Close Menu

izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar

univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS

vodja magistrskega študija Psihologija

 

Lia Katrina Erzar Kompan

Je zakonska in družinska terapevtka, izredna profesorica za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost SFU v Ljubljani. Na področju socialnega varstva je samostojna svetovalka in licencirana supervizorka. Je sodelavka programa "Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju", ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Raziskuje in objavlja s področja odnosov, dela z ljudmi, družine in navezanosti. Svoje znanstveno raziskovalno delo predstavlja v znanstvenih člankih in knjigah: Odkritje odnosa, Skrita moč družine, Ljubezen umije spomin, Rahločutnost do otrok in Teorija navezanosti.

OPOMBA:

Vprašanja vezana na magistrski študij Psihologije, prosimo, naslovite na: psihologija@sfu-ljubljana.si

Vprašanja v zvezi s predavanji in mentorstvom, prosimo, naslovite neposredno na: lia-katarina.kompan@guest.arnes.si

Vodstvo

prof. dr. Alfred Pritz, gostujoči predavatelj
prof. dr. Alfred Pritz,
jutta fiegl
Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl,
Vice-Rector, Dean Faculty of Psychotherapy Science
gerhard benetka
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Benetka,
Dean Faculty of Psychology, Chairman Academic Senate
Miran Možina
mag. Miran Možina, MSc, M.D., psychiatrist, systemic psychotherapist, educational therapist, supervisor
Director of SFU Ljubljana

Finished Master at Medicine Faculty (Uni. Lj), specialized in psychiatry. Worked as psychiatrist in Psychiatric hospital Vojnik, finished systemic psychotherapy education (Medicine Faculty, Zagreb). Has a private psychotherapy practice. Was assistant lecturer at Faculty for Social Work (Uni. Lj), leader of voluntary project of psychosocial help for children, adolescents, families (ODMEV). Finished education for teacher of system. family therapy (VFT, München). Holds ECP and Licence for Supervision in Social Care. Started the project of PTH science study in collaboration with SFU Vienna (2006). Is since 2013  lecturer and director of SFU Ljubljana. He is a coordinator of research activities at SFU Ljubljana, teacher in systemic psychotherapy training programme and Head of the Youth and adolescent psychotherapy psychotherapy training programme at SFU Ljubljana, lecturer at Bachelor and Master Pst science study programme at SFU Ljubljana.

Anja Štrukelj Kozina
doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, prof. of physical education, intergative psychotherapist, educational therapist, supervisor
Head of Master Psychotherapy Science and other pschotherapy study programmes, manager of SFU Ljubljana team

2009 she became a professor of physical education at Faculty of Sport and completed Propaedeutic in psychotherapy at SFU Ljubljana. She continued studying at the 4-year post-graduate specialization studies in integrative psychotherapy and received the title of certified integrative psychotherapist (IIAP, EAIP, SDP, EAP). 2013 she finished doctoral program in marriage and family therapy, worked in the non-governmental organizations dealing with psychosocial support as a professional program manager six years. Currently is employed at SFU Ljubljana as head of studies and assistant psychotherapeutic science. She also does partner and individual psychotherapy in her private practice. 

dr. Andreja Poljanec
dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. marital and family therapist, supervisor
Head of Bachelor Psychology study programme, Assistant professor

Her doctors thesis was 'Safe parenting from the perspective of relational and family theory and therapy'. From the year 2014 on she runs a project 'Aid to young families in need', last four years she teaches at the University of Sigmund Freud in Ljubljana and on the School of advanced social studies.  From the January 2019, she coordinates the study of psychology on the Sigmund Freud University, Ljubljana.

She is the author of many scientific and professional articles, books (Between two fires, Sensibility to children, Sensible parenting), audio and video recordings, and is an active participant in national and international conferences. With her coworkers she founded the institute »Study and Research Centre for the Family«, where she also works and is the professional leader of it. She is socially active; in 2021 and 2022 she was a member of the Government’s Strategic Council for Social Policy and is a member of the editorial board of KAIROS - Slovenian Journal of Psychotherapy.

izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS
Assoc. prof. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., individual, marital and family therapist, licensed supervisor
Head of Master Psychology study programme, Associate professor

Marital and family therapist, an associate professor of marriage and family therapy at the Theological Faculty University of Ljubljana, and associate professor at SFU Ljubljana. As a therapist works in social welfare as an independent consultant and licensed supervisor in a project "Therapeutic help to families facing emotional, physical and sexual violence", funded by the Ministry of Social Affairs. Her research interests are: parenting, marital relationship and neuropsychological basis of attachment. She publishes her research work in scientific articles and books: The discovery of the relationship, The hidden power of the family, Love heals memory, Sensitivity to children and Attachment theory.