Close Menu
Category:
SFU Ljubljana
Published: 29. 03. 2024

Smernice za bibilioterapijo pri delu z osebami z begunsko izkušnjo

SFU-Ljubljana-biblioterapija-smernice-begunci

Projekt Potni List se zavezuje k izboljšanju dobrega počutja in duševnega zdravja migrantov na več povezanih ravneh. . Raznolike identitete, vključno s tistimi povezanimi z begunci, imajo pomemben vpliv na duševno zdravje, saj so pogosto povezane z neenakostjo, diskriminacijo in nasiljem.

Begunci se soočajo s številnimi socialnimi ovirami, ki lahko negativno vplivajo na njihovo duševno zdravje. Pogosteje kot pri prebivalstvu gostiteljske države se poroča o posttravmatski stresni motnji, anksioznosti, depresiji ter drugih duševnih težavah. Dolgotrajni postopki iskanja azila, brezposelnost, osamljenost in druge stresne situacije dodatno prispevajo k poslabšanju njihovega duševnega blagostanja.

Potni List se osredotoča na ustvarjanje varnih prostorov in metod za osebe z begunsko in migrantsko izkušnjo. Verjamemo, da je biblioterapija koristen pripomoček za naslavljanje potreb različnih ranljivih skupin, vključno z begunci. S pomočjo biblioterapije lahko nudimo podporo pri soočanju z izzivi, spodbujamo samospoštovanje in gradimo odpornost.

V ta namen so pred vami "Smernice za uporabo biblioterapije pri delu z osebami z begunsko izkušnjo". Te smernice vam bodo pomagale pri ustvarjanju varnega in podpornega okolja ter pri zagotavljanju učinkovite pomoči pri ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja ranljivih skupin - oseb z begunsko izkušnjo