Other education programmes

Troughout the year SFU Ljubljana and the Outpatient Clinic of SFU Ljubljana organise different education programmes and courses related to psychotherapy or psychotherapy associated fields of work that help people in distress. These programmes in majority  include theoretical as well as practical (experiental) content from a specific field. Self reflection and integration of theory and practical experience is encouraged in these programmes.

The programmes range from one to several meetings or last from one to several years. The teaching staff includes the lecturers and associates of SFU Ljubljana who are expertes in their field of work. By succesfully finishing the education programme/course the participants will recieve a certificate issued by SFU Ljubljana confirming their participation in the programme/course.

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu

»Vsak človek je enkraten. Zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb, ne pa ga skušati stlačiti v Prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju.«

Milton H. Erickson (1901-1980)

 

Možnost za vpis v enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije se s šolskim letom 2023/24 odpira v okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

Glavna cilja izobraževanja sta, da udeleženci po zaključku izobraževanja:

  • integrirajo osnovna znanja in veščine s področja hipnoze v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove klinične prakse);
  • hipnozo uporabljajo za razvijanje učinkovitejše klinične prakse v kateremkoli psihoterapevtskem pristopu.

Poleg tega je namen izobraževanja:

  • popularizirati znanstveno utemeljeno hipnozo, hipnoterapijo in hipnopsihoterapijo v slovenskem prostoru;
  • širiti mrežo psihoterapevtov različnih psihoterapevtskih pristopov, ki pri svojem delu uporabljajo hipnozo ter širiti mrežo supervizije za uporabo hipnoze v psihoterapiji in za hipnopsihoterapijo.

 

Več informacij o vsebini, pogojih za vključitev v izobraževanje, načinu dela in obveznostih udeležencev izobraževanja, kraju in terminih ter obsegu izobraževanja, učiteljskem timu, vrednotenju itd. pa si lahko preberete v vabilu spodaj.

 

Cena izobraževanja

Cena izobraževanja je 1.400 eur. V ceno so vključeni organizacijski stroški, stroški skupinskih srečanj, blok seminarjev, kolokvija in izpita.

Stroške supervizije (tudi supervizije v živo), ki jih bodo izvedli supervizorji, bodo udeleženci izobraževanja poravnali sami po individualnem dogovoru s supervizorjem.

Udeleženci plačajo kotizacijo na transakcijski račun SFU Ljubljana (Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana): SI56 3400 0101 5852 361 (Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana) s pripisom  »Uporaba hipnoze«.

 

Prijave in dodatne informacije o izobraževanju

Skrajni rok za oddajo prijave je 30. april 2023. Ob prijavi je potrebno plačilo 10 % kotizacije v znesku 140 Evrov.

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 28. februarja 2023 bo v primeru sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10% popust na celotno kotizacijo v znesku 140 Evrov.

V prijavi mora kandidat predložiti pismo, v katerem opiše motiv za izobraževanje in predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Prijavite se preko e-prijavnice na povezavi. Za vsa vprašanja v povezavi s prijavo se lahko obrnete Neža Kožar, e-pošta: neza.kozar@sfu-ljubljana.si, tel. 040250559. Za dodatne vsebinske informacije je na voljo Maruša Zalokar, marusa.zalokar@gmail.com, 041830851.

 

Splošni pogoji

Plačilo: Ob prijavi na izobraževanje je potrebno poravnati 10% zneska kotizacije, 90% zneska kotizacije pa v 3 dneh po uvodnem srečanju, ki bo maja ali junija 2023 in na katerem se bo dokončno oblikovala skupina udeležencev izobraževanja.

V primeru plačila izobraževanja v več obrokih, udeleženec kontaktira računovodstvo SFU Ljubljana.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 10% kotizacije, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali polovično kotizacijo. Izobraževanja se lahko udeleži drug kandidat, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na mail neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zbrisali.

Enoletno izobraževanje ''Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki'' 2022/23 - I. del in II. del

SFU Ljubljana bo v letu 2022/23 ponovno izvajala dve enoletni izobraževanji za strokovne delavce, ki se pri delu srečujejo z intenzivnejših delom z otroki in mladostniki:

Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki I: OTROK IN MLADOSTNIK SKOZI PRIZMO ODNOSOV

in

Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki II: POMOČ OTROKU IN MLADOSTNIKU SKOZI ČUSTVENE VIHARJE

Izobraževanji smo zasnovali na podlagi večletnih izkušenj in ju za študijsko leto 2022/23 posodobili in osvežili.  Pri obeh izobraževanjih sodelujejo strokovnjaki različnih profilov - psihoterapevti, psihologi, psihiatri, zdravniki in socialni delavci. Delo na izobraževanjih je osnovano na dinamičnem prepletanju znanj in prakse s strani predavatelja, kot tudi na reševanju primerov s strani udeležencev. Več o vsebini posameznega izobraževanja si lahko preberete v opisu programov (spodaj).

Dvoletno usposabljanje iz supervizije 2023-25

SFU Ljubljana razpisuje dvoletno usposabljanje iz supervizije v psihoterapiji. Prva generacija je usposabljanje uspešno zaključila leta 2018, druga pa ga zaključuje jeseni 2022, ob čemer organizatorji usposabljanja že načrtujemo nov dvoletni cikel usposabljanja, ki se bo začel januarja 2023.

 

Cilj usposabljanja

 

  • Širiti znanja in veščine s področja supervizije v psihoterapiji ter širiti mrežo supervizorjev psihoterapije v slovenskem prostoru;
  • Razvijati tim supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana;
  • Širiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana;
  • Spodbujati dialog med različnimi psihoterapevtskimi pristopi.

 

Prijave na usposabljanje

Rok za oddajo prijave je 30. 9. 2022.

Prijava: izpolnite prijavnico na zadnji strani dokumenta in jo skupaj s prilogami pošljite na: neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

ZA ZGODNJE PRIJAVE DO 30. 6. 2022 VELJA 10% POPUST ZA KOTIZACIJO ZA PRVI CIKLUS (v znesku 90 eur)!

 

Več informacij in prijavnica v vabilu spodaj.

Izobraževanja v okviru Psihološke svetovalnice

V okviru Psihološke svetovalnice letno potekajo različni seminarji in izobraževanja, med drugim npr. seminar ''Z empatijo do telesnega in duševnega zdravja za zdravstvene delavce, vikend oddih za ženske ''Prebujena'', Intenzivni psihoedukacijski seminar – Coaching veščine, seminar za straše in vse zainteresirane ''Vloga odraslih pri razvoju otrokovih možganov'' ter seminarja ''Uglašeno in zavestno starševstvo'' in ''Sledenje telesni inteligenci''.

Izobraževanja in seminarje ter delavnice vodijo strokovnjaki in strokovnjakinje s področja psihologije in psihoterapije.

Več o aktulanih izobraževanjih si lahko preberete na spletni strani Psihološke svetovalnice.

Other events

More information can be found in the list of recent events and latest news.

Contact infromation

If you are interested and would like to either participate or get involved in the organisation of specific events from the field of your interest, you can contact us via e-mail neza.kozar@sfu-ljubljana.si or call us +386 (0)1 425 44 33.