Close Menu
Category:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 02. 07. 2024

Prosto delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje psihoterapevtske znanosti

Prosto delovno mesto visokošolski učitelj psihoterapija

SFU Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto: Visokošolski učitelj (izredni ali redni profesor) za področje psihoterapevtske znanosti

Delovno mesto je razdeljeno na dva sklopa, ki sta:

Raziskovalno delo:

  • Izvajanje lastnih raziskav
  • Udejstvovanje na znanstveno – raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno – raziskovalnega dela v študijski proces.
  • Zaželene izkušnje s prijavami na raziskovalne razpise z že pridobljenimi raziskovalnimi točkami.

Pedagoško delo:

  • Predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti izbranih predmetov
  • Organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev).
  • Vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov.
  • Mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog in drugih del.

Med delovne naloge sodi tudi:

  • Sodelovanje v organih, komisijah in  drugih aktivnostih v okviru zavoda.
  • Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Izobrazba: Doktor psihoterapevtske znanosti ali specializant psihoterapevtske znanosti.

Trajanje: Pogodba za nedoločen čas.

Delovnik: Zaposlitev za polni delovni čas. Po dogovoru zaposlitev možna tudi za krajši delovni čas.

Pričetek dela: Po dogovoru, željen pričetek s 1.10.2024. 

Prijave zbiramo do 16. 7. 2024.

Vabljeni, da pošljete svoj življenjepis z dokazili na tajnistvo@sfu-ljubljana.si. Za dodatne informacije smo z veseljem na voljo na navedenem e-naslovu ali na telefonski številki: 01 425 44 21.