Close Menu

Enrolment

Study at SFU Ljubljana! Learn more about the study programmes we offer here.

You can check recent news and events for all the latest information or subscribe to SFU Ljubljana's Newsletter.

 

Answers so frequently asked questions can be found here (FAQ).

More about the enrolment procedure and conditions can be found below.

 

Enrolment coditions

Each study programme has specific conditions for enrolment. In all study programmes Slovene language is the main language of teaching. The students are also expected to have fair knowledge of  English language.

 

You can find more information on the enrolment conditions in Slovene language here or in the description of each of the study programmes.

Please contact us for more information on the enrolment conditions and procedure.

Enrolment procedure

You can send you enrolment documentation via e-mail to referat@sfu-ljubljana.si or regular post:

SFU Ljubljana

Trubarjeva cesta 65

1000 Ljubljana

 

Please contact us for more information on the enrolment procedure.

Contact and information

For all information related to enrolment into SFU study programmes, please contact:

Student office of SFU Ljubljana

referat@sfu-ljubljana.si

+386 (0)1 425 44 33

 

For detailed information related to differential programmes and psychotherapeutic modalities, please contact: 

Polona Greif

polona.greif@sfu-ljubljana.si

 

For detailed information on Psychology study programme, please contact:

dr. Andreja Poljanec

andreja.poljanec@sfu-ljubljana.si

Vpis obstoječih študentov v višji letnik ali v drug študijski program pri nas

Vsi vpisi naših obstoječih študentov v višji letnik oz. v nov študijski program pri nas bodo potekali v okviru drugega vpisnega roka v mesecu juniju (od 1.6.2023 dalje).

Evidenčni vpis

Evidenčno se morajo vsako študijsko leto vpisati študenti magistrskega študija Psihoterapevtske znanosti, ki so zaključili vse teoretične vsebine programa, oz. specializanti, ki opravljajo le še psihoterapevtsko prakso pod supervizijo v Ambulanti SFU Ljubljana ali izven.

Evidenčni vpis za določeno študijsko leto mora študent urediti v Ambulanti SFU Ljubljana pred pričetkom študijskega leta, na katerega se nanaša vpis.

Študenti si z evidenčnim vpisom zagotovijo možnost opravljanja študijske prakse v okviru in pod pogoji študijskega programa, v katerega so vpisani. Če je študent v opravljanju svojih študijskih aktivnosti neaktiven več kot dve leti, mora pred ureditvijo evidenčnega vpisa oddati prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na KŠŠZ.