en
Select language

Appointments and prices

It is possible to make an appointemnt via e-mailambulanta@sfu-ljubljana.si ,

or by callling +386 (0)51 382 484 during the oficial hours (between 9.00 am and 3.00 pm).

Od uvodnega pogovora do terapije

Pred pričetkom vključitve v terapevtski proces vas povabimo na uvodni pogovor. Gre za informativni pogovor, kjer skupaj ugotovimo, kako bi lahko terapija pomagala in kakšna so pričakovanja, ter se dogovorimo za začetek. Po opravljenem uvodnem pogovoru v živo se dogovorimo za nadaljnjo obravnavo in vam v roku dveh tednov zagotovimo specializanta, s katerim pričnete psihoterapevtsko obravnavo.

Uvodni pogovor z vami bosta opravila certificirana psihoterapevtka/psihologinja in študent v specializaciji. Smo univerza, ki nudi študentom praktično usposabljanje, zato je s tem namenom na uvodnem pogovoru prisoten tudi študent v specializaciji.

Za termin uvodnega pogovora se dogovorite preko telefona 031 366 011 (vsak delavnik med 9:00 in 16:00 uro) ali preko e-naslova ambulanta@sfu-ljubljana.si.

Odpovedi

V kolikor na termin ne boste mogli priti, nas o tem obvestite najmanj 2 dni pred terminom, drugače se plačilo ne povrne oz. prestavi na nov termin. V primeru, da bi želeli odpovedati termin uvodnega pogovora v času sobote ali nedelje, to sporočite na e-mail naslov (ambulanta@sfu-ljubljana.si), kjer bo razvidna ura odpovedi.

Raziskovalna in izobraževalna dejavnost

SFU Ljubljana je izobraževalna in raziskovalna ustanova, zato klienti v obravnavi v Ambulanti SFU Ljubljana v ta namen izpolnjujejo vprašalnike. Analiza podatkov SFU Ljubljana služi tako za spremljanje kvalitete dela in storitev kot tudi za raziskovalne namene, z namenom razvoja področja psihoterapije in psihologije. Na uvodnem pogovoru so prisotni tudi študenti v okviru izobraževalne prakse.

Psihoterapijo izvajajo specializanti psihoterapije, ki so pridobili dovoljenje SFU Ljubljana za opravljanje psihoterapevtskega dela. Celotno njihovo izobraževanje in pridobivanje kompetenc je skrbno spremljano s strani izkušenih psihoterapevtov in supervizorjev.

 

Zaupnost podatkov: Vsi pridobljeni podatki so strogo zaupni in ne bodo nikoli povezani z vašim lastnim imenom in priimkom. Prav tako so vsi zaposleni, specializanti pod supervizijo, psihoterapevti in supervizorji zavezani k varovanju zaupnih podatkov.

Zavezanost k zaupnosti, varovanju osebnih podatkov in pravic klientov

Klientom in uporabnikom storitev Ambulante SFU Ljubljana zagotavljamo zanesljiv odnos, varovanje zaupnosti in identitete v skladu z GDPR in pravilniki Ambulante SFU Ljubljana. Pravice klientov so opredeljene v Pravilniku za zaščito pravic klientov. 

Specializanti pod supervizijo in certificirani terapevti so zavezani k spoštovanju pravilnikov in Etičnega kodeksa psihoterapevtske dejavnosti na SFU Ljubljana.

Etično zaobljubo o molčečnosti je terapevt dolžan prelomiti samo v dveh situacijah in sicer, če obstaja nevarnost, da bi ogrozili svoje življenje ali življenje drugega ali če bi storili kaznivo dejanje.

Jezik terapije

Terapijo nudimo v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi v angleščini, nemščini, italijanščini, hrvaščini in srbščini. 

Cenik storitev

Navedene cene veljajo za terapije, ki jih izvajajo specializanti pod supervizijo SFU Ljubljana:

 

Uvodni razgovor*

45,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Individualna psihoterapija

50,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Partnerska psihoterapija

60,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Družinska psihoterapija

70,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Skupinska psihoterapija

20,00 EUR/osebo

1 srečanje

(90 min)

Psihoterapija na domu**

55,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapija na domu***

55,00 EUR +

potni stroški

1 srečanje

(45 min)

 

*Cena storitve uvodnega razgovora se poravna v enkratnem znesku.

**Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški.

*** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,43 eur/km.

 

Cene terapij pri certificiranih psihoterapevtih in supervizorjih in druge storitve Ambulante SFU so navedene v ceniku na povezavi oz. v tabeli spodaj:

 

Individualna psihoterapija

70,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Partnerska psihoterapija

90,00 EUR

1 srečanje

 (45 min)

Družinska psihoterapija

90,00 EUR

1 srečanje

 (45 min)

Skupinska psihoterapija

25,00 EUR/osebo

1 srečanje

(90 min)

Krizna intervencija (psihoterapevtska/ psihološka/socialno delavska)

90,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapevtsko/psihiatrično mnenje

70,00 EUR - 350,00 EUR

odvisno od zahtevnosti in obsega mnenja

Psihiatrični prvi pregled

120,00 EUR

1 srečanje

 (90 min)

Psihiatrično svetovanje

80,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapija na domu*

90,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

Psihoterapija na domu**

90,00 EUR +

potni stroški

1 srečanje

(45 min)

 

Razbremenilni pogovori za podjetja

 

70,00 EUR

1 srečanje

(45 min)

 

Supervizije – skupinska supervizija za organizacije*

 

160,00 EUR 

1 srečanje

 (90 min)

Supervizije – skupinska supervizija za organizacije**

160,00 EUR + 

potni stroški

1 srečanje

(90 min)

Interdisciplinarna supervizija za specializante SFU Ljubljana

150,00 EUR

10 srečanj

(10x90 min)

*Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški.

** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,43 eur/km.

Language possiblities

We offer the possibility of therapy in the following languages:

  • Slovene,
  • English,
  • Italian,
  • German,
  • Serbian-Croatian,
  • Albanian.
Prices

Introduction procedure

Two sessions

40 eur

Individual psychotherapy*

One session

40 eur

Couple psychotherapy*

One session

50 eur

Family psychotherapy*

One session

60 eur

Group psychotherapy

One session

15 eur

Intervention session

One session

30 eur

Psychotherapeutic/psychiatric assessment  when needed 50,00 EUR – 300,00 EUR

*The social-economic situation of the client is taken into account.

The given prices cover the therapy with the psychotherapists in training at SFU Ljubljana. In cases of therapy with licenced psychotherapist, the prices can be the same or higher.

 

Ithe introduction procedure involves:

  • registration and
  • diagnostical and directional interview.

 

The price of the introduction procedure (two sessions) must be paid all together and in case of a late cancellation (less than 48 hours before the session) the sum has to be paid again.

Confidentiality

All personal information of the patients of SFU Ljubljana will be kept confiential and will never be connected to patient's name or surname. All the therapists and assistants are bound to keep all the personal information of the patients confidential.

Cancellations

The appointems have to be cancelled minimum 48 hours or 2 days ahead (that includes all the days of the week from Monday to Sunday). In case you would like to cancel on Saturday or Sunday, please send us an email form which we will be able to read the time your cancellation was sent.