Close Menu

Akreditacija SFU Ljubljana

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana (v nadaljevanju: SFU Ljubljana) izvaja akreditirane programe Psihoterapevtske znanosti in Psihologije, ki so potrjeni s  strani avstrijske Agencije za zagotavljanje kakovosti in akreditacije (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria). Akreditacija SFU Ljubljana in njenih programov velja do 17. 11. 2028. Več o avstrijski akreditaciji lahko preberete>>TUKAJ.

 

Da lahko SFU Ljubljana izvaja dodiplomske in magistrske programe Psihoterapevtske znanosti in Psihologije v Sloveniji, je potrjeno s strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je v skladu s slovensko visokošolsko zakonodajo za takšno potrditev pristojna. SFU Ljubljana tako v skladu s 33.c členom Zakona o visokem šolstvu izvaja visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI)* brez pogodbe.  Bistvo visokošolskega transnacionalnega izobraževanja je, da lahko slovenske fakultete in univerze svoje programe ponudijo tudi v drugih državah, in obratno, tuje države lahko ponudijo svoje programe v Sloveniji. Tako se pospešuje sodelovanje med državami in olajšuje pretok znanj v visokošolskem prostoru. Na spletni strani NAKVIS-a je SFU Ljubljana  vpisana v javno evidenco VTI brez pogodbe.
Zato so lahko v Republiki Sloveniji diplome  SFU Ljubljana, v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (šesti odstavek 33c. člena), kot  tuje listine predmet vrednotenja in priznavanja. Slovenski ENIC - NARIC** center, ki je pri nas pristojen za takšno vrednotenje in priznavanje,  je že izdal pozitivno mnenje, v konkretnih primerih diplomantov prve in druge stopnje SFU Ljubljana.              __________________________________________________________________________________________________________________

*Visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI) so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa.

**ENIC (European Network of Information Centres) NARIC (National Academic Recognition Information Centres) center je v skladu z Lizbonsko konvencijo ustanovljen nacionalni informacijski center za priznavanje kvalifikacij, pristojen za vrednotenje in priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.