem spanja svojega dojenčka, pri čemer se pogostost v družinah, ki so večinoma iz srednjega razreda, poveča na 46 %. O razširjenosti težav s spanjem v prvih šestih mesecih življenja je bilo opravljenih manj raziskav. Ker se struktura spanja pri tej starosti še vedno razvija in sta obe vedenji tako prepleteni, je pri dojenčkih med 0. in 3. mesecem starosti lahko težko razlikovati med motnjami spanja in pretiranim jokom ali vznemirjanjem.

Težave s spanjem in jokom ter vznemirjanjem so močna gonilna sila za porabo zdravstvenih storitev, manj privilegirane ženske pa imajo morda manj možnosti za dostop do strokovne pomoči. Težave s spanjem dojenčkov so povezane s poporodno depresijo. Poporodna depresija prizadene 10-15 % mater v prvem letu po porodu, veliko več pa jih poroča o subkliničnih depresivnih simptomih. Poročanje o težavah s spanjem pri dojenčkih, starih od 6 do 12 mesecev, je bilo v skupnosti pomembno povezano s simptomi poporodne depresije. Avtorji so predpostavljali, da bodo težave s spanjem v zgodnjem otroštvu povezane s slabšim duševnim in telesnim zdravjem mater ter da bo kakovost materinega spanja posredovala pri teh povezavah.

Ta študija poroča o podatkih iz večje študije spanja dojenčkov, skupinske randomizirane študije v Avstraliji. Študija je preučevala učinkovitost pristopa primarnega zdravstvenega varstva k obvladovanju težav s spanjem dojenčkov po šestem mesecu starosti. Medicinske sestre za zdravje mater in otrok v šestih izbranih lokalnih okrožjih so k sodelovanju v študiji postopoma povabile vse matere 4-mesečnih dojenčkov. Vprašalnik s 44 točkami je vseboval informacije o spanju dojenčkov v zadnjih dveh tednih, zdravju mater in demografskih značilnostih družine. V skladu s predhodnimi raziskavami so matere poročale, ali je spanje njihovega dojenčka predstavljalo težavo (da/ne), in če je bila težava "da", so morale oceniti resnost težave na sedemstopenjski lestvici (1 = "skoraj ni težav" do 7 = "zelo huda težava"). Znano je, da je materino poročanje o težavah s spanjem dojenčka povezano z nočnim zbujanjem, pri čemer se materina ocena resnosti povečuje, ko so nočna zbujanja pogostejša in daljša. Resnost težav s spanjem dojenčka je bila razvrščena v resne (5-7), zmerne (3-4) in blage (1-2).

Duševno in telesno zdravje mater je bilo ocenjeno z vprašalnikom SF-12, ki se pogosto uporablja in ima 12 postavk. Vsaki materi je bil na podlagi njenega domačega naslova dodeljen indeks relativne prikrajšanosti SEIFA17 kot merilo socialno-ekonomskega statusa. Merjeni so bili učinki spanja dojenčkov na materino počutje, vključno z nesoglasji staršev glede upravljanja spanja dojenčkov in materinimi pričakovanji glede spanja dojenčkov pri štirih mesecih. Dojenčki brez težav s spanjem niso imeli ocene resnosti, zato je bila resnost težav s spanjem izključena iz regresijskih analiz. Metoda Barona in Kennyja je bila uporabljena za oceno, ali kakovost materinega spanja posreduje pri povezavi med težavami s spanjem dojenčkov in duševnim zdravjem mater. Uporabili so en logistični regresijski model za določitev dejavnikov, povezanih s težavami s spanjem dojenčkov (preprosto kot "da" ali "ne", brez navedbe resnosti prijavljene težave), in dve ločeni linearni multipli regresiji za določitev, kateri dejavniki so bili povezani med seboj.

Od 982 mater, ki so izpolnjevale pogoje za sodelovanje, jih je 782 izrazilo zanimanje za sodelovanje, 692 pa jih je vprašalnik vrnilo. Matere so poročale, da se je polovica (51 %) dojenčkov zbujala več kot štiri noči na teden, več kot tretjina pa vsako noč. Dojenčki, ki so imeli težave s spanjem, so bili pogosteje moškega spola, težji ob rojstvu, izključno dojeni in po materinem mnenju temperamentni. Težave s spanjem dojenčkov so bile povezane z nesoglasji staršev glede upravljanja spanja in s partnerjem, ki se je rodil v tujini. Poročanje o težavah s spanjem dojenčkov ni bilo povezano s pričakovanji, da naj bi 4-mesečni dojenčki spali več kot 15 ur na dan. Materino poročanje o težavah z dojenčkovim temperamentom je bilo najmočneje povezano s težavami s spanjem.

Tretjina mamic vključenih v raziskavo je izjavila, da so imeli njihovi dojenčki težave s spanjem med 3. in 6. mesecem starosti. Ne glede na socialno-ekonomski status so imele matere, ki so poročale o težavah s spanjem dojenčkov, slabše duševno in v manjši meri tudi telesno zdravje. To kaže, da so pomembne zdravstvene težave mater, povezane s težavami s spanjem dojenčkov, za katere je znano, da se pojavijo med šestim in dvanajstim mesecem starosti, prisotne že zelo zgodaj v dojenčkovem življenju. Številni zdravstveni delavci so trdili, da je pogosto nočno prebujanje običajno za zgodnje otroštvo in ni zaskrbljujoče.

V skladu z drugimi raziskavami so bili zakonski konflikti in predhodna depresija povezani s slabšim duševnim zdravjem mater. V skladu s trenutnimi dokazi, ki kažejo na povezave med telesnim in duševnim zdravjem, je bilo slabše telesno zdravje mater povezano z depresijo v preteklosti. Drugih šest mesecev po porodu je bilo povezanih z utrujenostjo in težavami z dojenčkom zaradi slabšega telesnega in duševnega zdravja matere. Te rezultate v prvih nekaj mesecih življenja potrjuje tudi naša raziskava. Zdravstveni delavci običajno ne upoštevajo utrujenosti po porodu, čeprav naši podatki kažejo, da ta vpliva na obe ključni kategoriji materinega zdravja. Matere, ki imajo neredne vzorce spanja, tvegajo preobremenjenost in disfunkcijo, zaradi česar svojim otrokom težje zagotovijo potrebno oskrbo.

Utrujenost po rojstvu otroka zdravstveni delavci pogosto zavračajo, vendar podatki te raziskave kažejo, da pomembno vpliva na obe glavni področji materinega zdravja – tako fizično kot psihično. Pokazalo se je, da zgodnja utrujenost matere napoveduje poznejše vedenje otrok in težave s telesnim zdravjem tri leta po porodu. Intervencijske raziskave so pokazale, da pomoč materam pri neposrednem obravnavanju vzorcev spanja dojenčkov učinkovito zmanjša težave s spanjem dojenčkov in poporodno depresijo. Težave s spanjem dojenčkov so tako pogoste, pojavljajo se v različnih socialno-ekonomskih in kulturnih vzorcih ter negativno vplivajo na zdravje mater. Strokovni delavci bi morali v prvih mesecih življenja rutinsko spraševati o težavah s spanjem dojenčkov ter o duševnem in telesnem zdravju mater. Pomoč materam (zlasti materam, ki so depresivne) z učinkovitimi strategijami spanja zmanjša tako težave s spanjem kot depresijo, ko so dojenčki stari od 6 do 12 mesecev.

Avtorica: Ana Petrovič, študentka magistrska študija Psihoterapevtske znanosti 

Povzetek članka: Jordana K Bayer,Harriet Hiscock, Anne Hampton in Melissa Wake: Težave s spanjem pri majhnih dojenčkih ter duševno in telesno zdravje mater (ang. Sleep problems in young infants and maternal mental and physical health) (2007)