Close Menu
Category:
SFU Ljubljana
Published: 22. 03. 2024

Posvet: Duševno zdravje skozi zgodbe - ranljive družbene skupine

Biblioterapija

V petek, 22. marca 2024, je v prostorih SFU Ljubljana potekal posvet z naslovom "Duševno zdravje skozi zgodbe - ranljive družbene skupine". Posvet smo organizirali v sodelovanju z Društvom Humanitas, dogodek je bil namenjen raziskovanju povezave med branjem, refleksijo prebranega in duševnim zdravjem, še posebej z vidika ranljivih skupin.

Ugotovitve kažejo, da je biblioterapija, še posebej z branjem kakovostne literature, še vedno premalo izkoriščena možnost za samopomoč. Prepričani smo, da lahko vsi, ki delamo z ranljivimi skupinami, ponudimo orodja za blaženje in ustvarjamo prostore za zdravljenje. Projekt Potni list se še posebej osredotoča na ustvarjanje takšnih prostorov in metod za osebe z begunsko in migrantsko izkušnjo, hkrati pa verjamemo, da je biblioterapija koristen pripomoček za naslavljanje potreb različnih ranljivih skupin.

Biblioterapija

Na posvetu smo osvetlili različne vidike, dr. Lucija Hrovat iz SFU Ljubljana in Barbara Vodopivec iz Društva Humanitas sta predstavili uporabo knjige za izboljšanje duševnega zdravja ter smernice za uporabo v projektu Potni list in knjižnici Hiša svetov. Sanja Cukut Krilić iz ZRC SAZU je osvetlila kompleksnost migracije v povezavi z duševnim zdravjem, predstavila pa je tudi prve izvlečke raziskave o delu z ranljivimi skupinami. Poudarek je bil tudi na skrbi za osebno duševno zdravje. Klara Lelja iz SFU Ljubljana je predstavila pomembnost prepoznavanja in obvladovanja posledic izgorelosti pri delu z ljudmi ter vzpostavitve varovalnih dejavnikov za prihodnost.

Biblioterapija

V drugem delu dogodka je Deni Kragelj izvedla delavnico o terapevtskih pravljicah, kjer so udeleženci lahko raziskovali teme drugačnosti in raznolikosti skozi svet pravljic ter se poglobili v lastna razmišljanja o odnosih v svetu.

Biblioterapija

Vsem govornikom, udeležencem in sodelavcem, ki so prispevali k uspehu dogodka se iskreno zahvaljujemo. 

EU